Member of ILABAntiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B, 2585XN Den Haag, The Netherlands
Tel.: +31 (0)70 7439080


antiquariaat@vandersteur.nl
http://www.arinevandersteur.nl

Terms of Sale

All books are complete and in good condition unless otherwise stated. Minor and normal defects of books are not mentioned.
Prices are in euro’s including VAT, postage is not included. Payment in advance may be required.
Books may be returned within 7 days after receipt, after notification.
Orders from the Netherlands and other Euro-countries preferably paid by bank transfer using BIC: ABNANL2A and IBAN: NL50ABNA0561545367.
We accept Visa, Master card and American Express.
Delivery according to the trade conditions of the Antiquarian Booksellers Association of the Netherlands, Amsterdam, depot-nr. 212/1982. These conditions stipulate that the property right of the supplied goods remains with us up to full payment.

Verkoopvoorwaarden

Alle boeken verkeren in goede staat, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. Vooruitbetaling kan worden verlangd.
Boeken mogen binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd, na voorafgaand overleg.
Betaling vanuit Nederland en andere Euro-landen per ING-bank 553681 of per bank 561545367 (internationaal: BIC: ABNANL2A and IBAN: NL50ABNA0561545367)
Betaling met Visa, Mastercard of American Express is mogelijk.
Levering geschiedt volgens de voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren, Amsterdam, depot-nr. 212/1982. Deze voorwaarden behelzen onder meer dat de aangeboden werken eigendom blijven van het antiquariaat totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.


Creditcards: Visa,Mastercard,American Express