SAVORNIN LOHNAN, ANNA DE. Hoe Klein-Knoelie onder de Menschen kwam. Teekeningen van L.W.R. Wenkenbach.
Anoniem Caricatuur-Historie van Napoleon III. Naar het Engelsch, met 135 houtsneéplaten.
Catechismus Catechismus of Christelijke Leering, verdeeld in vijf deelen of een-en-veertig lessen voor de Katholijke Jeugd, onder het Aartsbisdom en alle andere bisdommen der provincie Mechelen. Met Goedkeuring van den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen.
MOETON, P.J. Aan moedersschoot. Proeve van kindergedichtjes. Oorspronkelijk en vertaald.
MOENS, PETRONELLA - W.H. WARNSINCK BSZ.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui