Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Studentica
found: 7 books

 
BELCAMPO
'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Uit de bibliotheek van Belcampo, die dit exemplaar als dank kreeg voor zijn bijdrage in de literaire afdeling 'Mengelwerk', getuige een voorin ingeplakte pagina: 'Present-exemplaar/ namens het/ Amsterdamsch Studenten-Corps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] den Weledelgeboren Heer/ H. SchŲnfeld Wichers'.In zijn verhaal bracht Belcampo vijf tekstuele correcties aan. Deze correcties zijn alle gebruikt voor de opname van dit verhaal, onder de titel 'Liefde's Zegepraal II', in De Verhalen van Belcampo (1934). Niet vermeld in de bibliografie van Wim G.J. van Dijk in De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260924
€  200.00 [Appr.: US$ 228.41 | £UK 178 | JP• 25737]
Catalogue: Studentica

 
BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.)
Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
Utrecht, Dekker & Van de Vegt NV, 1940. Ingenaaid. (6), 52 p. Oplage 500 exemplaren. Dit is ťťn van 40 romeins genummerde exemplaren 'op ivoor Thistlebloom in een omslag van geelgroen Mitsumata'. 1e druk. Overstekende randen iets beschadigd. Bloemlezing van gedichten van Harrie van Nimwegen, Karel Meeuwesse en een aantal pseudonymi uit het tijdschrift van de Utrechtse studentenvereniging Veritas. De sombere inleiding is gedateerd 'Herfstmaand 1940'. Typografische verzorging van Ko Verzuu, artistiek leider van de sociale werkplaats Ado. Gedrukt op gek papier met roze kriebeltjes.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 252710
€  30.00 [Appr.: US$ 34.26 | £UK 26.75 | JP• 3861]
Catalogue: Studentica

 DAAN, THEO [= A. STEHOUWER CZN. MED. STUD.], Studenten-liedjes.
DAAN, THEO [= A. STEHOUWER CZN. MED. STUD.]
Studenten-liedjes.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. Ingenaaid. XII, 96, 12 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt. Krabbeltje op titelpagina. Een deel van deze cabareteske verzen is eerder gepubliceerd in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures. Met inleiding van de auteur. Omslag en vignetjes van Z.v.E. (W. Zeylmans van Emmichoven?). Achterin een volledige titelopgave van al de werken gepubliceerd bij W.L. & J. Brusse, gedateerd februari 1913.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 204514
€  25.00 [Appr.: US$ 28.55 | £UK 22.25 | JP• 3217]
Catalogue: Studentica
http://www.fokasp.nl/204514.jpg 

 KNEPPELHOUT, J., ALS: KLIKSPAAN, De studenten en hun bijloop. December 1840-Maart 1844. (Studentenleven-convoluut met 9 publicaties.)
KNEPPELHOUT, J., ALS: KLIKSPAAN
De studenten en hun bijloop. December 1840-Maart 1844. (Studentenleven-convoluut met 9 publicaties.)
Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1844. XXIV, 134 p. Bijgebonden: Handleiding ter veraangenamende lezing van den Studenten-Almanak voor 1841. 4 p. & (Ingezonden). 4 p. & Klikspaan redekavelt over den Almanak. 16 p. & (Klikspaan:) Jacobus Quad, Numismaticus en oordeelveller. 4 p. & De studenten-almanak. Eene microscopische uitspanning van Klikspaan. 44 p. & (Klikspaan:) Aan de commissie voor de redactie van den Studenten-Almanak. 6 p. & (Klikspaan:) Ophelderingen II, III en Bijvoegsel. 8 p. & Naschrift. 8 p. 1e drukken. Gebonden in modern linnen (F.H. Danner, 1998). Eigenaarsstempel op eerste pagina. Vervolg van Kneppelhouts roemruchte Studenten-leven. 19e-eeuws boekhandelsmerkje achterin (Van Cleef, Den Haag).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 265797
€  75.00 [Appr.: US$ 85.66 | £UK 66.75 | JP• 9651]
Catalogue: Studentica
http://www.fokasp.nl/265797.jpg 

 (MEISJES-STUDENTENVERENIGING). H.M.H. LEDEBOER, C.J.E. LOOSJES & D. KOHNSTAMM, Jubileumboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Meisjes-Zomer-Clubs der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging.
(MEISJES-STUDENTENVERENIGING). H.M.H. LEDEBOER, C.J.E. LOOSJES & D. KOHNSTAMM
Jubileumboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Meisjes-Zomer-Clubs der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging.
Zonder plaats, Traco-redactie, [1929]. Halflinnen met mooie bandversiering door I.S. ofwel Ina Schoch. 148 p. Met foto's en tekeningen. 1e druk. Scheur in eerste foto, met op de schutbladen aanvullingen in potlood (liedjes). Reuze gezellig jubileumboek vol meisjesgeschiedenis. D. Kohnstamm is Dinah Kohnstamm (1906-2002). Slechts 2 in de NCC: Atria en UBU.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266101
€  15.00 [Appr.: US$ 17.13 | £UK 13.5 | JP• 1930]
Catalogue: Studentica
http://www.fokasp.nl/266101.jpg 

 UNIVERSITEIT LEIDEN, Korte geschiedenis der Leydsche Akademie, van 1810-1824, vervat in den studenten almanak van 1815-1824. Benevens het mengelwerk, der voornoemde tien jaren.
UNIVERSITEIT LEIDEN
Korte geschiedenis der Leydsche Akademie, van 1810-1824, vervat in den studenten almanak van 1815-1824. Benevens het mengelwerk, der voornoemde tien jaren.
Leiden, L. Herding en zoon, 1826. Origineel uitgeverskarton. IV, 356 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug verbruind, maar een net exemplaar. Minuscuul antiek plakzegeltje op binnenzijde band.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 265342
€  110.00 [Appr.: US$ 125.63 | £UK 98 | JP• 14155]
Catalogue: Studentica
http://www.fokasp.nl/265342.jpg 

 (GRONINGEN). TROELSTRA, PIETER JELLES, Apolloos weghwijser door de feesten des LIVen lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXen van Herfstmaend in 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXIV .... byeenverghadert door H.H. ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger studenten-almanak op 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXV.
(GRONINGEN). TROELSTRA, PIETER JELLES
Apolloos weghwijser door de feesten des LIVen lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXen van Herfstmaend in 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXIV .... byeenverghadert door H.H. ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger studenten-almanak op 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXV.
Groningen, J.B. Huber, 1884. 22 x 17 cm. Origineel gemarmerd omslag. Gedrukt op geschept papier van Van Gelder. 2e herziene en uitgebreide druk. Rug doormidden en gerepareerd met plakbandjes, verder goed. Bijzonder vermakelijke uitgave ter viering (door de studenten) van het 270-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen, geheel in quasi-17e-eeuws Nederlands. Naast het programma van de maskerade, dat de blijde inkomst van Prins Frederik Hendrik verbeeldde, zijn allerlei citaten van Bredero, Hooft en andere gouden-eeuwelingen opgenomen ťn parodieŽn, onder andere door de latere socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra: 'De gouden eeu op nieus verguldt' naar Vondel en een kolderiek quasi-Fries gedicht naar Gijsbert Japix: 'Oonne tsjeppe bliere drege loddrig-swiete sammen fenne wol-trogwittne stead fen Grinz'. Ook quasi-Hooft, quasi-Cats en quasi-Huygens zijn present. In deze tweede druk (die 4 pagina's meer telt dan de eerste) is bovendien een bijdrage van de germanist prof. Barend Sijmons opgenomen in de trant van Martin Opitz, een kunststukje in 17e-eeuws Duits.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 271144
€  50.00 [Appr.: US$ 57.1 | £UK 44.5 | JP• 6434]
Catalogue: Studentica
http://www.fokasp.nl/271144.jpg 

| Pages: 1 |