PLASSCHAERT, B.F. Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde, Deel I. Burgerlijke Bouwkunde. Met 1095 in den tekst gedrukte figuren.
WETSTEIN, CAROLUS ANTONIUS DE Leida ab obsidione Hispanorum liberata
SERVANTES DE SAAVEDRA, MIGUEL De vernuftige Don Quijote van De Mancha. Met 32 platen.
WOUDE, E. VAN DER De perspectief voor de hoofdacte. Het natuur- en geheugentekenen voor de lagere school
HEWARD, CONSTANCE (TOLD BY -) Ameliaranne at the Farm
MEULEN, R. VAN DER De boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhande, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.l
La Henriade travestie en vers burlesques.
TUMMERS, ANNA (RED.) De Gouden Eeuw viert feest
STEKEL, W. DR. Wat op de bodem der ziel ligt ...
PETERSEN, AD & BRATTINGA, PIETER Sandberg. Een documentaire - a documentary
TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. Nij Frysk Lieteboek. Op ' e nij biwirke en neigien fen T. E. Halbertsma
EEN HARER LEERAREN Formulierboek voor de eeredienst der Hervormden. Eene handleiding tot het doelmatig openbaar gebruik van den Heidelbergschen Catechismus en de liturgie der Hervormde Kerk
[KINKER, JOHANNES (1764-1845) EN WACKER VAN ZON, PETRUS DE (1758-1818)] Janus: Suum Cuique 1747-1787, nrs. 1 t/m 34 + Numerus Ultimus + Het testament van Janus (met zwarte rouwrand), 246 pp. (1 deel) & Janus verrezen. Suum Cuique 1787 - 1795, 3 delen compleet
RODCHENKO, ALEXANDER Spatial Constructions - Raumkonstruktionen
SCHEDA, JOSEPH General-Karte von Europa in 25 Blättern
ANDERSEN, H.C. Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. Geïllustreerd door Hans Tegner
SCHOENMAKER, BEN (RED.) 200 jaar koninklijke landmacht - 1814-2014
MARTIN, DAVID La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament revue sur les originaux
THOMAS, HUGH The slave trade - The story of the Atlantic slave trade 1440-1870
PALLASMAA, JUHANI (ED.) Hvittrask. Koti Taideteoksena. The Home as a Work of Art
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes