BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, Suite de la coste de Guinée, depuis le Cap de Palme jusqu'au Cap des Trois Pointes. Vervolg van de kust van Guinée van Kaap das Palmas tot aan Kaap Tres Puntas.
WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, BEW.), Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
ANON., Internationaal seinboek. Uitgegeven op last van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat en van Defensie. (Bewerkt naar de Engelsche en Duitsche uitgaven van 1932/'33).
HOGENDORP, G.K. VAN, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal.
CULPEPER, THO. & CORVER, J. (ET AL), Tractatus de rebus maritimis, inter serenissimum & potentissimum principem Carolum II ... & celsos & praepotentes dominos ordines generales, foederatarum Belgii provinciarum per omnes & singulas universi orbis regiones & partes terra, marique observandus. Londini conclusus primo die decembris 1674.
BEZEMER, T.J. (ET AL, RED.), Nederlandsch Indië Oud en Nieuw; Maandblad gewijd aan bouwkunst, archeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene. 11e jaargang, 1926-1927.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1850. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
DOKKUM, J.D.C. VAN, De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in haar wording en ontwikkeling. Een bijdrage tot de Nederlandsche muziekgeschiedenis der 19e eeuw.
HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, Opera ex optimis editionibus recensita et emendata. (Bound with:) J. PHAEDRUS, Fabulae.
BELL, D.C., Britain's maritime history. An illustrated chronicle. Foreword by A.G. Credland, Keeper, Hull Maritime Museum.
PAMFLET. Na-soeck ende overlgghinghe (sic) int korte, hoe ende in wat manieren, ... autheuren, tzedert hondert jaren herwaerts, hebben verstaen, dat d'oprechte Godts-dienst aenghestelt ende ghevordert, ende vande twisten der religie gheoordeelt moet werden... Daer mede de Remonstranten (na gheleghentheyt) hen zoecken te behelpen teghen de Contra-Remonstranten.
MARPERGER, PAULUS JACOB, Beknopte geographische en historische beschryving van alle de landen en provincien die den Koninglyken Pruissischen en Keur-Brandenburgschen schepter in Duitschland onderworpen zyn. Uit het Hoogduytsch vertaald door Balduinus van der Aa.
LIVIUS, TITUS, Historiarum quod extat. Ex recensione I.F. Gronovii. (Complete in one volume).
BURGERSDIJK, L.A.J., De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. I: Zoogdieren; II: Vogels; III: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren.
OPTATUS, MILEVITANUS, Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi De schismate donatistarum libri septem: Ad manuscriptos codices et veteres editiones collati; et innumeris in locis emendati. Quibus accessere Historia donatistarum una cum monumetis veteribus ad eam spectantibus: necnon geographia episcopalis Africae. Opera & studio M. Ludovici Ellies Du Pin.
BOSSUET, JACQUES BENIGNE, Continuation de l'histoire universelle. Tome troisième: Depuis l'an 1688. jusqu'à la Paix d'Utrecht 1713.
TABARLY, JACQUELINE & GILLES, DANIEL, Eric Tabarly: Ein Seglerleben.
CHOISY, [FRANCOIS-TIMOLEON] DE, Avantures de l'abbé de Choisy habillé en femme. Quatre fragments inédits, à l'exception du dernier, qui a été publié sous le titre "Histoire de la comtesse des Barres" Précédés d'un avant-propos par M. P. L. [Paul Lacroix.]."
VALLE, EUSEBIO MARIA DEL, Curso de economía política.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes