BOSCAPPELLE, ARTS VAN DE VEN -- Proces verbaal van benoeming van Johannes Jacobus van de Ven tot genees- heel- en verloskundige voor de gemeenten Boscapelle en Stoppeldijk. Dd. Boscapelle 23-2-1839. Manuscript, 4į, 4 pag.
Programma voor de Plegtige beŽdiging en inhuldiging van zijne majesteit Koning Willem III, te Amsterdam , op zaterdag den 12den Mei 1849. Programma, 32x20cm. Eerste afdeling: Plegtige Intrede van Hunne Majesteiten in Amsterdam (vrijdag den 11den Mei). Tweede afdeling: Plegtige beŽediging en inhuldiging (zaterdag den 12den Mei). Derde afdeling: Algemeene verordeningen, ondertekend door de Kamerheer-Ceremoniemeester, Baron A.C. Snouckaert van Schauburg. 7 p.
MASCH, VAN ABS, CORVER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Margot Masch (?), 1861-1865.
BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
VREDENBURCH, VAN -- Handtekening van E. van Vredenburch als gouverneur van Zeeland, dd. 1839.
DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
SPIN, AMSTERDAM -- Collectie van 10 drukwerken betr. de drukkerij C.A. Spin & Zn. te Amsterdam, ca. 1935.
BELGIE, RUYSSELEDE, DAVID, LAZEUR -- Inventaris boedel van Susanna Lazeur, overleden vrouw van Emanuel David, te Ruysselede, 1791. Manuscript, folio, 6 pag.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
GLIMMERVEEN, 1863 -- 'Nederlandsche Feestviering ter herdenking van het 50 jarig bestaan van ... ons vaderland'. Brochure door Quirynus Glimmerveen, gedrukt te Tiel, 15 pag.
SCHILLEMANS, DORDRECHT Dichtbundel/gedischten van Mej. H. Schillemans, 1856-1882, met enkele tekeningen en een groot aantal bijdragen in manuscript. In linnen stempelband met voorop `Poesie' en achterop `H.S.' 4(.
DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672
RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, UTRECHT, PIUS IX, WOESTENBERG. "BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief ""Ex qua die"" van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag]."
"BELGIE; BOCCABELLA; HOMBEEK; OPHORNBEKE; DU PR…--- Aanstelling van Cornelis du Pre tot substituut meijer van Ophornbeke alias Smalbrabant, in de plaats van wijlen Gillis Bertels. Ondertekend door Jules Boccabella d.d. Ophornbeke 28-5-1647. Manuscript, folio, 1 pag."
SAMOT -- Briefkaart van J.H. Samot, G. Flinckstraat te Amsterdam betr. door hem te leveren 'Vegetariers zeep'. 1918, manuscript.
Zyne Koninklijke Hoogheid Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & c. Mezzotint, 33x22cm.
HOOGHT, VAN DER -- Verklaring dd. Amsterdam 28-10-1779 dat Jan van der Hooght tussen 1760-1779 niet voorkomt in de registers van 'kennissen en rentebrieven'. 1 pag., folio, deels gedrukt.
HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes