Report of the Commissioner of Agriculture for the Year 1865
HAZEU, J., C. ZOON Leerzame gesprekjens of de vlijt der kinderen opgewekt. Met plaatjens.
FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE Zinspelende Gedigtjes, op de Geestige Printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de Teekeningen van Mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets, berijmt door J. le Francq van Berkhey, M.D. lid van verscheide geleerde en dichtlievende genootschappen
SCHWABE, KURD Im deutschen Diamantenlande. Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910). Mit zahlreichen Abbildungen und Skizzen und eine Karte in Steindruck
HERESCH, ELISABETH Verraad, lafheid en bedrog. Leven en dood van de laatste tsaar (Open Domein nr. 26)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes