De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Leiden: Onderwijs
found: 1181 books on 48 pages. This is page 1
- Next page

9789033498541 , 2
2
Acco BelgiŽ. Paperback. Pp: 384. De organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is complex. In het doolhof van diensten en voorzieningen vinden zowel ouders als professionelen vaak hun weg niet. Bovendien is het veld voortdurend in beweging en volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in snel tempo op.nnIn dit handboek brengen de auteurs de actuele organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen in kaart. Ze beschrijven op een systematische en bevattelijke manier verschillende sectoren: de preventieve gezinsondersteuning, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, de gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en het onderwijs aan kinderen met specifieke noden. Ook gaan ze in op belangrijke sectoroverschrijdende actuele thema's: integrale jeugdhulp, interculturele hulpverlening, het jeugdrecht, cliŽntparticipatie.nnDit handboek wil allen die beroepshalve met de jeugdhulpverlening in contact komen of erin werkzaam zijn (orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, paramedici, leerkrachten, opvoeders en contextbegeleiders, enzovoort) wegwijs maken in het doolhof van de hulpverlening. Het is tevens een standaardwerk voor universitaire opleidingen en hogescholen in Vlaanderen.nnJOHAN VANDERFAEILLIE is hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is gespecialiseerd in onderzoek in de jeugdhulpverlening en heeft een bijzondere interesse voor pleegzorg en de hulpverlening aan zieke kinderen.nnBEA MAES is gewoon hoogleraar aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zij is gespecialiseerd in het domein van de hulpverlening aan kinderen en jongeren met een handicap. ISBN: 9789033498541. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 443647
€  19.50 [Appr.: US$ 21.93 | £UK 17.25 | JP• 2500]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789033498541
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_177177.jpg 

9789045558189 , Actie! ICT-integratie Ofiice 2016
Actie! ICT-integratie Ofiice 2016
De Boeck, 2016. Paperback. ISBN: 9789045558189. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1608291
€  12.50 [Appr.: US$ 14.06 | £UK 11 | JP• 1602]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789045558189
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_942153.jpg 

9789044112818 , Het aspergeRsyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. praktische gids voor leraren en begeleiders
Het aspergeRsyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. praktische gids voor leraren en begeleiders
Maklu, Uitgever, 2002. Paperback. Pp: 69. ISBN: 9789044112818. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 600442
€  6.50 [Appr.: US$ 7.31 | £UK 5.75 | JP• 833]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789044112818
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_224392.jpg 

9789085241447 , Basiskennis Management. De complete methode
Basiskennis Management. De complete methode
Edu'Actief. Hardback. Pp: 206. ISBN: 9789085241447. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 484018
€  28.00 [Appr.: US$ 31.49 | £UK 24.5 | JP• 3589]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789085241447
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_263380.jpg 

9789024414147 , Begeleiden van docenten. Reflectie als basis voor professionele ontwikkeling in het onderwijs
Begeleiden van docenten. Reflectie als basis voor professionele ontwikkeling in het onderwijs
Uitgeverij Boom/Nelissen, 1998. Paperback. Pp: 208. Onderwijsinstellingen staan voor de opgave pedagogisch-didactisch beleid vorm te geven, gericht op actief en zelfstandig leren. Dat vraagt van zowel docenten als directieleden nieuwe vaardigheden, een andere wijze van handelen en een blijvende professionele ontwikkeling. Dit boek handelt over de begeleiding bij die professionele ontwikkeling. Reflectie op het eigen handelen vormt daarbij steeds het uitgangspunt.De auteurs schrijven vanuit hun praktijkervaring over: reflecterend leren, lesbezoek, opbouw en afbouw van routines, collegiale consultatie, coaching, intervisie, supervisie en professionalisering van het management. Door de begeleidingsvormen te plaatsen binnen de context van de veranderende schoolorganisatie en door aandacht te schenken aan loopbaanmanagement wordt verwezen naar belangrijke voorwaarden voor de effectiviteit en de vruchtbaarheid van professionele ontwikkeling. De verschillende methodieken worden beschreven met behulp van veel voorbeelden.Het boek is geschreven voor onderwijsmanagers, staffunctionarissen en docenten uit het VO-, HBO en BVE-veld, alsmede voor professionals in lerarenopleidingen en ondersteunende instanties. ISBN: 9789024414147. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 444435
€  17.00 [Appr.: US$ 19.12 | £UK 15 | JP• 2179]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789024414147
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_177518.jpg 

9789031351718 , Begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Van onderzoek naar praktijk
Begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Van onderzoek naar praktijk
Bohn Stafleu van Loghum, 2008. Paperback. Pp: 300. De kennis over stoornissen in het autistische spectrum (ASS) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Naar symptomen, diagnostiek en behandeling is veel onderzoek gedaan. Toch ondervinden hulpverleners, ouders en opvoeders vaak nog veel problemen bij hun zoektocht naar een passende begeleiding. Er is een grote variatie in stoornissen in het autisme spectrum en de behandeling en begeleiding die hierbij het beste past.In dit boek vindt de lezer wetenschappelijk onderbouwde informatie over zaken waarmee hij dagelijks wordt geconfronteerd. Het geeft antwoord op grote vragen: probleemgedrag, communicatie, onderwijs, werk. Maar ook meer praktische onderwerpen als slaap en zindelijkheid komen aan bod. Bij een juiste diagnostiek en passende begeleiding kan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met ASS goed gestimuleerd worden. Hun zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden verbeteren en problematisch gedrag wordt hanteerbaar.Niet de waan van de dag, maar informatie die grondig onderzocht en bewezen is bepaalt de inhoud van dit boek. De auteurs bieden geen valse hoop maar een realistisch uitzicht op een kwalitatief beter leven. ISBN: 9789031351718. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 468106
€  30.50 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 26.75 | JP• 3910]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789031351718
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_257524.jpg 

9780199206292 , Behavioural Ecology. An Evolutionary Perspective on Behaviour
Behavioural Ecology. An Evolutionary Perspective on Behaviour
Oxford University Press. . ISBN: 9780199206292. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1687330
€  32.50 [Appr.: US$ 36.56 | £UK 28.5 | JP• 4166]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9780199206292
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_977802.jpg 

9789033438189 , De berengroepen. Leren leren door spel en beweging : een programma om zelfstandig leren te bevorderen bij kinderen uit het basisonderwijs
De berengroepen. Leren leren door spel en beweging : een programma om zelfstandig leren te bevorderen bij kinderen uit het basisonderwijs
Acco BelgiŽ. Paperback. Pp: 207. De berengroepen is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen psychologen, kinesitherapeuten/fysiotherapeuten en psychomotrisch therapeuten, verbonden aan revalidatiecentra waar kinderen met leerproblemen worden begeleid. Het berenprogramma wil kinderen uit het basisonderwijs leren leren. Door spel en beweging worden begeleiders en kinderen samen op weg gezet om zelfstandig werken en studeren te bevorderen bij kinderen. De auteurs integreerden bestaande programma`s, zoals het Cognet-programma van Greenberg, de bewegingspedagogiek volgens Sherborne en de gestructureerde speltherapie van O`Connor, tot twaalf groepssessies voor begeleiders en kinderen en vier informatieavonden voor begeleiders (ouders, leerkrachten, opvoeders). Naast een theoretisch onderbouwde en gedetailleerde beschrijving van het programma biedt dit boek heel wat praktische tips en activiteiten voor iedereen die betrokken is bij het bevorderen van zelfstandig leren bij kinderen uit het basisonderwijs. ISBN: 9789033438189. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 128102
€  12.50 [Appr.: US$ 14.06 | £UK 11 | JP• 1602]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789033438189
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_8966.jpg 

9789033458415 , Bewegingsopvoeding. Een vakconcept als uitnodiging om te leren
Bewegingsopvoeding. Een vakconcept als uitnodiging om te leren
Acco . Paperback. Pp: 213. Bewegingsopvoeding, we verkiezen deze term boven Lichamelijke Opvoeding, heeft sinds de invoering van het vakconcept, gekoppeld aan de eindtermen, een belangrijke evolutie doorgemaakt en vooral een rijke inhoud meegekregen. De groep medewerkers aan de academische lerarenopleiding te Leuven behandelen tijdens de jaarlijkse nascholingen actuele themata rond de kernideeŽn van het vakconcept. Voor de leraren LO is het noodzakelijk dat deze theorieŽn verduidelijkt worden en in de praktijk van de dagelijkse lessen LO worden omgezet. Vanuit deze bekommernis zijn een aantal artikels gebundeld in dit boek. Het vakconcept wil de leraar een bruikbaar kader aanbieden waarin hij voldoende vrijheid behoudt om persoonlijke accenten te leggen. De theoretische begrippen kunnen de leraar helpen en leiden in de zoektocht naar een rijke leeromgeving voor alle leerlingen. Dit is dan ook de uitdaging voor allen: hoe kunnen we gebruik makend van het vakconcept LO de leerlingen maximale leerkansen bieden in het domein van het. ISBN: 9789033458415. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 456623
€  15.50 [Appr.: US$ 17.43 | £UK 13.75 | JP• 1987]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789033458415
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_179406.jpg 

 
Branché 6 tso ateliers x-tra
Van In, 2016. Softcover. ISBN: 9789030668435. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1854861
€  14.80 [Appr.: US$ 16.65 | £UK 13 | JP• 1897]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789030668435

9789001851064 , Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool
Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool
Noordhoff Uitgevers B.V. 2005. Paperback. Pp: 163. ISBN: 9789001851064. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 118128
€  24.00 [Appr.: US$ 27 | £UK 21 | JP• 3077]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789001851064
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_99862.jpg 

9780194739405 , Business Result DVD Edition: Upper-intermediate: Student's Book Pack with DVD-ROM
Business Result DVD Edition: Upper-intermediate: Student's Book Pack with DVD-ROM
Oxford University Press, 2008. Paperback. NEW video material for every level, bringing the world of business into the classroom Practical, functional language presented and practised in a work-related context Rea. ISBN: 9780194739405. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 96052
€  24.50 [Appr.: US$ 27.56 | £UK 21.5 | JP• 3141]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9780194739405
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_85940.jpg 

 
Caleidoscoop 2 werkboek godsdienst A-stroom
Plantyn, 2015. Paperback. ISBN: 9789030147916. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1555691
€  6.20 [Appr.: US$ 6.97 | £UK 5.5 | JP• 795]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789030147916

9781447935063 , Choices pre-intermediate workbook. +cd
Choices pre-intermediate workbook. +cd
Pearson, 2017. Paperback. ISBN: 9781447935063. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1797441
€  15.10 [Appr.: US$ 16.98 | £UK 13.25 | JP• 1936]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9781447935063
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_1031517.jpg 

9789088500442 , CMV in veelvoud . Trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0
CMV in veelvoud . Trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0
SWP. Paperback. Pp: 118. Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) levert als hogere beroepsopleiding aankomende professionals af die mensen gaan Ýondersteunen bij het vormen van zichzelf en bij het vormgeven aan hun maatschappelijk levenÝ. In wat voor wereld moeten die CMVÝers aan de slag? De opstellers van het nieuwe opleidingsprofiel vroegen een tiental experts de wereld in en rondom CMV te verkennen. Het resultaat is een boeiende kijk op actuele trends in zorg en welzijn, vrije tijd, leren, jeugd en jongeren, kunst en community art, de wijk als werkplaats, duurzaamheid, marktwerking, diversiteit en zingeving. De wereld blijkt minder overzichtelijk te zijn geworden en het beleid weet daar niet altijd goed raad mee. Aan de CMVÝer om mťt de burger op zoek te gaan naar houvast. ISBN: 9789088500442. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 472303
€  9.50 [Appr.: US$ 10.69 | £UK 8.5 | JP• 1218]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789088500442
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_260365.jpg 

 
Correctiesleutel werkschrift
Paperback. ISBN: 9789030661696. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1862774
€  5.00 [Appr.: US$ 5.62 | £UK 4.5 | JP• 641]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789030661696

 
Desktopper: Rekenblad (windows 7/office 2010)
Paperback. ISBN: 9789031732449. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1652837
€  5.70 [Appr.: US$ 6.41 | £UK 5 | JP• 731]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789031732449

9789024416073 , Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren
Docenten leren reflecteren. Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren
Boom Lemma uitgevers. Paperback. Pp: 144. Docenten leren reflecteren gaat in op de vraag hoe systematische reflectie aangepakt kan worden en welke instrumenten daarbij kunnen helpen. Het boek biedt inhoud en materiaal aan waarmee opleiders reflectie concreet vorm kunnen geven in het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. In samenhang met deze publicatie verschijnt er ook een werkboek voor studenten in de lerarenopleiding.In dit basisboek wordt allereerst het begrip 'reflectie' afgebakend en wordt verantwoord waarom reflectie belangrijk is. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: hoe begeleid je reflectie? en hoe kun je een fasering aanbrengen in het leren reflecteren? Vervolgens staat een intervisietraject centraal dat speciaal ontwikkeld is voor scholen en lerarenopleidingen: 'collegiaal ondersteund leren'. In dit traject leren (aanstaande) leraren elkaar begeleiden bij reflectie op praktijkervaringen. Aan het eind van het boek komen enkele theoretische achtergronden aan bod. ISBN: 9789024416073. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 424771
€  11.00 [Appr.: US$ 12.37 | £UK 9.75 | JP• 1410]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789024416073
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_173953.jpg 

9789023244400 , Dyscalculie in discussie / 2
Dyscalculie in discussie / 2
Gorcum b.v. Koninklijke Van, 2008. Paperback. Pp: 60. "In de afgelopen jaren is in Nederland uitgebreid aandacht geschonken aan het onderwerp dyscalculie. Ook zijn er stevige discussies gevoerd in wetenschappelijke bladen. Landelijk bestaat er geen eenduidigheid over de termen ernstige rekenproblemen en dysca. ISBN: 9789023244400. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1879669
€  8.00 [Appr.: US$ 9 | £UK 7 | JP• 1026]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789023244400
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_1072306.jpg 

9789044127164 , Education through art. Kunst- en cultuureducatie als motor van leren
Education through art. Kunst- en cultuureducatie als motor van leren
Garant, 2010. Paperback. Pp: 168. ISBN: 9789044127164. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 164458
€  12.50 [Appr.: US$ 14.06 | £UK 11 | JP• 1602]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789044127164
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_115691.jpg 

 
Formulekaarten 3de graad (vernieuwd)
Loose-leaf. ISBN: 9789048623426. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1878718
€  8.50 [Appr.: US$ 9.56 | £UK 7.5 | JP• 1090]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789048623426

 
5/6 gemeenschapsonderwijs
Hardback. Pp: 74. ISBN: 9789086614875. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1724105
€  8.00 [Appr.: US$ 9 | £UK 7 | JP• 1026]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789086614875

9789066651661 , Gepeuter. Een handboek over creatieve activiteiten met peuters
Gepeuter. Een handboek over creatieve activiteiten met peuters
SWP. Paperback. Wat hebben Karel Appel, Picasso, MirÚ en peuters gemeen?Orginele kunstenaars hebben de verdienste dat ze de vastgelegde normen overtreden die de spontane kunst afremmen. Daarin staan ze dicht bij het plezier dat peuters beleven aan het experimenteren met verschillende materialen.Dit boek geeft een waaier aan van - heel concreet uitgewerkte - creatieve activiteiten voor peuters. Geen paashazen of Sinterklazen, maar vrije activiteiten waarin kinderen van anderhalf tot vier jaar ongeremd met verschillende materialen en technieken kunnen kennismaken. De inspiratie voor heel wat van deze activiteiten komt van moderne kunstenaars die ons de weg tonen naar orginaliteit en durf.Het eerste deel van dit boek geeft een korte situering van enkele kunstenaars, een pedagogische gefundeerd pleidooi voor de creatieve activiteiten en een aantal zeer praktische tips voor de organisatie ervan. Het tweede deel bevat ruim veertig activiteiten-fiches. Die zijn niet alleen vaak kunstzinnig, maar vooral gewoon heel plezierig.Deze uitgave is het 'kunsthandboek' voor een ieder die professioneel met peuters werkt en ÚÚk zelf plezier beleeft aan dit werk ťn uiteraard geschikt voor de creatieve ouder. ISBN: 9789066651661. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 143534
€  11.50 [Appr.: US$ 12.94 | £UK 10.25 | JP• 1474]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789066651661
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_15448.jpg 

9789044129298 , Gezinnen in soorten
Gezinnen in soorten
Garant. Paperback. Pp: 217. Over het boek:Het traditionele kerngezin met twee biologische ouders en hun kind(eren) kunnen we niet langer zien als de norm. De titel van dit boek verwijst dan ook naar de diversiteit in gezinnen impliciet naar de opvoeding die gepaard gaat met vele veranderingen en aanpassingen in gezinnen. Deze publicatie schetst een actuele stand van zaken omtrent de ouder-kindrelatie binnen specifieke gezinsomstandigheden.Onder meer de volgende thema's komen aan bod: vaders, opvoeding van meerdere kinderen, het opvoeden van meerlingen, kinderopvang en de professionaliteitsdiscussie, opvoeding in islamitische allochtone gezinnen, scheiding en opvoeding, adoptie en de ouder-kindrelatie, opvoeding na medisch begeleide bevruchting en door lesbische moeders.Verschillende experten hebben deze topics vanuit wetenschappelijk of beleidsmatig oogpunt uigediept. Overzichten van recent onderzoek, beleidsvisies en verwijzingen naar de pedagogische praktijk bieden een voedingsbodem voor kritische reflectie en discussie over deze maatschappelijk relevante onderwerpen.Het boek is prima geschikt voor gebruik in het hoger beroepsonderwijs, universitaire opleidingen en bijscholingen. Ook een ruimer publiek met interesse voor gezin en opvoeding vindt er zijn gading in.Over de auteur(s):Prof. dr. Karla Van Leeuwen doceert aan de KU Leuven en is er onderzoeker bij de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek.Dr. Hans Van Crombrugge is hoofdlector aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Hogeschool-Universiteit Brussel. ISBN: 9789044129298. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 331510
€  14.00 [Appr.: US$ 15.75 | £UK 12.25 | JP• 1795]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789044129298
http://www.deslegte.be/images/uploads/cms_visual_134834.jpg 

 
Het grootouderboek. Een boek met herinneringen van grootouders om te geven aan hun kleinkinderen
Hardback. ISBN: 9789026963346. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1656128
€  6.00 [Appr.: US$ 6.75 | £UK 5.25 | JP• 769]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789026963346

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page