CALLEWAERT, C. Atlas de Poche - Contenant 24 Cartes Géographiques dressées per C. Callewaert et couronnées aux expositions de Londres et de Dublin.
DIETLEIN, RUDOLF Deutsche Fibel für den vollständigen vereinigten Anschauungs-, Sprech-, Schreib- und Lese-Unterricht nach der kombinierten Schreiblese- und Normalwörter-Methode. Ausgabe C (in 1 Hefte) ( Normalwörter-Fibel)
Groninger Volks-Almanak 1838-1839
BAEDEKER, K. Mittel-und Nord-Deutschland. Westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen
JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland
HEUZE, PAUL Hoe staat het met de metapsychica (Occultisme)
KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. Jong Java's .......lief en leed. Drie verhalen van Java. Voor kinderen van 10-15 jaar.
BEETS, NICOLAUS Dissertatio De Aeneae Sylvii, qui postea Pius Papa Secundus. morum mentisque mutationis rationibus;
TWISK, W. VAN (HOOFD DER SCHOOL TE WARDER) Zóó doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool
TOLSTOI, LEO Krieg und Frieden (2 Vols.)
Recueil des Lettres de Madame La Marquise de Sévigné, à Madame La Comtesse de Grignan sa fille (7 vols. of 8).
BOREL, HENRI Duizend en één nacht - Arabische vertellingen. Compleete uitgave bewerkt door Henri Borel . Met honderd illustraties waarvan twintig in kleuren van Fernand Schultz-Wettel (2 delen)
HILDEBRAND Camera Obscura. Twaalfde, herziene Druk
Famos Fahrrad-Industrie Mein Hauptkatalog 1925
LEENT, F.H. VAN Van Prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes van F.H. van Leent
HASLINGHUIS, E.J. DR - JANSE, H. DR. ING. Bouwkundige termen - Verklarend Woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie
CUSTINE, ADOLPHE MARQUIS DE Brieven uit Rusland (privé-domein nr. 48)
Wapenvoorschrift der infanterie 1915-1916, No. 95
JONG, DE A. & KRUIJSSEN, A. - VALK, DANIËL DRS (EINDRED.) Huizinga's complete lijst van voornamen. Vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen - Huizinga's complete lijst van namen. Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen. (twee delen)
Almanak voor de jeugd. Geïllustreerd
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes