Veen, Jos van HET ONTSTAAN DES CHRISTENDOMS en DE VOORSTELLING: DE HEER JEZUS-CHRISTUS. een zuiver geschiedkundige uiteenzetting
Stikker, Allerd TAO, TEILHARD EN WESTERS DENKEN.
Ris-Hoogendoorn, Hanny (red.) FEIT OF FANTASIE.
Rahul, Ram THE DALAI LAMA . The Institution.
Aivanhov, Omraam Mikhael DAILY MEDITATIONS. 1990 + 1991 complete in 3 volumes.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes