VIOLLET-LE-DUC (TEXTE ET DESSINS) Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend à dessiner.
GREENAWAY, KATE Under the Window. Pictures & Rhymes for Children (First edition, 1878)
[WILMSEN, FRIEDRICH PHLIPP (1770-1830)] Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid; in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Met 8 platen
LEHNHARDT, J. Der Rhein von seiner Mündung bis Schaffhausen, bearbeitet von J. Lehnhardt.
SCHABAELIE, JAN PHILIPS Historische Beschrijving van het Leeven Onses Heeren Jesu Christi en d' Omstandigheden van dien. Getrokken uit de vier Evangelisten, met leersame Aenmerkingen, en Beschrijvingen der Landen, Steden, Plaatsen, Bergen, Rivieren en Wateren verrijkt. Alles gesteld na ordre des tijds, en in acht Delen verdeelt. Den derde Druk, met vele kopere Platen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes