Vakschool-Almanak 1919. Voor en door leerlingen en oud-leerlingen.
BURSSENS, GASTON. Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
DE TAMPON. Kerstnummer december1926. 7e jaargang nummer 1-3.
TOONDER, J. GERHARD. Een man zet door.
FISHER, H.A.L. Geschiedenis van Europa. Bewerkt onder toezicht H. Brugmans en F. Szper. Deel I: Oudheid en Middeleeuwen. Deel II: Nieuwe Tijd. Deel III: Nieuwste Tijd.
BECKETT, SAMUEL. Mal vu mal dit.
AMMERS-KÜLLER, JO. De zaligmaker.
WIELEN, H.G.W. VAN DER. Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel.
GINEVRA WEIDENBACH, HELGA. Bilder und Zeichnungen 1981 bis April 1983.
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]. Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
VELTMAN, JAN. Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud.
HAVELAAR, JUST. De weg tot de werkelijkheid.
- Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
ZEGGELEN, W.J. VAN. Vrolijke schetsen.
COUPERUS, LOUIS. Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
HULSMAN, G. Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
KESTELOOT, L. De voorstelling van het Booze Beginsel.
DELAMOTTE, F. The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes