HAHN, ALBERT. Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
SIJTHOFF. De Locomotief voor oververhitten stoom. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
KUIJPER HZ., G. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde, voor de kadetten van alle wapenen.
BRAUN, LILY. De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
HULZEN, G. VAN. Getrouwd.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes