LUKAS JAKOB BURGVLIET De Muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de GRONDEN der MUZYK-KUNDE te Rotterdam bij Lukas Jakob Burgvliet.
A.L.G. TOUSSAINT Het huis Lauernesse. Door A.L.G.Toussaint. 2 delen Amsterdam G.J.A. Beijerinck 1840
VERGILIUS MAROOS Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, eclogae X, Georgicorum, libri IIII, Aeneidos, libri XII : et in ea, Mauri Seruii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores & auctiores ex bibilothecaPetri Danielis I.C. : accessit Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ... : item Iunii Philargyrii commentariolus in Bucolica & Georgica Virgilii.
CHARLES LEVER Luttrell of Arran by Charles Lever, author of Harry Lorrequer the knight of gwynne With illustrations by Phiz London Chapman and Hall 193 Piccadilly 1865
THOMAS AQUINAS Divi Thome Aquinatis theologorum principis ac theologicarum sententiarum disertissimi interpretis Scriptum 2m luculentissimum angelico concinnatum ingenio ad summam sacre fidei tutelam: artificibus expressum typis & precipuis annotamentis insignitum omnique mendo repargatum inserto textu magistri adiectisque regestis tabularibus.
CHARLES LEVER The O'Donoghue; Tale of Ireland Fifty years ago By Charles Lever Esq uthor of confessions of Harry Lorrequer Charles O'Mailley the irigh dragoon Jack Hinton Tom Bruke of ours With Illustrations by H.K.Browne Dublin William Curry jun and company William s orr co London fraser and co Edinburgh 1845
PIETER MEESTERS Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
De Bello Bel Gico Decades dvae avctiores et vor rectiorescvmfigv. risencis prodevnt a Famiano Stra da sociesv romano mogvntie 1651. De Bello Belgico Decadis Secundae Liber primus
NICOLAAS BEETS Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
K. LAPPE De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
CYRIEL BUYSSE ULEKEN van oud en jong door CYRIEL BUYSSE Uitgave van van Rysselberghe & Rombaut Gent en C.A.J. van Dishoeck Bussum 1926
CH. PAUL DE KOCK La Pucelle de belleville par ch. paul de kock
Manuscript Leaf 14th Century
JAN DANIEL BEMAN Tooneel van voorname Heidensche Deugden en Ondeugden uit Oude en Latere schryveren en Nederduitsche poeten gestoffeert en met koperen platen gesiert. 2 delen 1724
SIR GEORGE LYTTELTON Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.
J. IMMERZEEL JR DeLevens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters. van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw Met een aantal portretten naar de beste tegenaars. Benevens een aanhangsel waarin de voornaamste Mnogrammen. Door J. Immerzeel Jr. Amsterdam Gebroeders Diderich 1855
A.L.G. TOUSSAINT Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844
VICTOR HUGO Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
S.E. HIERONYMUS Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
WALTER SCOTT ESQ Marmion; a tale of flodden field by Walter Scott, Esq. Alas! that Scottish Maid should sing The combat where her lover fell! That Scottish Bard should wake the string, The triumph og our foes to tell! Leyden. Edinburg printed by J.Ballantyne and co. For archibald constable and company, Edinburgh and William Miller and John Murry Lomdon 1808
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes