Antiquariaat Boek & Glas: Taalkunde
found: 211 books on 9 pages. This is page 1
- Next page

 
[GINNEKEN, JACQ. VAN].
Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1937. Gebonden. LI + 364 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H5138
€  22.50 [Appr.: US$ 26.5 | £UK 20 | JP¥ 3005]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
[GINNEKEN, JACQ. VAN].
Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1937. Ingenaaid. LI + 361 p. Rug sterk verkleurd. Binnenwerk goed.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K9720
€  20.00 [Appr.: US$ 23.55 | £UK 17.75 | JP¥ 2672]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
Nederlands buitengaats; een taalreunie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
Paleis Noordeinde 19 mei 2006. Oorspr. omslag Geniet 96 p. bijdragen van Breytenbach, Arion e.a.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L8278
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 8 | JP¥ 1202]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
-
Op en top Nederlands. Opsomming van woorden, waar het veilig is een keuze uit te doen zonder vrees een lelijk Germanisme te bezigen.
's-Gravenhage, H.P. de Swart & Zoon, [1937]. Gebonden. 216 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1715
€  7.50 [Appr.: US$ 8.83 | £UK 6.75 | JP¥ 1002]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
Studia Germanica. Gandensia XII.
Gent, 1970. Oorspr. omslag. 289 p. Rijksuniversiteit te Gent Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K2264
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP¥ 1336]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
Taalzuivering. Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen.
's-Gravenhage, Algemeen Nederlandsch Verbond, z.j. 8e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 46 p. Uitgave no. 17.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K9584
€  7.00 [Appr.: US$ 8.24 | £UK 6.25 | JP¥ 935]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
-
Uittreksel uit de woordenlijst van de Nederlandse taal.
Nederlandsche Lloyd, Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 37 p. 2300 woorden omtrent de schrijfwijze waarvan bij de invoering van de nieuwe spellingsregeling onzekerheid kan bestaan.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T1788
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 801]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
ADAGIARIUS.
Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1924. Tweede herziene druk. Gebonden. IV + 236 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R0415
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13.25 | JP¥ 2004]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
ANTHEUNIS, LOD.
Een blik in het verleden van onze taal.
Antwerpen, 1924. Oorspr. omslag. 27 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 3 van den 21sten jrg. maart 1924.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T3487
€  8.00 [Appr.: US$ 9.42 | £UK 7.25 | JP¥ 1069]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BAADER, THEODOR.
Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
Nijmegen, Der Zentralen Druckerei, 1933. Or. Wrappers. VIII + 80 p. Disquisitiones Carolinae. Herausgegeben von Th. Baader, Nijmegen Tomus III. [Library stamp].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L6801
€  25.00 [Appr.: US$ 29.44 | £UK 22.25 | JP¥ 3339]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BALLOT, A.
Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
Hengelo, v/h. E. Briekhuis & Zn., 1968. Oorspr. omslag. 58 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R5587
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 8 | JP¥ 1202]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BEEM, H. (ED.).
Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. 2e gewijzigde en aangevulde druk. Paperback. 295 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4743
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13.25 | JP¥ 2004]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BEETS, A.
De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
Z.p. z.j. omslag. 9 p. Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Deel XXXVIII, afl. I.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L9087
€  7.00 [Appr.: US$ 8.24 | £UK 6.25 | JP¥ 935]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BLANCQUAERT, E. / C. TAVERNIER-VEREECKEN.
Onder Ndl. Jouw ! en Jouwen schuilt een Gallische Haan.
Tongeren, George Michiels, 1949. Oorspr. omslag. 24 p. + twee illustraties. Uit het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie van de Universiteit te Gent XII. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L6070
€  7.00 [Appr.: US$ 8.24 | £UK 6.25 | JP¥ 935]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde dialect

 
BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN.
Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1937. Gebonden. 120 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R1826
€  8.00 [Appr.: US$ 9.42 | £UK 7.25 | JP¥ 1069]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BOCKWINKEL, H.B.A. EN P. GERLACH ROYEN.
Taaltucht door 'De School van Kollewijn'.
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1937. Gebonden. 120 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4027
€  8.00 [Appr.: US$ 9.42 | £UK 7.25 | JP¥ 1069]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BOCKWINKEL, H.B.A.
De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
Amsterdam, Drukkerij Holland. [1932]. Geniet. 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4379
€  7.00 [Appr.: US$ 8.24 | £UK 6.25 | JP¥ 935]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BOER, C. DE.
Iets over het begrip Imperativus.
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg., 1948. Oorspr. omslag. 19 p. Mededelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, Deel 11, no. 2.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B6744
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 801]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BOER, C. DE.
Is het Frans een Decrepite Taal?
Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1946. Geniet. 14 p. Nieuwe reeks, deel 9, no 4.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1812
€  6.00 [Appr.: US$ 7.07 | £UK 5.5 | JP¥ 801]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BOON, TON DEN.
Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
Van Dale Lexicografie Utrecht/Antwerpen 2001. Gebonden 123 p. T.g.v. de jaarwisseling 2000-2001. Met twee gedichten van Gerrit Komrij, dichter des vaderlands.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L3757
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP¥ 1336]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BOON, TON DEN.
Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
Van Dale Lexicografie Utrecht/Antwerpen 2002. Gebonden. 124 p. T.g.v. de jaarwisseling 2002-2003.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L8176
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 8 | JP¥ 1202]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BOSCH, J.H. VAN DEN. E.A.
Nederlandse spelling, geslacht en verbuiging. Een bundel opstellen.
Groningen, J.B. Wolters, 1932. Gebonden. 292 p. J.H. van den Bosch, R.A. Kollewijn, C.G.N. de Vooys, Gerlach Royen, D.C. Hesseling, P. Valkhoff en Ph. J. Simons. Band licht verkleurd.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K9547
€  11.50 [Appr.: US$ 13.54 | £UK 10.25 | JP¥ 1536]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BUITENRUST HETTEMA, F.
Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. Oorspr. omslag. XXXI + 98 p. Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde. Rugje omgeplakt met zwart linnen, bibliotheekstempeltje.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7339
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 8 | JP¥ 1202]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BUITENRUST HETTEMA, F.
Waarom volkstaal, waarom 't Fries bestudeerd?
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1904. Oorspr. omslag. 26 p. [stickertje op omslag].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8880
€  8.00 [Appr.: US$ 9.42 | £UK 7.25 | JP¥ 1069]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde studie

 
BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL.
Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
Paris, Benjamin Duprat, 1861. Herbonden. XV + 240 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T0130
€  35.00 [Appr.: US$ 41.22 | £UK 31 | JP¥ 4675]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde sanskriet

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page