MULTATULI. Millioenen-studien.
ROESLER. Die Bahnhofswirtschaft der Neuzeit.
FLAUBERT, GUSTAVE / KURT LOB. Bibliomanie.
BALZAC, HONORE DE. De baldadige vertelsels. Bijeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
BOON, LOUIS PAUL. Het nieuwe onkruid.
[CATALOGUS]. Edward Hopper. The Art and The Artist.
KATE, J.J.L. TEN (ED.). Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Nieuwe uitgave.
BEERS, JAN VAN. Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
WEIL, GRETE. Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
KINGMANS, HUGO. Boeren van Lobith.
SILVER, FRANK AND IRVING COHN. Yes! We have no bananas.
KATE, J.J.L. TEN. De jaargetijden.
HULZEN, G. VAN. Getrouwd.
COOLEN, ANTOON. Peelwerkers.
BOEREN, P.C. Speciments of Script from Medieval Liturgical Books.
SHAKESPEARE, WILLIAM. Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
VRIENDS, JAN. In de stilte der bossen. Met 20 illustraties.
BRANDT EN ZOON. Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
BE, PIERRE LE. Pierre le Be: Bele Prerie. Ein Buchstabenbuch von Pierre le Be, Paris 1601.
- Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preu§ischen Justizministers.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes