LAST, JEF. Marianne.
BLUMENTHAL, JOSEPH. Art of the Printed Book 1455-1955. Masterpieces of typography through five centuries from the collections of the Pierpont Morgan Library, New York.
OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
SCHOENGEN, M. Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
[BECKETT] BRATER, ENOCH. Why Beckett.
GIDE, ANDRE. Oeuvres Completes. 15 volumes.
KWAST, JB. Gezelschapsliederen of Uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen van de voornaamste landen. Twee delen in een band.
SCHREURS, JACQUES. Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
HULSMAN, G. Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
FOCQUENBROCH, W.G. VAN. De Min in 't Lazarushuis.
BELCAMPO. Tussen hemel en afgrond.
GELDER, H.E. E.A. Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst en leven van 1800-1850.
ARRABAL, FERNANDO. De architekt en de keizer van Assyrie. De tuin der lusten. Vertaald door J. Soer/ J. v. Velde.
DEYSSEL, L. VAN. Verzamelde opstellen. Tweede bundel.
[ MUSSERT, A.A ]. Juist nu het hoofd omhoog.
VANDENBERGH, JOHN. Kleine biografie van Henry Miller.
VETH, CORNELIS. Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
A. D'A. [=LEO LAUER]. Waarom werd Pisuisse vermoord?
PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. Snikken en grimlachjes. pozie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes