VOX, BAUDIN, OVINK E.A. Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
BRINK, JAN TEN. Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
KHAYYAM, OMAR. Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.A. Vooren met een inleiding van L.Th. Lehmann.
[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. EN J.M.E. DERCKSEN (EDS.). Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
MILLER, HENRY. The Rosy Crucifixion. Sexus. Book one -six.
TOULET, PAUL-JEAN. Mon amie Nane.
[BELLAMY] OCKERSE, W.A. EN A. KLEIJN GEB. OCKERSE. Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamij.
PROSPECTUS UITGEVERIJ KRIS KRAS. Prospectus uitgeverij Kris Kras, Amsterdam. Kris Kras Boekenclub.
TOONDER, J. GERHARD. Een man zet door.
HEILKER, P. Esperanto leerboek voor hen die zich bekwamen voor diploma B (onderwijsbevoegdheid) en in 't algmeen voor ontwikkelden.
[VONDEL] BROM, GERARD. Vondels bekering.
- Verslag betreffende den toestand van het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam gedurende het jaar 1927.
COTTERILL, H.B. Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
STIP, KEES. Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
BOUTENS, P.C. Stemmen.
PROSPECTUS. Prospectus Jacques Benoit, De gesloten poort. Een bundel religieuze pozie. Houtsnede van R. Rats.
MELVILLE, HERMAN. Moby Dick.
WOODSON, CARTER GODWIN. The rural negro.
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Uit stilte en strijd.
RITTER, P.H. De legende van het juweel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes