Total # of books: 39189. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Adresses, mémoires et petitions des Juifs : 1789-1794.
Paris : Edhis, 1968. Reprint. Paperback. ca. 400 pp. Numbered copy, 58 out of 750. (La Révolution française et l'émancipation des Juifs, 5). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Reprint of 18 publications on jewry and their position in the French revolution.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #270584
€  30.00 [Appr.: US$ 31.99 | £UK 25.75 | JP¥ 4903]
Catalogue: Oud Recht
Keywords: JUDAÏCA, French Revolution rechtsgeschiedenis NL old law books, France (18th century)

 
[Bundesministerium für Justiz].
ADV-Exekutionsverfahren (ADV-E) : Projekt zur Einführung einer vereinfachten, automationsgestützen Exekutionsbewilligung und des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im Zwangsvollstreckungsverfahren.
Wien : Bundesministerium für Justiz, 1995. Paperback. 438 pp. (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz, 68). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276932
€  18.00 [Appr.: US$ 19.19 | £UK 15.5 | JP¥ 2942]
Keywords: RECHT, German law

 
L'aéronef militaire et le droit des gens : subordination et coopération militaire internationale.
Strasbourg : [s.n.] , 1963. Paperback. 465 pp. 25 cm. (Recueils de la Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre ; 2). Small ticket on cover. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #174891
€  35.00 [Appr.: US$ 37.32 | £UK 30 | JP¥ 5720]
Keywords: RECHT, air law

 
The Air Navigation (Colonies, Protectorates and Mandated Territories) Order, 1927.
Singapore,1939. Reprint. Orig. wrappers. iv,52 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #147955
€  20.00 [Appr.: US$ 21.33 | £UK 17.25 | JP¥ 3268]
Keywords: RECHT, air law

 
[Heinisch, Barbara ... [et al.]]
Aktion im Fundatie Kunsthaus Amsterdam am 8. September 1979.
Berlin : Barbara Heinisch, 1979. Brochure. [16] pp. Ills. Auflage: 250 Exemplare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Mit : Richard und Carolien van der Dool, Peter Ebben, Barbara Heinisch, Herman Herdick, Tonnie van Leer, Jan Naeyé, Peter Ouwersloot, Henk Verlinde & Dennis Zanoni. ISBN .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290525
€  15.00 [Appr.: US$ 15.99 | £UK 13 | JP¥ 2451]
Keywords: ART,

 
W.H.O.
Alcohol drinking.
Lyon : IARC/WHO , 1988. Paperback. 416 pp. 25 cm. (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, ISSN 1017-1606 ; 44). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - This publication represents the views and expert opinions of an IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans wich met in Lyon, 13-20 October 1987 ISBN 9789283212447.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #179688
€  15.00 [Appr.: US$ 15.99 | £UK 13 | JP¥ 2451]
Keywords: , alcohol

 
[Ministerie van Justitie].
Algemeen Politie-Blad van het Koninkrijk der Nederlanden. 29e Jaargang, 1880.
Den Haag : [s.n.], 1880. Contemp. halfcalf binding. 1693, lxlvii pp. 18x12 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Bevat naast algemene en provinciale verordeningen, samenvattingen van rechterlijke uitspraken tegen personen na veroordelingen, signalementen en uitzettingen, waarbij de mensen en de misdaden met naam en toenaam genoemd worden, ontvreemde of vermiste voorwerpen, evenals de personele bezetting van de politie. Fascinerend vanuit het privacy-oogpunt nu.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292464
€  40.00 [Appr.: US$ 42.65 | £UK 34.25 | JP¥ 6537]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, ned. recht, 19e strafrecht rechtsgeschiedenis NL

 
Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Waterstaat (vastgesteld bij beschikking van 25 maart 1938, La V, directie van den Waterstaat) en Reglement openbare aanbestedingen (vastgesteld bij Kon. Besluit van 30 augustus 1932, no. 43).
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij, 1938. Orig. cloth binding. 286 pp. 16 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1640
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 10.75 | JP¥ 2043]
Keywords: RECHT, bouwrecht

 
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
Ten dienste van de politie uitgewerkt en toegelicht door G.E.C. Hogendijk. [Amsterdam] : Amsterdamschen Politiebond, [1913]. Paperback. 143 pp. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249892
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 10.75 | JP¥ 2043]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Algemeene instructie nopens het beheer, de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren van de registratie, de successie en het zegel.
[s.l.: n.p.], [n.d.]. 259 pp. Deze instructie wordt, bij de aanhaling, aangewezen door de letters I.M. (Instruction Manuentie). BOUND WITH : Algemeene instructie voor de ambtenaren der registratie enz., nopens de aanvrage, enz. van gezegeld papier en drukwerken. 10 pp. (Deze instructie wordt, bij de aanhaling daarvan, aangeduid door de letters: I. Z. en D.). Algemeene instructie nopens de compabiliteit der registratie. 85 pp. Algemene instructie nopens deborgtogten der rekenpligtige ambtenaren van de registratie enz., tot zekerheid van het Rijk. 19 pp. Contemp. halfleren band. Doorschoten (interleaved) exemplaar. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #253923
€  82.00 [Appr.: US$ 87.44 | £UK 70.25 | JP¥ 13400]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Algemeene instructie op de comptabiliteit der registratie en domeinen.
Den Haag,1909. Ohlin,228p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ex-library copy. ticket on spine.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68872
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 10.75 | JP¥ 2043]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
Amsterdam,1923. Gebonden. ca. 100pp. Doorschoten ex. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #92295
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 10.75 | JP¥ 2043]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
's-Gravenhage : SDU, 1989. Paperback. 163, 57 pp. 28 cm. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3 en A, B. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012062893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228676
€  13.50 [Appr.: US$ 14.4 | £UK 11.75 | JP¥ 2206]
Keywords: RECHT,

 
[Amsterdam].
Algemene bepalingen voor erfpacht van de gemeente Amsterdam : verzameling van de algemene bepalingen waaronder gronden in erfpacht zijn uitgegeven door de gemeente Amsterdam sinds 1896 alsmede een viertal uitvoeringsbesluiten terzake.
Amsterdam : Gemeenteijk Grondbedrijf Amsterdam, 1994. Hardcover. 316 pp. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292318
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 10.75 | JP¥ 2043]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch von 1861. Allgemeine Deutsche Wechselordnung van 1848 in den Ausgaben für das Grossherzogtum Baden.
Aalen : Scientia Verlag,1973. Reprint 1861-1841 edition. Hardcover. 268 pp. (Neudrucke privatrechtlicher Kodifikationen, 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : new. ISBN 9783511046910.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #76140
€  38.00 [Appr.: US$ 40.52 | £UK 32.75 | JP¥ 6210]
Keywords: RECHT,

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page

New search  -