Peperzak, Ad ZOEKEN NAAR ZIN. Proeven van wijsbegeerte.
Klijnstra, Rudi GRAANCIRKELS. Codes uit een andere dimensie.
Kohn, Sherab Chodzin DE BOEDDHA - het verhaal van zijn leven -
Augustinus, Aurelius DE BELIJDENISSEN VAN DEN H. AUGUSTINUS IN TIEN BOEKEN volgens de uitgave der Benedictijnen uit de vergadering van den H. Maurus op nieuw uit het latijn vertaald, en met ophelderende aanmerkingen en kantteekeningen voorzien door een Roomsch Catholijk Priester met kerkelijke goedkeuring.
Dondrub, Thubten SPIRITUAL FRIENDS. Meditations by Monks and Nuns of the International Mahayana Institute
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes