HAAFNER, JACOB, Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1864. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
HOOFT, P.C., Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZEVENDE DEEL (van 8).
NOSOKOMOS. Nosokómos. Tijdschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers. 5e jaargang (Nov. 1904 - Oct. 1905). Hoofdred. A. Aletrino.
BRILL, W.G., Hollandsche spraakleer.
HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1898. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
ANON., Extraordinare fyne bril oft verrekyker om door te sien, hoedanigh den Koningh van Vrankrijck sijne desseynen heeft voortgeset, om in de Vereenigde Nederlanden te komen. Alsmede de motiven die dien Koningh hebben aengeprikkelt, om die landen den oorlogh aen te doen. Noyt soo naakt ontdeckt.
BLUME, CARL LUDWIG, Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumii. Fasciculus I & II.
GERAMB, MARIE-JOSEPH DE, Pèlerinage à Jérusalem et au Mont-Sinaï.
BØ, SINDRE, Anna af Sand. Historien en jakt.
PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ED.), Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome onzième: Voyages des Hollandois aux Indes Orientales (suite) & Voyages des François aux Indes Orientales.
FÜHRKÖTTER, ADELGUNDIS, De miniaturen van het boek Scivias - Ken de wegen - van de heilige Hildegard van Bingen uit de verluchte prachtkodex van de Rupertsberg.
GEMEENTE-BESTUUR DER STAD UTRECHT, Alteratie op de ordonnantie, waar naar de weekelyksche vleeschmarkt, ingevolge het geärresteerde by het Intermediair Gemeente Bestuur dezer Stad, van den 7 April 1800, wordt gehouden. (Aldus geärresteerd by het Gemeente-Bestuur der stad Utrecht, op den 30e September 1805. In kennisse van my P. de Roock ... C.A. Duker).
N/A, Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt ende geslooten tot Nymmegen den 2/12 October 1679, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.
DRION, H., Limitation of liabilities in international air law.
LLOYD'S. Lloyd's register of yachts 1952.
RAED VAN VLAENDEREN, Secrete instructien voor de gecommitteerde van wegen den Raed ende Advocaet Fiscael van Hare Majesteyt in den Raede van Vlaenderen, ter executie van het placcaert van den 27. Maerte 1765 ... noodig is besonderlyck t' examineeren, eerst of de publike straeten, ende wel naementlyck d'heirbanen, prochie ende pont-wegen, alomme hebben de breede ... geprescribeert, ten tweeden of de boomen ende hout-gewas zyn geweirt ...
FOX, UFFA, Thoughts on yachts and yachting: Design, construction, handling.
JONES, BERNARD E., Freemasons' book of the Royal Arch.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes