EDWARDES, Tickner. Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
EYZENBACH, Tom. Perpetuum immobile.
SLOOS, Louis Ph. Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
BAEKELMANS, Lode. De Mannen van "Elck Wat Wils".
[ALMANAK] HOFDIJK, W.J. en J.M.E. Dercksen (eds.). Aurora. Jaarboekjen voor 1878.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes