Paroissien Romain contenant les offices des dimanches et des principales Fetes de l'annee augmente de la messe de communion Limoges Dalpayrat et Depelley, Editeurs
WILLEM SPIRING De spiegel die niet vleid, Handelende van de verachtinge der Waereld, en des Doods. De la Serre, Geschiedenisschryver van Vrankryk. In Nederduitsch Rym gebragt door Willem Spiring. Met Kopere Plaaten. Te Amsterdam, Ter Drukkerye van J. Krellius, 1709.
ELISABETH MARIA POST Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII
JACOB VAN OUDENHOVEN Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.
M. JUNIANUS JUSTINUS De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus
WILHELMUS KIST De Ring van Gyges wedergevonden of verzameling van Nederlandsche Karakters. Door den schrijver van den landsjonker van blankenheim. (...) Met platen. Niet vertaald. Te Haarlem bij FranƧois Bohn. MDCCCVIII.
S.E. HIERONYMUS Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
Nederlandsche Staats-Courant.
FLAVIUS JOSEPHUS Hooghberoemde Joodsche historien ende boecken noch egesippus van de elledighe verstoringe der stadt Jerusalem Van nieus met schone figuren verciert ende met nootwendighe anteikeningen en sumarien verryckt.' t'Amsterdam by Hendrick Laurens zoon Boeckvercooper op 't Water int Schryfboeck A. 1611
MICHEL CERVANTES Histoire de Don Quichotte de la Manche par Michel Cervantes. Traduite sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset, fillaeu de Saint Martin, Florian, Bouchon Dubournial, Delauney et Louis Viardot, par F. de Brotonne, conservateur de la bibliotheque de Saint Genevieve. Nouvelle edition. Paris. Didier, Libraire Editeur. 35, Quai des Augustins. 1845.
ANTONIDES VAN DER GOES Alle de gedichten van Antonides van der Goes. Hier by komt het leven des dichters. Derde Druk Te Amsterdam Nicolaas Ten Hoorn Boekverkooper, 1714
Stadsplattegrond Woudrichem.
G.P. PINAMONTI Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs voor ogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen uyt het italiaans vertaelt door eenen Nederlantschen priester t'Antwerpen by Jacobus Bernardus Jouret in de corte Nieuw-straet, in 't gulde vlies 1733
JOHN ROBY Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
CAPTAIN MARRYAT Peter Simple by the author of newton foster, The king's own in three volumes Second Edition
THEODORUM BRAKEL De trappen des geestelyken levens beschreven door Theodorum a Brakel, In syn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, Door W. a BRAKEL, Th. F. 't Laatst predikant tot rotterdam Met een ontledinge des Tractaets en met het afsterven des Autheurs vermeerdert. Den zesden druk Te groningen By Laurens Groenewout, Drukker en Boekverkoper in de Zwaane-straat, in de atlas. 1733. Met Privilegie.
MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE l'Art de Connoistre les Hommes, OĆ¹ sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction Ć  cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. TroisiĆ©me Edition, reueĆ¼e & corrigĆ©e. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruĆ« Saint Jacques, au coin de la ruĆ« de la Parcheminerie, Ć  l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa MajestĆ©.
ARTHUR CONAN DOYLE The last adventures of Sherlock Holmes by A. Conan Doyle Souvenir Edition London: George Newnes, LTD Southampton Street, Strand MDCCCCII
Historie van het oud en Nieuw TESTAMENT met Christelyke en Stichtbaere Bemerkingen, getrokken uit de HH. Vaders en andere geestelyke schrijvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovigen. 1. Deel, Behelzende de historie van het oud Testament, dat is, van de schepping der wereld tot aen de komst van Christus. .............Van nieuws overzien, en op zeer vele plaatsen verbeterd. Te Mechelen By P.J. Hanicq, Drukker van Z.H. den prins-Aertsbisschop. Met Goedkeuring 1825
JUSTUS VAN MAURIK MET Z'N ACHTEN - Novellen en Schetsen door JUSTUS VAN MAURIK Jr. - Derde Druk - Met Platen van JOHAN BRAAKENSIEK - AMSTERDAM Tj. VAN HOLKEMA 1886
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes