BONAPARTE, LOUIS, Documens historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. (3 vol. set).
CONRAD, F.W., BLANKEN, A. & KROS, S., Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802, op last van Dykrichter en Hoogheemraden van Rhynland. Met bylaagen en daar toe behoorende kaarten en plaaten.
BLUSSE, LEONARD, Visible cities: Canton, Nagasaki, and Batavia and the coming of the Americans.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1864. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
COLLEGE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1923. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
HAAFNER, JACOB, Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken, van derzelver kusten, havens, rivieren en gebergten; kort begrip der historie, van den godsdienst en Inquisitie ...
BIGELOW, J., Les Etats-Unis d'Amérique en 1863. Leur histoire politique, leurs ressources minéralogiques, agricoles, industrielles et commerciales...
NAGGE, W., Historie van Overijssel. Uitg.door J.Nanninga Uitterdijk, resp.door F.A.Hoefer.
PARIVAL, JEAN DE, Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace 1661. Ouvrage reveu, corrigé, changé & fort augmanté.
STADT GRONINGEN, Extract uit het Resolutie-boek der stadt Groningen, Veneris den 26. Novemb. 1675. Der borgeren eedt.
NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraanse mystiek.
HONIG, JAN PIET, The legal status of aircraft.
RITZEMA VAN IKEMA, K.J., Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'.
COLLEGE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1928. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
SEABROOK, W.B., The magic island.
WASSING, RENE S. (TEXT) & HINZ, HANS (PHOTOGR.), African art. Its background and traditions.
VAN HELLER, MARCUS, The Wantons.
VISSER, J.W., Schetsen van het marine-stoomwerktuig, ten gebruike bij het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
FREDERIK, KONING VAN PRUYSSEN, Translaat. Missive van den Koning van Pruyssen, raakende de conservatie der regten en praerogative van Zyn Hoogheid. Aan de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden ... onsen buitengewoone gezant, vanThulemeyer .. aan deselven ... laten versoeken, van eindelyk eens soodanige vaste maatregulen te meemen (sic) , dat de Heer Erfstadhouder Prince van Orange en Nassau niet so onschuldig en onverdragelyk vervolgt, maar veel eer in het rustige besit van de Charges en Praerogativen, en hem ... gelaaten en daar in gehandhaaft mogte worden. (Berlin den 19 Maart 1784 ... Geteekent Finkenstein, V. Hertzberg).
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja