ECHARA, GRIMAUDIN D'. Plaisirs fangeux. Petit roman ultra-réaliste sur les détraquées, stercoraires & blasphématrices.
KÖNIG, THEOPHIL. Historisch-geographischer Hand-Atlas zur alten, mittlern und neuern Geschichte.
EHRLICH, J.. Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
SLOTEN. 't dorp Slooten.
BOULANGER, EMILE Handboek voor Gehuwden; populaire verhandeling over De Geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw, hun in- en uitwendige Bouw en Verrichtingen, alsmede De Zwangerschap; alles aanschouwelijk voorgesteld door uitlegbare, gekleurde platen en toegelicht met 76 illustraties tusschen den tekst.
MAASTRICHT. Maestricht.
IJSSELMONDE. Ysselmonde.
COUPERUS, LOUIS. Hooge troeven.
SLUIS. Sluys.
ZUTPHEN. Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen/ Groote Kerk te Zutphen, 1744.
JANSENS, FRANK. Water in de zak. Ellewoutsdijk, Oudelande en Baarland en de watersnoodramp van 1 februari 1953.
BLOEM, JACQUES. Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht.
MAZEL & CAUVIN. Cara en Calebas. De Musketiers. Okay Album.
GLAVIMANS, A.. J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag.
RAMMEKENS. Rammekens.
OORDT, J.F. VAN. Paul Kruger en de opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek.
STEENBERGEN. Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
MIDDELBURG. Gemeente Middelburg.
NOORDWIJKERHOUT. De Kerk te Noordwykerhout, 1739/ De Kapelle te Langeveld, 1739.
MELISKERKE.. Het Dorp Meliskerke in Walcheren, 1745.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes