MAURIK, JUSTUS. Uit Justus van Maurik's werken.
CHRISTIE'S. The Scientific and Antiquarian Library of Dr. Samuel Koslov.
HORNOIS, GERARD DE. Mijn poppenkast. Een werkboek.
ROMEIN, JAN Een historisch moment, met de volledige tekst der nieuwe Sowjet grondwet.
TIRADE 107. Hierin: Gerard Kornelis van het Reve: Zeven geestelijke liederen.
SMIT, D. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden.
AUFDERHEYDE, ANNIE E.A. Het Kind zoals moeders en vaders hetzelve waarnemen.
TAK, P.L. Herdrukken uit de kroniek. Verzameld door J.W. Albarda en H.E. van Gelder. Met een inleiding van F.M. Wibaut en een bibliografie.
SCHARTEN, CAREL. De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
- Regle du jeu roulette avec notice sur les jeux d'aujourd'hui.
THOMAS, DAVID. A book of printed alphabets. selected and arranged by ...
DE TAMPON. Kerstnummer 1943. 24e jaargang nummer 1-3.
NIJENHUIS, GERARD. Klaarte.
BOON, LOUIS PAUL. De bende van Jan de Lichte. Een bandietenroman uit de jaren 1700.
[VONDEL] OOMES, P. Joost van den Vondel.
- Bram de dichter.
VRIES, THEUN DE. Koningssage.
PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. Nagelaten snikken. pozie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
MERODE, WILLEM DE. De overgave.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes