ANTIQUE PRINT (PRENT) La grande eglise de Leeuwarden.
KELLNER DANIEL, DR., Redders der Menschheid. Doktoren als nobelprijswinnaars.
PAULSEN, FRIEDRICH, Inleiding tot de wijsbegeerte.
(ED.), Vrouwenagenda.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE, Brieven uit Egypte.
CHEVALIER DE PROPRIAC, M. LE, Beautes de la morale Chretienne, ou choix de morceaux publies par les predicateurs les plus celebres
LIJSEN, H.J. EN SCULLY TACK, NORA, Het ruiterboek.
WITTE, BERT, Poesie. Rijmpjes en versjes.
FRANK, OTTO (INL.), Weerklank van Anne Frank.
DAISNE, JOHAN, De Hollandse reis. Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van een herrijzend Nederland anno 1945.
VALKEN, MAARTEN (EINDREDACTIE), Kroniek van Nederland.
WEST, ERIK, De indringster.
RED. Honderd Nationale Jaren.
ANTIQUE PRINT (PRENT) De schilddrager, Acronycta megacephala. Het bloeddropje, Zygaena trifolii.
SPICER, BART, Karavaan in de wildernis.
CAMERON, ROBERT & SALINGER, PIERRE, Aus-Dessus de Paris. Un album de vues aeriennes inedites de Paris.
ROBERTS, NORA, Zeezucht.
DUJARDIN, THOMAS, Geestelyken rooselaer, ofte oeffeninge der voornaemste deugden op de XV mysterien
RED. Uit het Peperhuis. Vereniging vrienden van het Zuiderzeemuseum. 1972.
ANTIQUE PRINT (PRENT) Het Kloenthalmeer. (Lake Kloenthal).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes