De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Leiden / Rotterdam / Amsterdam: Onderwijs
found: 1167 books on 78 pages. This is page 1
- Next page

9780007259243 Bunty Cutler 131870, 211 Things a Bright Girl Can Do
Bunty Cutler 131870
211 Things a Bright Girl Can Do
HarperCollins Entertainment, 2007. Hardcover. Pp: 265. 211 Things a Bright Girl Can Do is the essential life-skills handbook for bright girls of every age, featuring all the subjects they don't teach you at school or Guides. ISBN: 9780007259243. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 3421399
€  8.50 [Appr.: US$ 9.06 | £UK 7.5 | JP 1401]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9780007259243

9789058754707 , 4000 Years of Thinkers on Education
4000 Years of Thinkers on Education
Boom. Paperback. Pp: 304. Het boek is verdeeld in zes hoofdstukken en meerdere subhoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door twee vooraanstaande Nederlandse hoogleraren: Chapter 1. On education - prof. dr. Gert Biesta en prof. dr. Monique Volman Chapter 2. On teachers - dr. Femke Geijsel en prof. dr. Paulien Meijer Chapter 3. On students - prof. dr. Rob Martens en prof. dr. Luc Stevens Chapter 4. On school leaders - prof. dr. Marc Vermeulen en prof. dr. Sietske Waslander Chapter 5. On parents - prof. dr. Eddie Denessen en dr. Maritte Lusse Chapter 6. On learning - prof. dr. Manon Ruijters en prof. dr. Robert-Jan Simons Henk Sissing verzamelde voor de hoofdstukken in dit boek uitspraken van ruim 700 filosofen, pedagogen, leraren, onderwijskundigen e.a. van over de hele wereld en over een periode van vier millennia. Het voorwoord is geschreven door de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan bestsellerauteur Yuval Noah Harari! Yuval Harari neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Hij is auteur van de internationale bestsellers Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw en is werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit van Jeruzalem. 4000 jaar of Thinkers on Education bevat geen tien stappenplan voor succes, maar biedt veel materialen om zelf en met uw collega`s over na te denken, te bespreken en te beslissen. Het boek is bedoeld ter overpeinzing, ter inspiratie en ter - lering ende vermaak`. Bij 4000 Years of Thinkers on Education hoort een site met o.a. werkvormen voor een ieder die werkt in of voor PO, VO, MBO, HBO en/of WO. De werkvormen zijn geschikt voor studenten, leraren e.a. voor individueel gebruik, voor gebruik in teams en delen daarvan. De site is beschikbaar per oktober 2019. De URL van de site is www.4000years.com 4000 jaar of Thinkers on Education is ook als geschenk zeer geschikt voor al uw internationale onderwijscontacten binnen en buiten de Europese Unie. - Het is prima onderwijspromotie`, aldus een rector. Van de Nederlandstalige bundel 3000 jaar denkers over onderwijs zijn ruim 7.000 exemplaren verkocht! De Engelstalige bundel biedt zeer veel nieuw materiaal. ISBN: 9789058754707. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2074244
€  18.50 [Appr.: US$ 19.72 | £UK 16 | JP 3050]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789058754707

9789491806391 Cassie Zupke 95407, 50 dingen die ouders en leerkrachten van elkaar moeten weten over kinderen met autisme
Cassie Zupke 95407
50 dingen die ouders en leerkrachten van elkaar moeten weten over kinderen met autisme
Uitgeverij Pica. Paperback. Ouders en leerkrachten willen hetzelfde voor hun kind en leerling: een fijne, liefdevolle jeugd, een veilige en uitdagende leeromgeving, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociale volwassenen.Bij kinderen met autisme komt hier vaak nog bij kijken dat ze extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Om te voorkomen dat ouders en leerkrachten elkaar gaan 'bevechten' om het beste voor kun kind te realiseren, onderzocht Cassie Zupke welke dingen ze van elkaar zouden moeten weten. Dit heeft geresulteerd in een boek waarin openlijk wordt gesproken over angsten, frustraties en zorgen, maar ook over hoop en successen. Je komt open deuren tegen, maar ook echte eyeopeners, waardoor begrip voor elkaar kan groeien.50 dingen slaat een brug tussen thuis en school en bevordert de samenwerking die zo belangrijk is voor het kind. ISBN: 9789491806391. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 437072
€  9.00 [Appr.: US$ 9.6 | £UK 7.75 | JP 1484]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789491806391

9789463442398 Kaat Timmerman 80015, Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren
Kaat Timmerman 80015
Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren
Acco. Paperback. Pp: 160. Aandachts- en werkhoudingsproblemen kunnen optreden bij kinderen en jongeren met het AD(H)D-syndroom, maar evenzeer bij kinderen en jongeren met een andere problematiek, zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt een overzicht van de typerende kenmerken van aandachts- en werkhoudingsproblemen aan de hand van de DSM-5-kenmerken. Elk kenmerk wordt gellustreerd met concrete voorbeelden.Dit boek steunt op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, die toegepast wordt bij kleuters, kinderen en jongeren en maakt gebruik van de 'beertjesaanpak'. Uiteraard verschillen de aanpak en het doel naargelang de leeftijd. Het oefenmateriaal in dit boek is een verzameling uit vele jaren therapie. Nieuw in deze herwerkte editie is het hoofdstuk voor ouders van kinderen en jongeren met werkhoudingsproblemen. Zij vinden er tal van tips die zij kunnen toepassen tijdens bijvoorbeeld huiswerksituaties. Ook huiswerkbegeleiders vinden in dit hoofdstuk inspiratie voor de opvolging van kinderen en jongeren.(Ortho)pedagogen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, klas- en zorgleerkrachten in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en ook ouders vinden in dit boek een handig instrument om kinderen en jongeren met aandachts- en werkhoudingsproblemen te begeleiden. Ook interessant is de werkmap met oefenbladen van dezelfde auteur: Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren. ISBN: 9789463442398. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1666101
€  20.00 [Appr.: US$ 21.32 | £UK 17.25 | JP 3297]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789463442398

9789088507526 Marijke Sluijter 154905, Aanraken, een levensbehoefte. Aanraakspel in kinderopvang en school
Marijke Sluijter 154905
Aanraken, een levensbehoefte. Aanraakspel in kinderopvang en school
SWP, Uitgeverij B.V. Paperback. Aanraking is een eerste levensbehoefte. Kinderen bij wie de huid onvoldoende wordt aangeraakt, groeien slechter, zijn vaker ziek, leren slechter, hebben weinig lichaamsbesef, zijn minder sociaal en communiceren moeizaam. Ze zitten 'niet lekker in hun vel'. Dat inzicht heeft in Zweden geleid tot invoering van speelse vormen van lichaamscontact in vrijwel alle kinderdagverblijven en basisscholen. Naar tevredenheid. Zonder gezonde aanrakingservaringen kennen kinderen hun grenzen niet. Je hebt lijfelijke ervaring met gewenste intimiteiten nodig om goed van fout te kunnen onderscheiden. Zonder ervaring met gewenste aanraking staan kinderen eerder open voor fysieke toenadering van vreemden. Voldoende aangeraakte kinderen leren ook beter. Leren doe je niet alleen met je verstand. Het lichaam en de emoties vormen n geheel met het mentale systeem. In dit boek lees je niet alleen waarom, maar ook hoe je bij kinderen onderling van jongs af aanrakingen kunt stimuleren, en hoe je in uiteenlopende groepen (van peuter tot puber) onderling masseren kunt introduceren en bevorderen. Want elkaar positief aanraken is niet alleen het belang van het individu, maar ook van de groep. Onderlinge kindermassage geeft kinderen de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, om emoties te delen, om voor jezelf en elkaar te zorgen. Stress in de groep neemt af, het gezamenlijke leervermogen neemt toe, de kinderen zijn minder agressief. In Zweden zegt men: "Kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet." Marijke Sluijter was tot 2016 hoofdredacteur van Educare, tijdschrift met een holistische visie op opvoeding en onderwijs, nu overgegaan in Kiind. Marijke geeft trainingen in tekenspel aan leerkrachten, kindercoaches en -therapeuten en leidt docenten op. Info: www.zinvoltekenenmetkinderen.nl Deze uitgave verscheen eerder onder ISBN 9789066654358. ISBN: 9789088507526. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1582939
€  15.00 [Appr.: US$ 15.99 | £UK 13 | JP 2473]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789088507526

9780582403833 Mark Foley 42099, Advanced Grammar
Mark Foley 42099
Advanced Grammar
2005. Paperback. Pp: 208. Students gain confidence to use the language through lots of natural examples and practice to help them acquire natural language. Longman Advanced Learner's Grammaris. ISBN: 9780582403833. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
De SlegteProfessional seller
Book number: 807091
€  15.50 [Appr.: US$ 16.52 | £UK 13.5 | JP 2555]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9780582403833

9789463192347 Peter Nederhoed 59049, De afstudeerscriptie. Over het voorbereiden, indelen en schrijven van bachelor- en mastertheses
Peter Nederhoed 59049
De afstudeerscriptie. Over het voorbereiden, indelen en schrijven van bachelor- en mastertheses
Scriptum Books. Paperback. H, h, bijna klaar met mijn studie. Nu alleen nog even de afstudeerscriptie. Was dat maar - even`! Bijna altijd vraagt het opzetten, indelen en schrijven ervan meer tijd dan gedacht en gepland. En dat kan vervelende consequenties hebben: nog eens collegegeld betalen, een hogere studieschuld opbouwen en/of de dure hulp van een commercieel scriptiebureau inroepen. Dit boek beoogt je te helpen dat te voorkomen. Het doet dat aan de hand van talrijke tips die gebaseerd zijn op de langdurige ervaring van de auteur als begeleider van afstudeerstudenten in het Hoger Onderwijs. Die tips worden rijk gellustreerd met voorbeelden uit de bachelor- en mastertheses van diverse studierichtingen. Wat kun je in De Afstudeerscriptie verwachten? Antwoord op de volgende vragen: "tHoe kom ik aan een geschikt onderwerp voor mijn afstudeerscriptie? "tAan welke eisen moeten de daaruit af te leiden doel- en vraagstelling en onderzoeksstrategie voldoen? "tWat zijn de belangrijkste componenten van een duidelijk en haalbaar scriptieplan/onderzoeksvoorstel? "tWaar en hoe vind ik in de bibliotheek/mediatheek en op internet relevante en betrouwbare informatie over mijn onderwerp? "tOp welke wijze verwerk ik de door mij gevonden informatie in aantekeningen? "tWelke mogelijkheden zijn er om mijn tekst in te delen? Welke standaardstructuren kunnen mij daarbij helpen? Op welke valkuilen moet ik bij de indeling beducht zijn? "tWat zet ik in de hoofdonderdelen van mijn scriptie: Inleiding, Theoretisch Kader, Onderzoeksopzet/Methode, Resultaten, Discussie, Conclusies, Aanbevelingen? "tHoe ga ik om met de bijkomende onderdelen: Omslag, Titelpagina, Voorwoord, Inhoudsopgave, Samenvatting, Aangehaalde literatuur/Literatuuropgave? "tWaarom is het belangrijk mijn tekst weloverwogen in alinea`s op te splitsen? Hoe maak ik van deze alinea`s samenhangende, afgeronde en overzichtelijke eenheden? "tMet welke stilistische technieken zorg ik voor een begrijpelijke en prettig leesbare tekst? Hoe om te gaan met opsommingen? Met - ik` of - wij`? Met de lijdende vorm (passieve formuleringen) of de bedrijvende vorm (actieve formuleringen)? Met tangconstructies? Met de naamwoordstijl? Peter Nederhoed helpt studenten in het hbo en wo bij het plannen, uitvoeren en beschrijven van afstudeeronderzoek. Hij is auteur van o.a. Helder Rapporteren, al jarenlang een van de meest gebruikte boeken over het schrijven van scripties (ruim 80.000 verkochte exemplaren!). Peter Nederhoed was gastdocent in Griekenland en verzorgde lezingen in Spanje en Zuid-Afrika. Daarnaast geeft hij rapportagetrainingen aan medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen. ISBN: 9789463192347. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2516534
€  15.50 [Appr.: US$ 16.52 | £UK 13.5 | JP 2555]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789463192347

 
Agora Sociologie en psychologie/Gedrags- en sociale wetenschappen, Jaar 4, Deel 2, Doorstroomfinaliteit
Van In. Paperback. Pp: 345. ISBN: 9789464177329. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 3456660
€  13.00 [Appr.: US$ 13.86 | £UK 11.25 | JP 2143]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789464177329

9789030683247 , AK aktuell 3 leerwerkboek (een uursrichting)
AK aktuell 3 leerwerkboek (een uursrichting)
In NV, Uitgeverij Van. . ISBN: 9789030683247. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2724215
€  10.40 [Appr.: US$ 11.09 | £UK 9 | JP 1715]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789030683247

9789006632521 , Alles telt - Kwismeester 4B. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
Alles telt - Kwismeester 4B. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
ThiemeMeulenhoff bv, 2009. Hardcover. ISBN: 9789006632521. Cond./Kwaliteit: Als nieuw.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2362407
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 11 | JP 2061]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789006632521

9789030692461 , Alles Klar Aktuell Wirtschaft - leerwerkboek
Alles Klar Aktuell Wirtschaft - leerwerkboek
Van In, 2019. Paperback. ISBN: 9789030692461. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 2857453
€  13.30 [Appr.: US$ 14.18 | £UK 11.5 | JP 2193]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789030692461

9789088501692 Sieneke Goorhuis-Brouwer 93766, Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief
Sieneke Goorhuis-Brouwer 93766
Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief
SWP, Uitgeverij B.V. Paperback. Pp: 122. Hoe moeten kinderen klaargestoomd worden voor de kenniseconomie? Door in de peuter- en kleuterperiode een goed besef van eigenwaarde te ontwikkelen! Alles op zijn tijd: eerst groei van de persoonlijkheid, dan pas leren in de strikte zin van het woord. Het sociaal-emotionele welbevinden van jonge kinderen is het opvoedingsdoel. Dit bereiken we wanneer ouders en leerkrachten kinderen volgen en uitdagen, zodat zij spelenderwijs basisvaardigheden ontwikkelen, die het fundament vormen voor het latere schoolsucces. Kinderen leren de moedertaal te spreken, groeien langzaam toe naar het concreet-logische denken, leren de grove en fijne motoriek te beheersen, leren zich te concentreren en leren rekening te houden met sociale regels. Het tempo van de ontwikkeling van deze vaardigheden wordt door het kind bepaald. De opvoeders bepalen de taal die het kind leert en de waarden en normen waarmee het in aanraking wordt gebracht. ISBN: 9789088501692. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 484091
€  8.00 [Appr.: US$ 8.53 | £UK 7 | JP 1319]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789088501692

9789085605041 Martine F. Delfos 244871, Van alles twee: over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen
Martine F. Delfos 244871
Van alles twee: over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen
Nio, 2016. Gekartonneerd. Pp: 33. De papa en mama van Sterre en Jordi wonen niet meer bij elkaar. Ze hadden teveel ruzie. Sterre en Jordi vinden hun papa en hun mama lief. Het verhaal is een hulpmiddel om jonge kinderen de nieuwe huiselijke situatie te kunnen begrijpen. Het helpt ouders om hun jonge kinderen in die situatie te ondersteunen. ISBN: 9789085605041. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 462098
€  8.00 [Appr.: US$ 8.53 | £UK 7 | JP 1319]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789085605041

9789020972160 Theo Compernolle 63778, Alles went, ook een adolescent. Wegwijzer bij het opvoeden van jongeren
Theo Compernolle 63778
Alles went, ook een adolescent. Wegwijzer bij het opvoeden van jongeren
Lannoo, 2007. Paperback. Pp: 142. Opvoeden doe je nooit alleen. Door de jaren heen is deze handleiding tot de 'psychologie van de adolescent' onmisbaar gebleken voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die dag in dag uit werken aan hun relatie met jongeren van 12 tot 18 jaar.Dit boek is een goudmijn vol praktische informatie over de aanpak van jongeren: voor als het goed gaat, maar ook voor wanneer het fout dreigt te lopen. Het boek besteedt dan ook ruime aandacht aan allerlei gedragsproblemen.De vier auteurs helpen al jarenlang om problemen tussen ouders en kinderen op te lossen. Zij werkten samen in de polikliniek van Triversum(Alkmaar). Drs. Hilde Lootens is orthopedagoge-psychotherapeute, Rob Moggr neerlandicus en leerkracht. Arts en kinder- en jeugdpsychotherapeut drs. Theo van Eerden leidde samen met prof. dr. Theo Compernolle de polikliniek. Theo Compernolle is doctor in de geneeskunde, psychiater en psychotherapeut. Hij is voormalig Bijzonder Hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vandaag werkt, woont en doceert hij in Brussel. Over het opvoeden van drukke kinderen schreef hij de klassieker Zit Stil, die in samenwerking met prof. dr. Theo Doreleijers, hoogleraar kinderpsychiatrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, voortdurend up-to-date wordt gehouden. Samen met Marijke Bisschop schreef Theo Compernolle ook het erg praktische boek Je kind kan het zelf. ISBN: 9789020972160. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 133862
€  9.50 [Appr.: US$ 10.13 | £UK 8.25 | JP 1566]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789020972160

9789020965483 J. Dumas 130569, Het angstige kind. Angstverschijnselen bij kinderen en jongeren begrijpen en aanpakken
J. Dumas 130569
Het angstige kind. Angstverschijnselen bij kinderen en jongeren begrijpen en aanpakken
Lannoo N.V. Uitgeverij. Paperback. Pp: 199. ISBN: 9789020965483. Cond./Kwaliteit: Goed.
De SlegteProfessional seller
Book number: 1021741
€  12.50 [Appr.: US$ 13.33 | £UK 11 | JP 2061]
Catalogue: Onderwijs
Keywords: 9789020965483

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page