WERELDTENTOONSTELLING HOTEL EN REISWEZEN, AANSTOOTS -- Comite-kaart t.n.v. J. Aanstoots, als gratis toegangsbewijs voor de Wereldtentoonstelling van Hotel en Reiswezen te Amsterdam, 1895.
Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Planodruk, 68x48cm, drukkerij Spin Amsterdam 1838.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
"Reglement voor het gezelschap ""Utrechts Brandweer""opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer"". 15 pp. "
"Kermiswens ""Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861"". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm. "
SCHOONHOVEN, PAARDEN -- 'Harddraverij Schoonhoven 25-9-1879'. Gedrukt programma, 1 pag. folio.
Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600, waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat).
Lithografie op chine collť, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
STEUERWALD, J.D., NAAR C. BENTINCK, Alexandre, Prince des Pays-Bas. Lithografie, 50x40cm. Portret van de tweede zoon van Willem II en Anna Paulowna: Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (1818-1848). Opgeplakt op papier. Naar een Daguerreotype. Hij was de eerste Oranje die zich liet fotograferen. Als tweede zoon was hij voorbestemd voor het leger en hij stapte al snel over naar de cavalerie. Hij was een uitstekend ruiter en jager.
"RIJP, DE; RICARD & FREIWALD -- Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt."
"WASSENAER, VAN; VAN BOETZELAER--- Goedkeuring van een rekening voor de posterijen van Holland uit 1789, d.d. 's Gravenhage, oktober 1794. Afgeknipte strook met de handtekeningen van Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Manuscript, 3 pag."
VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
KEIP, OPTICIEN -- Vel briefpapier Keip optiek, opticiens te Haarlem, ca. 1930?
GOUDA -- Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
"Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the ""munttoren""in the background. 28 verses in two columns. 22x34cm. "
HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
"BURGH, VAN DER; VAN SANTEN, VAN DER GRAAF `Genealogie', planoblad gedrukt, met de nakomelingen van Pieter van der Burgh en Maria Cornelisz. van Santen. Daaronder `Twede genealogie', met de nakomelingen van Arent van der Graaf. Z.j. [wrs. vroeg-18de-eeuws]."
"MIEGHEM, VAN; GROENENDIJK -- Dagvaarding, dd. Goes 26-9-1876 voor Jacobus van Mieghem, 23 jaar, metselaarsknecht te Groenendijk, gem. Hontenisse. Manuscript, 1 pag., folio."
BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes