FRANQ VAN BERKHEY, J. LE Oud Hollands Vriendschap, tot Leydens troost bij haren ramp in den jare 1807. Gevolgd van Utrechts Eeuwschets. Met platen
BAARSEN, REINIER (RED.) 'De Lelijke Tijd' Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
SPÉRAT, MME. DE ST. AUTEUR DU LIVRTET COULEUR DE ROSE, DES VEILLÉES DE FAMILLE, DU MIROIR DE LA JEUNESSE, ETC. Bonne Amie ou La Jeune sous-Maitresse.Historiettes et contes nouveaux a l'usage des jeunes demoiselles. Orné de 6 Gravures
KURRAS, LOTTE (ED.) Das grosse Buch der Turniere. Alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters ; die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana. Einf. und Kommentar von Lotte Kurras, Belser Kunstbucheditionen berühmter Handschriften
Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
UILDRIKS, F.J. VAN & BRUINSMA, VITUS DR. Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche Vlinders en Rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst. Met 100 gekleurde platen
MICHIELS, ALFRED (BEW.) Oostenrijk. Geheime Geschiedenis der Oostenrijksche regering. Bewerkt naar authentieke bescheiden.Uit het Fransch.
MARSH, HONORIA D. Shades from Jane Austen. With a chapter ""Jane Austen's Family in silhouette"" together with a table showing Jane Austen's Family and Chronology of Events During her Life-time by Peggy Hickman
BOX, HENNY Verhaaltjes uit Berenstad. Opnieuw bwerkt.
BOS, P.R & NIERMEYER, J.F. Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
HALÉVY, LUDOVIC Récits de guerre. L'invasion 1870-1871
ZWIERS, L. (MET MEDEWERKING VAN ANDERE VAKMANNEN) Waterbouwkunde. 5 delen compleet. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind; 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink.
GARLIN, G. Le Petit Cuisinier Moderne ou les secrets de l'art culinaire
BREEMEN, B[ERTUS].H[ENDRIK]. VAN (1852- ?) Drie verhalen voor de Jeugd. Met gekleurde plaatjes
BOER, S.P. DE & SCHAAP, J.A. Zeemanschap voor de grote handelsvaart (2 delen)
ZIMMERMANN, E.A.W. VON Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder- Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern.
BALZAC, [HONORÉ] DE Les Contes Drolatiques colligez ez abbayes de touraine et mis en lumiere par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. Treizième ëdition illustree de 425 dessins par Gustave Dore.
OSSELEN-VAN DELDEN [BERTHA ELISABETH] MEVR. 1847-1936) & HILDEBRANDT, [ALIDA] MARIE (1881-1947) Eppien Toef
HIBBERT, CHRISTOPHER Napoleon. His Wives and Women
Verhalen uit het dierenrijk. Een geschenk voor de Nederlandsche jeugd. Naar het Hoogduitsch. Met platen. IIe Deel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes