DONNER, FLORINDA, Being in dreaming. An initiation into the sorcerer`s world.
BAVINCK, H., De offerande des Lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het heilige avondmaal.
AMESZ, WIM, Bloemen schikken voor iedereen.
NAJAFI, NAIMEH, Mijn hart is in Perzie.
BOUWMEESTER, H., Schaakjaarboek 1976.
VEEGENS, J.D. & OPPENHEIM, A.S., Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel III. Verbintenissen, bewijs en verjaring.
SCHOUTEN, MARTIN, Marihuana en hasjiesj.
RED. Ars aequi. Juridisch studentenblad. 1988.
NN. Sterftetafel gehele bevolking mannen 1931-1940 (Afr. Makeham).
BERVE, HELMUT, Herfsttij der Griekse beschaving.
ZOMEREN, KOOS VAN & REPPEL, WILLIAM, De grote droogte in waterland. Een kijk- en leesboek over Nederlandse natuurreservaten.
CHRISTIE, AGATHA, Een goochelaarstruc.
FRIETHOFF, PROF. C., Katholieke Marialeer.
GREENE, GRAHAM, Heerschappij van de angst.
RED. (Nederlandse Gidsenbeweging) Carillon van Sint Geerten.
RUCKERT, ULRICH, Vitaal met vitaminen.
ORLANDI, ENZO (RED.), De groten van alle tijden. Karel de Grote.
BEEK, INA VAN DER, Enkele reis Harmelen.
TEISTER, ALAIN, Kinderen van een dode keeper.
GELDER, HENK VAN, De lokroep van het Lido. Een internationale documentaire.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja