MADOU, NAAR J.B. VAN DER HULST, S.A.R. Le Prince D'Orange, Colonel-Gťnťral de la garde communale du royaume des Pays-Bas. Dťposť. Lithografie, 49x34cm.
MESSCHAERT, HOORN, ZANGER, MUSEA, Catalogus der voorwerpen betrekking hebbende op den zanger Joh. M. Messchaert, geb. te Hoorn 22 aug. 1857, overl. te ZŁrich, 10 sept. 1922 in het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande en Zonen, 1929 [35 p., 329 nrs en los vel met Supplement (3 p.). In uitstekende staat.
"BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt."
BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, Willem. Lithografie, 27x17cm.
Guillaume I, roi de Hollande. Lithografie, 30x21cm.
"SAUTIJN; KARSEBOOM--- Testament van Nicolaas Sautijn, burgemeester van Amsterdam, d.d. 1738. Manuscript, folio, 7 pag."
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
ARENDZEN, P.J., H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collť, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
"HAZERSWOUDE; BOUW TOLHUIS; HESSING--- Proces verbaal van openbare aanbesteding wegens het bouwen van een tolhuis aan de Tolboom nr. 2, aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude, d.d. 26-8-1829. Manuscript, folio, 15 pag."
"HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag."
INDIE, VOC, WISELIUS -- 'Beroep van mr. S.I. Wiselius, lid v.d. Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, op het Bataafsche volk ter zake van den inhoud eens Briefs door het Wetgevend ligchaam (...) aan het Staats-bewind (...) gezonden, 2e- druk', Amsterdam, W. Holtrop [1804], gedrukte brochure, 8į, 37 pag.
WATER, V.D., LEERLOOIERIJ TE BLADEL -- Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
"ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg."
SAMOT -- Briefkaart van J.H. Samot, G. Flinckstraat te Amsterdam betr. door hem te leveren 'Vegetariers zeep'. 1918, manuscript.
HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
"GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag."
ASSEN, GROENENDAAL -- Menu Hotel-rest. Somer van G. Groenendaal jr. te Assen, 1913. Deels gedrukt.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
[ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ], "Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minnebroeder tot Brugge (...). Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1640 [me"":] Tweede deel ofte 't vervolgh der wonderbare sermoonen gepredickt binnen Brugge door Broer Cornelis Adriaenssen van Dordrecht, minne-broeder tot Brugge [colophon:] Deventer, C. Thomassen, 1639."
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes