FRITZROY, HERBERT. Widerspenstige Frauen. Mit 44 Originalfotos.
CERFF, JAN DE. Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.
PELEMAN, BERT. Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.
ZIERIKZEE. Zierikzee.
BROUWERSHAVEN. De stad Brouwershaven van den Dyk te zien.
BERGEN OP ZOOM. De Kerk en Markt te Bergen op Zoom.
-. The Adventures of Elizabeth in Rügen.
SINT LAURENS. De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld, en met Godlyke spreuken en Stichtelyke verzen verrykt.
Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode (Oct.- Dez. 1823).
-. Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.
DIVERSE AUTEURS. Stoomvaart Vlissingen-New York. Handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
ENKHUIZEN. Keeten-Poort te Enkhuizen, 1726/ Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen, 1726.
DEN HAAG. 's Graven-Hage zoo als diezelve zig in den jaare 1730 aan de zyde van het Bosch vertoont.
HERVEY, J.. Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een' bloemhof; benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
BRECHT. Die Mutter. Schauspiel. Geschichten aus der Revolution 7. Versuche 15/16.
BODEGRAVEN. 't Dorp Bodegraven, te zien van Oud Bodegraven, 1749/ De Wierikker Schans, by Bodegraven, 1749.
ARNEMUIDEN. Arnemuyden.
RAMMEKENS. Rammekens.
MOLEMBAIX. Molembaix. 'T Huys te Molenbaes, int Eyland Walcheren groot tachentich Gemeten, toebehorende d'Heer Joan Van Reygersbergh, gecomitteerde Raet ter Admiraliteyt van Amsterdam en Dykgraef vande Beemster.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes