The Penny Magazine of the society for the Diffusion of useful knowledge 1837 London Charles Knight & Co., 22, Ludgate Street
A.L.G. TOUSSAINT Het huis Lauernesse. Door A.L.G.Toussaint. 2 delen Amsterdam G.J.A. Beijerinck 1840
MELIS STOKE Rijmkroniek van Melis Stoke met Historie-oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper te Leyden by Johannes le Mair MDCCLXXII
JOHN ROBY Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
GODFRIED ARNOLD Waare afbeelding Der eerste christenen. Vólgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Gódsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld, door Godfried Arnold, Laatst Professor der Historiën te Giessen. Uyt het Hoogduytsch vertaald door W. Séwel. Met kopere Plaaten vercierd. t'Amsterdam, By Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen, Boekverkoopers. MDCC.
G. MEES Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI Eeuw tot op Heden door Mr. G. Mees te rotterdam bij van der meer & verbruggen 1851
JOHN GAY Plays written by r. John Gay, viz. The Captives, a Tragedy. The Beggar's Opera. Polly, or, the Second Part of the Beggar's Opera. A Chilles an Opera. The Distress'd Wife, a comedy. The Rehearsal at Goatham, a Farce. To which is added, An Account of tthe Life and Writings of the Author. London: Printed for J. and R. Tonson, in the Strand. MDCCLX.
Latin 15th century manuscript leaf on vellum
M. LE COMTE DE LACEPEDE Histoire generale physique et civile de l'Europe depuis les dernières années du cinquième siècle jusque vers le milieu du dix-huitième par M. le Comte de lacépède, pair de france Bruxelles P.J. de Mat, a la librairie française et étrangère, grande place, no.1188 1826
S.J. VAN DEN BERGH Uit mijn Zomer Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868
Physiögnomische Catechismus. Bevattende de Gronden en Beginselen der Gelaadkennis. Geschikt Om den Mensch aan zig zelven te ontdekken, om ook den Aart en bet Karakter van zyn Medemensch te ontdekken, enhem op te leiden tot de beöefening en vorming vaan het Menschelyk Hart. Met plaaten. Te Amsteldam, By Gerrit Bom en Zoonen, MDCCLXXX.
CHARLES COTIN Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
MARCUS JUNIANUS JUSTINUS, JACQUES BONGARS, ABRAHAM GRONOVIUS. Iustini Historiae Philippicae, Cum integris Commentariis. Iac. Bongarsii, Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M. Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr. Gronovii, I. G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, Ex. excerptis H. Loriti Glaereani atque Editoris Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academie Typographos, 1760.
VICTOR HUGO L'Homme qui rit
PIETER MEESTERS Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
IMMAN. JO. GERH. SCHELLER Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
15th Century Illumination on Vellum
VIRGIL MALVEZZI Historisch-Polityke Werken des Makgraefs Virgil Malvezzi, vol ongemeene, heerlijke en Christelijke Regelen van Staet. uit het italiaens vertaelt door M. Smallegange Rechtsgeleerde 't Amsterdam by Joannus Janssonius van Waesberge, en Sonen, voor den autheur, 1679 met privilegie voor 15 jaren
JACOB CATS Alle de Wercken van Jacob Cats bezorgd door Dr. J. van Vloten, hoogleraar te deventer met ruim 400 platen. op staal gebracht door J.W. Kaiser Zwolle De erven J.J. Tijl
Les Delices des Pays-bas ou description geographique et historique des XVII provinces belgiques Septieme Edition ........ Paris 1786
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes