EDELINCK, GERARD, Math. Savary Sagiensis episcopus, reginae Christian. ab eleemosynis ordinarius
[DEFOE, DANIEL], Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
CHAPMAN, J., Herman Boerhaave M.D.
PRAKKEN, C.J., De Provinciale Staten van Friesland en de zeewaterkeerende waterschappen.
BADON GHIJBEN, J., Gronden Der Beschrijvende Meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen, Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja