TURNER, F.MCD.C. The Pepys Library.
TIMMERMANS, FELIX. De familie Hernat.
NAEFF, TOP. Klein avontuur.
EMBDEN, D. VAN. Waarom nationale ontwapening geboden is.
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes