SIMENON, GEORGES, Maigret en Felicie.
ANTIQUE PRINT (PRENT). P.P. Rubens.
OORT, H., Het evangelie naar Mattheus opnieuw uit den grondtekst vertaald en van inleidingen voorzien door (..).
HAAN, TJ. W.R. DE (INL.), Folklore in de Lage Landen.
LOGHEM, J.J. VAN, Algemeene gezondheidsleer.
ROBERTSON, WILLARD, Schepen bij maanlicht.
BARKEY WOLF, A.G. (A.O), Dingen van waarde in ons leven.
RED. Dieetrecepten.
RED. Wereld. Populair wetenschappelijk maandblad.
NN. (Gelderland). Tegenwoordige staat der vereenigde nederlanden, derde deel (..).
BAKKER, PIET, Vrouw aan boord.
ANTIQUE PRINT (PRENT) New-York. De brug over de Harlem rivier.
MOOK, H.J. VAN, Nederlandsch Indie en Japan. Hun betrekkingen in 1941/1941.
HADDON, A.C., History of Anthropology.
HERMANS, J., In Gods naam. Overwegingen over roeping en priesterschap.
BUCK, PEARL S., Oostenwind Westenwind.
ANTIQUE PRINT (PRENT) Vuurtorens.
MAXWELL, KENNETH A. (A.O.), South Africa Air Force Golden Jubilee Book. 1920-1970.
(ED.), De ontwapeningsconferentie van 1932.
SCHIMMEL, H.J.W. (INL.), Beschermde planten en dieren.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes