BERGEN, H.J. VAN AZN. Catalogus Van Brandspuiten, Torenuurwerken, Torenluidklokken
TUCK, RICHARD (ED.) Hobbes: Leviathan
GÖSSEL, PETER & LEUTHÄUSER, GABRIELE L'Architecture du XXe siècle (2 Vols.)
LEENT, F.H. VAN Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes van F.H. van Leent
GRIMAL, NICOLAS Histoire de l'Egypte ancienne
JONGH, J.W. DE Toelichting bij de twaalf historische wandkaarten der vaderlandsche geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties
ESSENBERG, H. GERRITSZ. Leerzaam en vermaaklyk onderhoud, tusschen een' vader en zijne kinderen. Voorgesteld: In verscheiden aangenaame gesprekken en leerzaame verhaalen, ingericht naar de vatbaarheid der jeugd; en geschikt om dezelve, op een Vermaaklyke wyze, tot Deugd- en Plicht-betrachting op te leiden. Met plaaten.
FEITH, JAN Het voorwereldlijk monster of Hoe Pim den Brontosaurus ving. Geïllustreerd door den schrijver. Bandteekening van Willy Sluiter
Nieuw Prenten AB Boek voor braafe kinderen. Nro. 3
HÜBNER, JOHANN (1688-1743) Johan. Hubners, Rector van de Latijnsche School te Hamburg, Beknopte Vragen uit de Staat-Kundige Historie Tot op desen Tijd vervolgt. Naar de Nieuwsten Druk in de Nederlandsche Tale overgebragt door Enen Hoogschatter van Hubners Naam en Geleerdheit. (6 banden)
HILDEBRAND Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura.
FICACCI, LUIGI Piranesi - The Complete Etchings
HOLME, CHARLES (ED.) Peasant art in Sweden, Lapland and Iceland
BEETS, NICOLAAS De kerk op den vluchtheuvel ingewijd (19 Juni 1870). Een gedicht
Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van Gremonville, In de Raedt van State van Syn Keyserlycke Majesteyt te Wenen gedaen. Uyt het Fransch vertaelt.
Te voet van Amsterdam naar Arnhem
MURAKAMI, HARUKI Sekai No Owari to Hado-Boirudo Wandarando (Hard-boiled Wonderland en het einde van de wereld)
RICHARDSON, H.E. Tibet and its history
DUFOUR, CHARLES The ochre land. Images of Yemen 1985-1990
LEOPOLD, MARIE Pim, Puck en Pommie
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes