AHMED DJEBBAR (DIRECTION) L'Âge d'or des sciences arabes : Exposition présentée à l'institut du monde arabe, Paris, 25 octobre 2005 - 19 mars 2006.
NOLLET, M. L'ABBÉ Leçons de physique expérimentale. Par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l'Institut de Boulogne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre. Tome Quatrieme.
HEIMANS, E. EN THIJSSE, JAC. P. Hei en Dennen. Met zeven gekleurde platen en bijna honderd andere illustraties van de schrijvers.
HORN, W.O. VON Karaktertrekken van beroemde personen
KIESEWETTER, R[APHAE]L G. & FÉTIS, F[RANÇOIS] J[OSEPH] Verhandelingen over de vraag: Welke verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der toonkunst verworven; en in hoe verre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed gehad hebben op de muzijkscholen, die zich kort daarna in Italien hebben gevormd? [Die Verdienste der Niderlaender um die Tonkunst. In beantwortung der von der vierten Klasse des Königlichen Niederlaendischen Intituts im Jahre 1826 ausgeschriebenen Frage: (...)]
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes