Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Noord-Brabant
found: 10 books

 
(KOENEN, Marie)
De werken van Marie Koenen.
Utrecht, Het Spectrum, [1948]. Geniet. 16 p. Gellustreerd. 1e druk. Keurig. Begeleidingsboekje voor de verzamelde werken van Marie Koenen, die door Het Spectrum in zeven delen werden uitgegeven van 1948-1952.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269177
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13 | JP 2553]
Catalogue: Noord-Brabant

 
COMITÉ 's-GRAVENMOER 700
Zeven Eeuwen 's Gravenmoer 1293-1993. Bijdrage tot de geschiedenis van 's Gravenmoer.
Oosterhout, Comit 's Gravenmoer 700, 1993. 30 x 21 cm. Kunstleer met stofomslag. 356 p. Gellustreerd. 1e druk. Zeer gaaf.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 282880
€  20.00 [Appr.: US$ 21.68 | £UK 17.25 | JP 3405]
Catalogue: Noord-Brabant

 
(BISSCHOP). BAETEN, Mgr. J.W.M.
Uit een brief geknipte handtekening.
Met de getypte tekst 'Met alle hoogachting' en 'B.v.B' (= bisschop van Breda). Baeten was van 1951 tot 1962 bisschop van Breda.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 283016
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13 | JP 2553]
Catalogue: Noord-Brabant

 
CORSTIAAN, Peer
Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst).
Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar. Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff onlangs Peer Corstiaan en 't Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 250592
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13 | JP 2553]
Catalogue: Noord-Brabant

 (HERTOGENBOSCH, 's) / Joseph HAYDN, Programma der feesten, te geven ter gelegenheid van de viering van het 700jarig bestaan der stad 's-Hertogenbosch. 17-23 juli 1885.
(HERTOGENBOSCH, 's) / Joseph HAYDN
Programma der feesten, te geven ter gelegenheid van de viering van het 700jarig bestaan der stad 's-Hertogenbosch. 17-23 juli 1885.
's-Hertogenbosch, C.N. Teulings, 1885. Geniet. 20, (38), (28) p. Niet afgesneden. Met mooie advertenties achterin, waaronder n (van Handelsdrukkerij Teulings) in kleuren. 1e druk. Bruine vlekjes voorop, naam voorin met datum 1969. Uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn met complete bezetting van koor en orkest n met de complete tekst in het Duits. De in rood en zwart op blauwgrijs gedrukte omslag is aan de voorkant versierd met een historiserende tekening, aan de achterkant met een interessante advertentie annex prijslijst van boekbinderij C. Nederveen: waar een halflinnen octavo boekband voor 80 cent te leveren was, kostte een kalfsleren band 3,80 gulden en een boekband van heelmarokijn f. 4,75. Het werkloon voor het in de band zetten kostte 35 cent en de kop vergulden veertig cent.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280131
€  35.00 [Appr.: US$ 37.95 | £UK 30 | JP 5958]
Catalogue: Noord-Brabant

 
(HERTOGENBOSCH, 's). HEINSIUS, Daniel
Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum Historia. Cum Privilegio. (Met bekende provenance uit de 17e én 18e eeuw).
Leiden, Elzevier, 1631. 29 x 20 cm. 18e-eeuws? gestippeld kalfsleer. (12), 143, (25) p. Met gegraveerde titel (ontworpen door Cornelis Claeszoon Duysend) en 10 prenten (o.a. van W. Hondius), deels uitslaand of over twee pagina's: kaarten en technisch-schematische weergaven. Geheel in het Latijn. Met een voorrede en een lofdicht van Constantijn Huygens ('In Danielis Heinsii Equitis Ad Sylvam Ducis, alibique in Belgio, aut a Belgis, rerum gestarum Anno MDCXXIX Historiam', later opgenomen in Momenta desultoria). 1e druk. Band wat versleten. Prenten bruingevlekt, het hele boek is deels watervlekkig. De eerste uitgave van Danil Heinsius' verslag van het kostbare, maar uiteindelijk succesvolle beleg van de door de Spanjaarden bezette, strategisch gelegen vestingstad s-Hertogenbosch door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje in 1629. Interessante provenance: op de titelpagina is met sierlijke krullen in de titelcartouche geschreven 'Del Marchese Sfondrato/ Ant.fl. 3-14'. Dit kan alleen Sigismondo Sfondrati, markies van Montafia betreffen, een Italiaanse generaal in het Spaanse leger, die in 1637 aan het Beleg van Venlo deelnam en na een lange carrire in de Tachtigjarige Oorlog in 1652 zou sneuvelen bij Grevelingen (Gravelines). Allicht was een werk over de verovering van Den Bosch voor Sfondrati een belangrijk studieboek. Van hem is dit boek dus gekocht voor drie gulden en veertien stuivers. Een tweede provenance wordt verklapt door een uitvoerige Latijnse inscriptie op het schutblad, deels in dichtvorm, waaruit blijkt dat Magister Petrus Coveliers van het Gymnasium van Hoogstraten het boek als prijs heeft uitgereikt aan de jeugdige Wilhelmus Swaeck uit Rotterdam, en wel op 28 augustus 1770, een 'probus ac ingenius adolescens', de beste van zijn klas. Wellicht is deze Rotterdamse snaak de W. Swaeck die in 1786 tot pastoor te Noordwijkerhout werd benoemd, en tevens de in 1798 te Noordwijk woonachtige W. Swaeck die een van de duizenden was die aan de Eerste Nationale Vergadering verzochten om een Constitutie voor het Bataafsche Volk. Kortom, een boek dat zijn waarde als studiemateriaal in verschillende eeuwen heeft bewezen!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279784
€  320.00 [Appr.: US$ 346.96 | £UK 272.5 | JP 54474]
Catalogue: Noord-Brabant

 (HERTOGENBOSCH, 's). OUDENHOVEN, Iacob van, Silva-Ducis Aucta & Renata of een Nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s'Hertogen-Bossche, vervatende des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. (&) Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten (&c.).
(HERTOGENBOSCH, 's). OUDENHOVEN, Iacob van
Silva-Ducis Aucta & Renata of een Nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s'Hertogen-Bossche, vervatende des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. (&) Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten (&c.).
s'Hertoghen-Bossche, Gedruckt by Ian Scheffers, ende Iacomina van Oudenhoven, weduwe van Isaac van Dockum, 1670. Perkament. (10), 242; (6), 152 p. Voorin een gegraveerde titel met wapenschilden en een panorama van Den Bosch. In beide boeken het drukkersmerk met schaapherders ('scheffers'). De stevige perkamenten band is stoffig en gevlekt, voorzien van meetkundige lijnen (!?), achterop blauwe vlekjes en er zijn geen opgeplakte schutbladen. Toch een goed exemplaar, gedrukt op mooi papier. Twee standaardwerken over 's-Hertogenbosch, zoals gewoonlijk samen in n band gebonden.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279631
€  275.00 [Appr.: US$ 298.17 | £UK 234.25 | JP 46814]
Catalogue: Noord-Brabant

 POIRTERSFONDS, Het, In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
POIRTERSFONDS, Het
In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
(Eindhoven), Het Poirtersfonds, [1937]. 15 x 25 cm. Oblong. 8 p. incl. omslag. Met illustraties in kleuren. Geperforeerd, verder mooi. Fraaie kleurenfolder van de katholieke boekenclub, genoemd naar de Brabantse jezuiet Adriaan Poirters.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 263703
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13 | JP 2553]
Catalogue: Noord-Brabant

 SCHUYLL, Everhardus H., Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S'hertogenbosch, als oock van t'Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s'Hertogen-Bosch.
SCHUYLL, Everhardus H.
Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S'hertogenbosch, als oock van t'Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s'Hertogen-Bosch.
's-Hertogenbosch, Ian van Turnhout, 1633. Perkament. (12), (182) p. 1e druk. Flink gat in de band, reparatie en bruine vlekken. Het binnenwerk van het boek is in goede staat. Fel anti-jezutisch ('Iesu-wyten') en anti-rooms-katholiek boekje, uitgegeven met steun en een subsidie van de protestantse Bossche autoriteiten. Puntsgewijze reactie op Tafele des Gheloofs (1617) van de jezuet Jacobus Stratius. Schaarse Bossche publicatie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279555
€  180.00 [Appr.: US$ 195.16 | £UK 153.25 | JP 30642]
Catalogue: Noord-Brabant

 
(OSS). STEEGSTRA, Jos
Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
's-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1993. Vouwblad en losse zeefdruk in omslag. Los vouwblad met extra prent en overzicht van deze productie is bijgevoegd. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. En van de tien Romeins genummerde exemplaren. Noord-Brabant in proza, pozie en prent 12.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260354
€  18.00 [Appr.: US$ 19.52 | £UK 15.5 | JP 3064]
Catalogue: Noord-Brabant

| Pages: 1 |