ARNEMUIDEN. Arnemuyden.
VLISSINGEN. 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
SINT LAURENS EN POPKENSBURGH. Sint Laurens en Popkensburgh.
-. Wiesbaden. Dreiundzwanzig Ansichten in echtem Kupferdruck nach photographischen Aufnahmen.
ZIERIKZEE. De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
GOES. De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
NIEUW EN SINT JOOSLAND. De Heerlykheyt van Nieu Land.
OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel.
BOS, P.R., ZONDERVAN, H., LIGTHART, JAN, E.A.. Nederlandsche Schoolplaten.
NIEUWERKERK EN KAPELLE. 'T Dorp Nieuwerkerk in Duiveland. - Kapelle in Duiveland.
VEERE.. Vere.
AMSTERDAM.. Amsterdam. Oude-Teer-Tuinen.
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede deel.
UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1e deel-1e stuk. Inhoudende de Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
(MISSON DE VALBOURG, HENRI). Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland.
AMSTERDAM.. 'T Huys Zitten Weduwen Hoff.
HANDICRAFT / AMBACHTEN. De Speldemaker.
ENNEN, H., LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.
'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc./ Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
MIDDELBURG. Middelburch.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes