HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. 3 Kunstenaars uit Praag. Grafiek en collages.
MEIJ, B.J. DE. De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve.
COUMANS, PAUL (RED.). Gescheurd door Sandberg.
SLUIS. Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
HOLLAND. Holland.
FEBRE, R.A. LE. High-silica zeolites and their use as catalyst in organic chemistry.
Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.
OVERSLAG. Gemeente Overslag.
HAARLEM. Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
SPOHR, LOUIS. Violinschule von Louis Spohr. Mit erlaeuternden Kupfertafeln. Original Ausgabe.
Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847.
N.N.. Weekblad voor kinderen. I. Deel.
RAMMEKENS. Rammekens.
HUËT, DAN. THEOD. Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. als Erf-Heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der Ed. Achtb. Regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreeven. Met koperen plaaten versierd.
RENAN, ERNEST. Feuilles détachées. Faisant suite aux souvenirs d'enfance et de jeunesse.
PESCHECK, M. CHRISTIAN. Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III)
MELISKERKE.. Het Dorp Meliskerke in Walcheren, 1745.
WILMINK, WILLEM. Spelende meisjes.
Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1881. Vijfde deel, tweede stuk.
AMSTERDAM.. Amsterdam. Het Paleis van Justitie.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui