GROOT, JACOBUS DE Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur, uitegsproken door Den Wel Eerw. Godzal. en zeer Gel. Heer Jacobus de Groot
SCHERZER, CARL DR. Wanderungen durch die mittel-amerikanischen Freistaaten Nicaragua, Honduras und San Salvador. Mit Hinblick auf deutsche Emigration und deutschen Handel. Mit zwei Karten.
HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) Camera Obscura
WIEBES, MARJA EN BERG, MARGRIET (SAMENST.) Bloemlezing van de Russische poëzie
Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden.
VAENIUS, OTTO [OTTO VAN VEEN, 1557-1629] Vita D. Thomae Aquinatis
HANOTAUX, GABRIEL ET MARTINEAU, ALFRED Histoire des Colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. TOME V. - L'INDE du Xviè siècle à 1720 par Henri Froidevoix. De 1720 à nos jours par Alfred Martineau. - L'INDOCHINE par Edmond Chassigneux. Illustrations en couleurs de Albert BESNARD, Mme G. HANOTAUX, G. RIPART, etc.
CRAMER, RIE Prijs heet mijn hennetje
SENDEN, C.H. VAN & VETH, P.J. Bijbelatlas door G.H. van Senden, Nieuwe verbeterde uitgave door P.J. Veth. Bevattende tevens de voltooijing van het daarbij behorende register door P.J. Veth (2 delen)
KLEIST, HEINRICH VON Heinrich von Kleist sämtliche Werke. Vollständige Ausgabe in 4 Bänden.
VROUWE C.P. (CATHARINA BRAKONIER-DE WILDE, 1688-NA 1756) Bespiegelingen over Gods Kerk- en Waereldbestier, betrekkelyk op het beloofde vrouwenzaad. In Zeven Zangen, nevens Zielsverlustiging in het beschouwen van Aarde, Lucht en Sterrenhemel.
BEETON, ISABELLE MARY Mrs. Beeton's Dictionary of Every-Day Cookery
Biblia. Dat is De gantsche H. Schrift vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkkelyke in onse Nederlantsche Tale getrouwelyk overgeset Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereen. Nederl. en volgens 't besluit van de Sinode Nationael gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht.
HILDEBRAND Camera Obscura. Geïllustreerd door F. Carl Sierig
PAASH, H. CAPT. From Keel to Truck-De la quille a la pomme du mat-Vom Kiel zum Flaggenknopf- De quilla a perilla-Dalla chiglia al pomo dell'albero. Dictionaire de Marine. Anglais-Français-Allemand- Espagnol-Italien.
D'IVOI, PAUL Voyages excentriques. Les Voleurs de Foudre. Illustré de 80 gravures dans le texte et de 20 grandes compositions hors-texte d'après les dessins de Louis Bombled.
PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
LAWTON, BRYAN Various and Ingenious Machines. Volume 2: Manufacturing and Weapons Technology. Technology and Change in History Volume 6.2
[FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL] (1711-1797) Kort begrip van alle wetenschappen, of Encyclopedie voorjonge lieden. Met platen
IMMERZEEL, J. JR. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. (3 delen in 1 band)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes