HARDOUIN DE PEREFIXE Histoire du Roy, Henry de Grand, Composee par Messire Hardouin de Perefixe.
CLAUDE MAUGER Nieuw Fransche en Nederlandsche Grammair en samen-spraeke met Een nieuwe maniere zeer gemakkelijk om op weynige tyd de Fransche en Nederlansche taelen te leeren. Behelzende De noodige Grond-regels van de Fransche en Nederduytsche Spel-konft. De Declinatien en Conjugatien, de Grammaticale regels en bemerkingen ende van de Syntaxis ofte Woorden-fchikkinge ...........
P. THEINER l'Eglise schismatique Russe, d'après les relations recentes du pretendu saint sydone, par le P. Theiner, pretre de l'oratoire.
FRANCOIS MAURICEAU Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.
P. TIRENTII Publii Tirentii afri comoediae sex novissime recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index Latintatis cum interpretatione studiis societatis bipontinae. Editio accurata. Biponti. Ex Typographia Societatis MDCCLXXIX / Publii Terentii Afri Comediae Sex Novissime Recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index latinitatis cum interpreatione Studiis societatis bipontinae Tomus Secundus Biponti Ex Typographia Ducaii MDCCLXXX
HARRY POLL Heusden in oude ansichten.
Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612
C. PLINIUS SECUNDUS a. C. Plinii caecilii secundi Epistolarum Libri Decem Eiusdem Gratiarum Actio Sive Panegyricus cum adnotationibus perpetuis IO. Matthiae Gesneri qui etiam vitam plinii et indices auctiores emendatioresque dedit. Cum privil pot. pol. reg. et el. sax. Lipsiae sumtibus caspari fritschii MDCCXXXIX
VICTOR HUGO Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
THOMAS MAWE Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
Epistels en Evangelien, te Saemen met de gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio, Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk cop de Zondagen enop de voornaemste Feestdagen der Heylige geleezen worden onder den dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. Nieuwen Druk merkelyk verbeterd. 's-Hertogenbosch, bij de Geb. langenhuysen, Boekdrukkens en boekbinders in de Apostelstraat in den berg Calvarie, met Approbatie 1824
PETRUS IMMENS De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heili, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der Genade en een Godewaardig Gebtuik van dat heilige Bonzegel; nagelaaten van den Wel-Eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen Heere Petrus Immens, in zyn leven laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.Uitgegeven met eene voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Rechtvaerdigen, over Spreuk.X: 7.
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
M. TILLIUS CICERO Epistolae ad atticum, summa diligentia castigate........1547/Epistolarum ad brutum liber. ad quintum fratrem libri II 1547
Litho van het kasteel van Heusden. Craandijk.
P. CORNEILLE Otho met de dood van GALBA Keizer van Romen Uit het Fransch van den Heer P. Korneille. Te Amsteldam, by de erfgen van J. Lescailje, op de Middeldam op de hoek van de Vischmarkt, 1695
HUBERT KORNELISZOON POOT Bloemlezing der gedichten.
GILBERT BURNET Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.
J.F. HELMERS Nagelaten GEDICHTEN van J.F. Helmers Derde Druk Te 's GravenHage, Bij de Weduwe J. Allart En Comp. 1823
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes