Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Letter Signed - Brief - ALS
found: 95 books on 7 pages. This is page 1
- Next page

 
AAFJES, Bertus
Handgeschreven brief aan 'Beste Wim [Aerts]'.
27,4 x 21,4 cm. En blad. Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd van Terre des Hommes Nederland. Gesigneerd 'je Bertus' en gedateerd 'Swolgen 21', ca. 1979. 16 regels tekst. Aan de journalist Wim Aerts. Aafjes had een verhaal geschreven over een vliegtocht boven de woestijn en dat aan Aerts gestuurd met een nota waarin hij schreef dat er wel in geschrapt mocht worden. Het verhaal kwam echter in handen van 'De Heer Drexhagen' (Hemmo Drexhage, literair agent en toneelregisseur, geboren 1942) die er zelf in ging schrappen, maar 'hij greep veel te veel in op zijn Amerikaans', en dat kon Aafjes niet waarderen. Hij vraagt Aerts hoe het met het artikel staat.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274344
€  30.00 [Appr.: US$ 29.41 | £UK 26.5 | JP 4256]

 
ALBERTS, Joh. C.P.
Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
1. 19,5 x 13,5 cm. Drie bladen. Alleen recto. Gesigneerd 'Joh.C.P.Alberts' en gedateerd 'Laren, 7 Jan '56'. 56 regels tekst. Geniet. 2. 19,5 x 13,5 cm. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Johan Alberts' en gedateerd 'Zat.' 27 regels tekst. De eerste brief, op klagerige toon gesteld, gaat over de financile afhandeling van de verzamelbundel Verzen voor vrienden, die in 1954 bij De Beuk verscheen. Winst zal wel niet gemaakt zijn en 'van de exploitatie stel ik me dan ook niet veel voor'. Alberts wil graag 'de gestorte f 500 geheel of grotendeels' terug hebben. 'Ik zit in grote geld-verlegenheid!' En tot besluit: 'Gaarne zie ik (gezien mijn financile toestand!) en en ander spoedig van U tegemoet'. De tweede brief handelt over een bijdrage aan een liber amicorum, waarschijnlijk dat voor Jac. van Hattum (1955): 'Als er niets goed meer ontstaat... wilt U dan (uit de oudere) iets voor me kiezen'. Van Alberts is in dat vriendenboek het gedicht 'In memoriam de galsteen' uit 1954 opgenomen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 250889
€  35.00 [Appr.: US$ 34.31 | £UK 31 | JP 4966]

 ALETRINO, A., Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
ALETRINO, A.
Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
Lichtgele officile briefkaart met in rood voorgedrukte zegel van 10 rappen. 8,9 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'Arnold' en gedateerd 'Chernex s. Montreux Chalet George Maurice. '30 April '15'. 8 regels tekst. Laatste drie zinnen onderstreept. Dramatische kaart, waarop de schrijver zijn broer David informeert over zijn gezondheid: 'Ofschoon ik wel iets of wat vooruit ga, blijft mijn hart zwak en slap [...] en mijn geestestoestand even labberlottig'. Aletrino zal niet meer corresponderen 'tot er iets anders te vertellen is, te goede of te kwade'. Over een 'stukje over de klokken', een artikel van Davids zoon Leopold Aletrino: 'T eenige wat ik er op heb aan te merken is dat 't me wanhopig maakt, dat ik z achteruit ben gegaan en z verminder, dat ik 't niet z meer zou kunnen schrijven. Ik wilde, dat ik 't had geschreven'. Arnold Aletrino woonde sinds 1909 in Zwitserland, in de hoop te genezen van zijn talrijke kwalen. Tot april 1915 moest hij hiervoor aan de morfine. Op 16 januari 1916 overleed hij, na op zijn sterfbed meermalen naar zijn broer te hebben gevraagd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 251172
€  150.00 [Appr.: US$ 147.03 | £UK 132.25 | JP 21281]

 (ALBERDINGK THIJM, J.A.). ALLARD, H.J., Briefkaart van H.J. Allard aan 'den Wel E.Z. Geleerden Heer Prof. J. Alberdingk Thijm' te Amsterdam.
(ALBERDINGK THIJM, J.A.). ALLARD, H.J.
Briefkaart van H.J. Allard aan 'den Wel E.Z. Geleerden Heer Prof. J. Alberdingk Thijm' te Amsterdam.
Recto (adressering) en verso. Met voorgedrukte zegel van 2 1/2 cent in paars, afgestempeld op 14 december 1888. Oblong 9,1 x 13,6 cm. 11 regels. In keurige staat. De letterkundige pater H.J.P.H. Allard S.J. (1830-1915) schrijft aan Alberdingk Thijm over oude letterkunde en publicaties: een monografie over de Krijtberg en een notitie over het geloof van de 17e-eeuwse dichter Joan Victorinus. Ook heeft hij enkele bladen van een proef van een artikel over Reyer Anslo nog nodig 'voor eene aanteekening tegen broeder Paul in kleiner lettertjes'; waarschijnlijk J.A.'s broer prof. P.P.M. Alberdingk Thijm (1821-1904).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 254927
€  15.00 [Appr.: US$ 14.7 | £UK 13.25 | JP 2128]

 
BASART, R.A.
Getypte brief aan 'Geachte redaktie'.
34,0 x 21,3 cm. En blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd 'Nieuw Loosdrecht, 21 december 1977' Vijf regels tekst. Brief aan de redactie van Tirade ter begeleiding van een verhaal, getiteld "O'Morre". 'Het is geloof ik een nogal 'anekdotisch verhaal'. Hoewel... Misschien toch ook wel een tikkeltje 'akademisch'...'. Onderaan het blad schreef de auteur 'P.S. Retourporto ingesloten'. R.A. Basart (1946-2019) is de auteur van een klein oeuvre. Na 19 jaar niets gepubliceerd te hebben verscheen in 2016 de roman 'De verzoening' waarmee hij een come-back maakte en zijn status van cult-auteur vestigde.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277165
€  75.00 [Appr.: US$ 73.51 | £UK 66.25 | JP 10640]

 BELCAMPO, Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
BELCAMPO
Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
25,4 x 20,7 cm. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Belcampo' en gedateerd 'Groningen 8 4 '82'. 36 regels tekst. Met originele envelop. Meesterlijk antwoord op een brief van de schrijfster-critica van De Groene Amsterdammer, waarin zij haar bewondering uitte over De drie liefdes van tante Bertha, Belcampo's laatste boek (concept brief bijgevoegd). De schrijver is gevleid, maar voelt zich er enigszins ongemakkelijk over: 'De verwachting dat elke daad en elke uitspraak die van een wondermens moet zijn maakt elke omgang onmogelijk. Dan heb je opeens geen medemensen meer. Totdat je door de mand valt en dat gebeurt meestal heel gauw. Ik zal nooit de woorden vergeten die Nescio eens tegen me zei: "De mensen willen altijd dat je boeken sprkt." Die teleurstelling ken ik maar al te goed. Wanneer je gewoon tegen iemand zegt "Lekker weertje vandaag" zie je hem of haar meteen denken: "dat zegt mijn melkboer ook, moet ik daarvoor Belcampo ontmoeten".' Bekentenis: 'In de grond voel ik mij nog altijd als een wat uit de kluiten gewassen twents boertje en als je maar een aantal encyclopedien in huis hebt valt het niet moeilijk een schijnsel van alwetendheid te verspreiden'. Tot slot excuseert de schrijver zich voor het uitstellen van de correspondentie. 'Maar nu het er weer is voel ik mij vrij, om niet te zeggen leeg geschreven en vanmiddag ga ik om te beginnen voor een paar weken naar Spanje, de winterstramme leden strekken'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260577
€  175.00 [Appr.: US$ 171.53 | £UK 154.25 | JP 24828]

 
BELCAMPO
Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van 'Mr. H. P. Schnfeld Wichers'. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Herman' en gedateerd 'Groningen 11.9 '87'. 16 regels tekst. Hartelijke brief aan het bevriende echtpaar, waarmee Belcampo een misverstand wil oplossen: 'het verhaal waar jij, Hannibal, op doelt heet "Koninginnedag" en heeft met een artsendagboek niet van doen, tenzij als ondertitel'. De schrijver noemt nog drie van zijn verhalen die aan de artspraktijk zijn ontleend, met verwijzing naar De eerste Nederlandse tiftie (1983). Blijkbaar heeft Belcampo ook een waargebeurd verhaal uit de huisartspraktijk van Hannibal Hage gebruikt, zij het 'litterair toegespitst'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260578
€  120.00 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 105.75 | JP 17025]

 
BINNENDIJK, D.A.M.
Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
27,2 x 21,0 cm. Op briefpapier van 'D.A.M. Binnendijk Amsterdam-Zuid'. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Dirk' en gedateerd 'Amsterdam, 6 februari 1957'. 36 regels tekst. Met originele envelop. Gezellige babbelbrief aan zijn echtgenote, die met vriendinnen in Tirol verblijft. 'En daar zit je nu, na een lange reis, hoog in de bergen en je hebt hetzelfde lenteweer als ik hier. Het is te hopen, dat het nog verandert. Er rust niet veel zegen op je 'Winterreise' sinds de oorlog'. Over het afscheid van de directeur van de Stadsschouwburg en de voorstelling 'De vrouw met het rode haar': '[Johan] Bendien heeft zijn afscheidsmatinee glorieus doorstaan [...] nu weet ik niet of het tot het genre behoort of niet, maar het was een verward patroon van angstaanjagende geheimzinnigheden en motieven uit een detective-story'. Poezig postscriptum: 'ik heb Othello je kaart laten ruiken. Nadat hij haar geheel had besnuffeld, liep hij weg en mauwde hartelijk. Hoe vind je dat?'
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 261079
€  60.00 [Appr.: US$ 58.81 | £UK 53 | JP 8512]

 
BLAMAN, Anna
Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
1. 27,5 x 21,4 cm. En blad. Alleen recto. Op briefpapier van 'Rotterdamse Kring van Auteurs'. Gesigneerd 'Anna' en gedateerd 'Rotterdam, 29 Januari 1954'. 17 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 2. 14,2 x 20,8 cm. En blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Anna' en gedateerd 'Rotterdam 28 Mei '54'. 7 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. Over contact en samenwerking tussen de Haagse Kunstkring (Wijnen: secretaris) en de Rotterdamse Kring van Auteurs (Blaman: oprichter): 'er moet dit seizoen eens iets van contact tot stand komen [...] Wij hadden ons voorgenomen om jullie eens hier te vragen op een openbare bijeenkomst in de R'damse Kunstenaarssocieteit'. Adriaan van der Veen wordt beschouwd als 'een schakel tussen Den Haag en Rotterdam'. Voorts over haar eigen werk: 'Ik ben druk bezig met een nieuw boek - Maar dat neemt niet weg dat het hoog tijd wordt voor een weerzien!' In de tweede brief verstrekt Blaman twee adressen en gaat ze verder over een gezamenlijke avond. Ondertekend met 'Liefs'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 263493
€  125.00 [Appr.: US$ 122.52 | £UK 110.25 | JP 17734]

 BOHN, Nelly, Collectie van literaire werken.
BOHN, Nelly
Collectie van literaire werken.
Map met 32 bladen van verschillend formaat: 22 pagina's en knipsels uit tijdschriften, 4 kranten(pagina's) uit Nederlands-Indi en 6 bladen in handschrift. Alle gedrukte pagina's met aantekening van de schrijfster in paarse inkt, met haar leeftijd tijdens het schrijven en het tijdschrift van publicatie. Nelly Bohn (1880-1972) schreef vanaf haar meisjesjaren korte schetsen en verhalen. Van ca. 1900-1904 werden die gepubliceerd in tijdschriften als Eigen Haard, Nederland en Hoofd en Hart. In 1909 trouwde zij met de militair Hubert Willem Borel (1878-1967). Daarna verschenen nog incidenteel bijdragen in tijdschriften, waarvan er drie als complete krantenpagina's in de map zijn opgenomen: twee bladzijden uit het Nieuwsblad voor het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden van 8 februari 1913, 8 bladzijden uit het Weekblad voor Indi van 1918 en blad 1/2 van de Preangerbode van 17 maart 1923. Bij de handschriften is een brief van 'Nina' aan 'Lieve Nel', gedateerd 22 juni 1899, Groningen, over de recensie van haar gedicht 'Leed der bloemen' in Nederland, en een wellicht niet gepubliceerde schets 'Kasman, oude dwangarbeider', geschreven 'op een post in Oost Indi', plus een gedicht 'Tropenzon'. Geen hoogstaande literatuur, wel interessant, dit mapje.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273686
€  75.00 [Appr.: US$ 73.51 | £UK 66.25 | JP 10640]

 
BRAAK-FABER, Ant ter
Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
8,9 x 13,7 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'Ant' en gedateerd '22 X 1962'. 24 regels tekst. Aankondiging door de weduwe van Menno ter Braak van het eerste deel van de briefwisseling Ter Braak-Du Perron. 'Ik hoop dat je er veel plezier aan zult beleven al zal het je wel in beroering brengen, maar dat hindert ook niets. Het ziet er wel keurig uit; ik heb er nog geen enkele verbinding mee, het staart me als een vreemd boek aan al herken ik natuurlijk bij doorbladeren wel passages'. Ook over een televisieuitzending met 'Alain [Du Perron] en Krijn [ter Braak]'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 261172
€  30.00 [Appr.: US$ 29.41 | £UK 26.5 | JP 4256]

 
BRAAT, L.P.J.
Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
25,5 x 20,9 cm. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Leo' en gedateerd 'Amsterdam/ 11-4-75'. 43 regels tekst. Over de heruitgave van Kroniek voor Kunst en Kultuur, die Braat veel tijd kost en weinig geld oplevert, waardoor hij een tentoonstelling zal moeten afzeggen. 'Iedereen denkt, me voor niets aan het werk te kunnen zetten. Nu moet ik weer (moet: ik zei maar ja) ongehonoreerd een tijdens de 5 mei-feesten door Arrabal in Amsterdam te houden rede, met gedichten erin, uit het Spaans vertalen: voor niets, omdat Samkalden ons 5 mei-comit de beloofde F. 50.000 onthield, allerlei drogredenen aanvoerend'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 261016
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP 3547]

 
O'BRIEN, Edna
Signed note.
1983. Letter (17 x 13 cm) signed and dated 'Jan. '83': 'To (x), with good wishes and good reading'. With part of an envelope stamped 'Maida Hill' and a postage stamp. Both objects pasted on a piece of stiff paper.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 205979
€  25.00 [Appr.: US$ 24.5 | £UK 22.25 | JP 3547]

 
BROM, Gerard
Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer', mogelijk Karel Reijnders.
Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd, adres St. Annastraat 185, Nijmegen. Gedateerd '7-10'' 46'. 20 regels. Gesigneerd 'Graag tot Uw dienst, hetzij mondeling of schriftelijk,/ Gerard Brom'. Geperforeerd, gevouwen en met papercliproest. De geadresseerde had het moeilijk om zijn studie voort te zetten in de naoorlogse omstandigheden. Een schrijven aan de rector van de Nijmeegse universiteit was onbeantwoord gebleven, en Brom legt hem uit waarom dat waarschijnlijk was. Hij doet een aantal suggesties en vraagt naar speciale interesses. Hij noemt ook de naam van een lotgenoot, mevrouw P. van der Spek-Hees.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277469
€  45.00 [Appr.: US$ 44.11 | £UK 39.75 | JP 6384]

 
CAMI, Ben
Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
29,7 x 21,0 cm. En blad. Alleen recto. Gesigneerd 'B Cami' en gedateerd '6 Juli 1951'. 7 regels tekst. Met originele envelop. Cami, een jonge dichter uit Erembodegem informeert naar een mogelijke recensie van zijn eerste verzenbundel: 'zoudt ge me aan Donkersloots bespreking kunnen helpen?'
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 262163
€  45.00 [Appr.: US$ 44.11 | £UK 39.75 | JP 6384]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - Next page