SHAKESPEARE, WILLIAM. Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
POHLEN, JOEINL. (INL.). Fresh Fonts.
CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. Moeder en dochter.
MAJORICK, B. Vormentaal.
EECKHOUT, JORIS. Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
BRUGGEN, CARRY VAN. De klas van 12.
- Tarief en Regeling der Begrafenissen, onder directie van de Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Nijmegen.
MAN, HERMAN DE. Rijshout en rozen.
STEDELIJK MUSUEM 399. Jean Dubuffet. Anti-culturele stellingname dec. 1951.
JONG, A.M. DE. Flierefluiters tussenkomst.
SCHRIJVER, G. Ontwapend.
OOR, MATHIEU. Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
BASHIR-HECHT, HERMA. Der Mensch als Pilger. Albrecht Durer und die Esoterik der Akademien seiner Zeit. Mit einem Geleitwort von Renate Riemeck.
ARTS, ANTOON. Van blad tot boek.
VERBURGH, ED. [=EDUARD THORN PRIKKER]. (RED.). De Arbeid. Maandschrift voor Litteratuur en Kunst. Vierde Jaargang 1901-1902.
DUYN, ROEL VAN. Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
FOCQUENBROCH, W.G. VAN. De Min in 't Lazarushuis.
VRIES, A. DE. Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
CLAUS, HUGO. De verwondering.
- Wapens! Amerikaansche vliegtuigleveranties aan Duitschland / Soldaten in de mijnen / Een herhaling van 1918?
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes