HAHN, ALBERT. Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
KALFF JR., G. De sage van den Vliegenden Hollander naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht. Met platen en vignetten van Oswald Wenckebach.
LANGE, CEES DE. Praatjes vullen de gaatjes. Een bundel moppen en praatjes.
GERHARDT, CLAUS W. Beitrage zur Technikgeschichte des Buchwesens. Kleine Schriften 1969-1976.
VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
- Duijs 1933 of November 1918.
[CATALOGUS]. Gemeente Amsterdam. Tentoonstelling van Schilderijen, Wandschilderingen, Beeldhouwwwerk, Sierkunst.
SUERMONDT LZN, WILLEM. Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
ANKERSMIT, J.F. Balans. Regeering Ruys - redelijke arbeiderseischen.
ANDERSEN, H.C. EN C.M. MENSING. Winteravond-Vertellingen.
GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
[WEERT, JOHANNES VAN DE.]. De avonturen van Redrat. Deel 1 & 2.
DUTCH DESIGN. Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
GRUYTER, JOSIAH WILLEM DE. Het Jonge Getij.
LUIJTERS, GUUS. Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
LUIKINGA, A.J. Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
- Vejledning med hensyn til rejser i Holland.
SINGER JR., K. De nood in den tuinbouw.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes