"Rekeningen voor fotohandel ""Ferrari"", Haarlemmerstraat 113, Amsterdam, 1937-1949, 1 omslag (14 stukken). "
Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje).
FIETS -- Reclamebiljet voor Desy Bell, de twee persoons fiets, ca. 1900, gedrukt.
"INDIE; VOC; ZWEEDS SCHIP GENOMEN--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 11-8-1733, betr. de klacht van de koning van Zweden i.v.m. het nemen door de VOC van het Zweedse schip Fredericus Rex Suecia in Straat Soenda. Manuscript, folio, 8 pag."
"KOCK, DE; SCHILGE; VAN HOOF; 1793--- Eigentijdse kopie van de 'Waarschouwing aan het Volk van Nederland' d.d. Antwerpen 18-1-1793, getekend Het Comite Revolutionair der Bataven J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F.R. van Hoof. Manuscript, folio, 3 pag."
GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
VLAARDINGEN, BANK VAN LENING -- 'Afkondiging' dd. Vlaardingen 7-1-1837 betr. reglement op de Bank van Lening, vastgesteld 3-10-1836. Groot blad plano, gedrukt.
"BREDA; HENNQUIN--- Extract uit de resolutien van het 'Comittť tot de algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande'. 3 mei 1796. Autorisatie aan ingenieur Hen(n)equin om bruggen bij Breda te repareren. Ondertekend door D.M.G. Heldewier en Boudewijn Donker Curtius (1746-1832)."
Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
"BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838."
BROECKE, VAN DEN--- Potloodschetsje van het familiewapen Van den Broecke (3 degens), op achterzijde: Breda 1889.
"Kermiswens ""De Nachtwacht"". Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm. "
OTRESLING & CO HOF LITHOGRAFIE AMSTERDAM, NAAR H.J. VAN LUMMEL, NeÍrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scŤnes.
"GEWAY, V.D. VEEN -- Programma met de tekst: ""ontvangst vioolduo James Geway en Rut van der Veen - koffiemaaltijd - Verrassing met prijzen - Causerie over Nature Spirits - vioolduo James Geway en Rut van der Veen."" Gefotokopieerde tekening van een kabouter in een bos die het programma vasthoudt.15x10 cm, 8į oblong, 1 pag., ca. 1950?"
"BENTINCK; VAN SICHEM --- Huwelijksacte d.d. Werth 3-10-1822 voor huwelijk van Adolph Carl van Bentinck uit Wijhe, 58 jaar en Hillegond van Sichem, 24 jaar. Manuscript, folio, 1 pag. Met zegelafdruk."
"Kermiswens ""Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861"". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm. "
"SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4į, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920."
"ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg."
FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes