DIXON, WILLIAM HEPWORTH. Das heilige Land. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Nach der vierten Auflage aus dem Englischen von J.E.A. Martin.
JONG, CORNELIUS DE. Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785.
TIMMERS, JOHANNES. Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers.
CILLIE, THELMA. Die aarde het gebewe.
INDISCHE LETTEREN. Themanummer Van inlander to Indonesiër
SCHEEPSTRA & WALSTRA. Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
THIELMANN, MAX VON. Journey in the Caucasus, Persia, and Turkey in Asia. Translated by Charles Heneage.
BOER, M.G. DE. Piet Heyn en de zilveren vloot.
GALESTIN, TH.P. (RED.). Hedendaagse kunst van Bali. Uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer Rudolf Bonnet te Blaricum.
JENNER, W.J.F. (ED.). China. A photohistory 1937-1987. Introduction by Jonathan D. Spence.
HOOGERWERF, EVERT-JAN. Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
DELITZSCH, FRIEDRICH. Assyrische Lesestücke mit den Elementen der Grammatik und vollständigem Glossar. Einführung in die assyrische und semitisch-babylonische Keilschriftliteratur für akademischen Gebrauch und Selbstunterricht. 5. neu bearbeitete Auflage.
DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. VAN ROMBURGH, D. WILDEMAN. (RED.). De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000).
MIERS, SUZANNE. Britain and the ending of the slave trade.
KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel.
LOOS-HAAXMAN, J. DE. De geschilderde portretten van Jan Pieterszoon Coen en van Eva Ment.
HEUVEL, AAD VAN DEN. Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities.
ABBENHUIS, WOUTER. De laatste gouverneur van Java.
CLIFFORD, HUGH. Stories. Selected and introduced by William R. Roff.
DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja