- Uit's werelds poppekast. Dertig rondeelen.
BEULENS, BERT. Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
ELFFERS, DICK. Typografie en affiches.
MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
JAGTENBERG, F.J.A. Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
FEVRE, D. (INTRODUCTION). L'Amour dans la Gravure des XVIe siecles.
LUIKEN, JAN. De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
SCHEFFERS, ALBERT A.J. De Nederlandse dukaat (1586-1986).
HAHN, ALBERT. Ben ik dat? Teekeningen van Albert Hahn.
COUPERUS, LOUIS. Over lichtende drempels.
SLOOS, LOUIS PH. Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
DUIJL, C.F. VAN. Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
[MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
GENESTET, P.A. DE. Laatste der Eersten. Verspreide gedichten.
KAUTSKY, KARL. Thomas More en zijne Utopie. Met een geschiedkundige inleiding. Vertaling J.F. Ankersmit.
HEIJERMANS, HERMAN. Van liefde en tanden. Levensschets.
LANSEN, PIET. Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
FUNDAMENT. KOPPELSTOCK, C.J. Burgeroorlog in Europa?
QUEVEDO Y VILLEGAS, DON FRANCISCO. Verhaal van de lotgevallen van den gelukzoeker Don Pablo. Het model van vagebonden en de spiegel voor schelmen.
GIDS. Amsterdamsche Feestgids. De Feestweek Programma dinsdag 5 - 9 Maart. [Bezoek van H.M de Koningin-moeder & Z.H. Hertog-Regent vn Mecklenburg-Schwerin & H.M de Koningin & Z.K.H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg].
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes