ST. CLARA, ABRAHAM Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
JENNINGS, GUY. Impressionist Painters.
VEERE.. Bekende overblyfsel van 't vervalle Kasteel Sandenburg.
NOORT, MAARTEN VAN (RED.). De torso in Nederland. De ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden.
CRAMER, RIE Dokter Levertraan.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja