Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Letter Signed - Brief - ALS
found: 73 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 DRS. P (=H.H. Polzer), Zes handgeschreven brieven (1) en correspondentiekaarten (5) aan Paul Sars.
DRS. P (=H.H. Polzer)
Zes handgeschreven brieven (1) en correspondentiekaarten (5) aan Paul Sars.
1989-1993. Met zes originele enveloppen. Paul Sars, hoogleraar in Nijmegen, kwam eind jaren tachtig via Cees van der Pluijm (alias Paul Lemmens) in contact met P. Hij was onder meer betrokken bij de uitgave van Lyriana, pozie van Drs. P in het Frans, Duits en Engels (Nijmegen, De Stiel, 1993). Het betreft hartelijke correspondentie, soms zijn het dankkaarten voor iets dat Sars hem had gezonden, steeds bloemrijk en uitgebreid verwoord. In een uitgebreide brief van 18 januari 1991, geschreven op briefpapier van het kleine Parijse hotel L'Hotel (waar Oscar Wilde eenennegentig jaar eerder was overleden) gaat P dieper in op pozietheorie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281654
€  300.00 [Appr.: US$ 325.12 | £UK 257 | JP 48802]

 ALETRINO, A., Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
ALETRINO, A.
Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
Lichtgele officile briefkaart met in rood voorgedrukte zegel van 10 rappen. 8,9 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'Arnold' en gedateerd 'Chernex s. Montreux Chalet George Maurice. '30 April '15'. 8 regels tekst. Laatste drie zinnen onderstreept. Dramatische kaart, waarop de schrijver zijn broer David informeert over zijn gezondheid: 'Ofschoon ik wel iets of wat vooruit ga, blijft mijn hart zwak en slap [...] en mijn geestestoestand even labberlottig'. Aletrino zal niet meer corresponderen 'tot er iets anders te vertellen is, te goede of te kwade'. Over een 'stukje over de klokken', een artikel van Davids zoon Leopold Aletrino: 'T eenige wat ik er op heb aan te merken is dat 't me wanhopig maakt, dat ik z achteruit ben gegaan en z verminder, dat ik 't niet z meer zou kunnen schrijven. Ik wilde, dat ik 't had geschreven'. Arnold Aletrino woonde sinds 1909 in Zwitserland, in de hoop te genezen van zijn talrijke kwalen. Tot april 1915 moest hij hiervoor aan de morfine. Op 16 januari 1916 overleed hij, na op zijn sterfbed meermalen naar zijn broer te hebben gevraagd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 251172
€  150.00 [Appr.: US$ 162.56 | £UK 128.5 | JP 24401]

 
BASART, R.A.
Getypte brief aan 'Geachte redaktie'.
34,0 x 21,3 cm. En blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd 'Nieuw Loosdrecht, 21 december 1977' Vijf regels tekst. Brief aan de redactie van Tirade ter begeleiding van een verhaal, getiteld "O'Morre". 'Het is geloof ik een nogal 'anekdotisch verhaal'. Hoewel... Misschien toch ook wel een tikkeltje 'akademisch'...'. Onderaan het blad schreef de auteur 'P.S. Retourporto ingesloten'. R.A. Basart (1946-2019) is de auteur van een klein oeuvre. Na 19 jaar niets gepubliceerd te hebben verscheen in 2016 de roman 'De verzoening' waarmee hij een come-back maakte en zijn status van cult-auteur vestigde.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277165
€  75.00 [Appr.: US$ 81.28 | £UK 64.25 | JP 12201]

 
BRAAT, L.P.J.
Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
25,5 x 20,9 cm. En blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Leo' en gedateerd 'Amsterdam/ 11-4-75'. 43 regels tekst. Over de heruitgave van Kroniek voor Kunst en Kultuur, die Braat veel tijd kost en weinig geld oplevert, waardoor hij een tentoonstelling zal moeten afzeggen. 'Iedereen denkt, me voor niets aan het werk te kunnen zetten. Nu moet ik weer (moet: ik zei maar ja) ongehonoreerd een tijdens de 5 mei-feesten door Arrabal in Amsterdam te houden rede, met gedichten erin, uit het Spaans vertalen: voor niets, omdat Samkalden ons 5 mei-comit de beloofde F. 50.000 onthield, allerlei drogredenen aanvoerend'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 261016
€  25.00 [Appr.: US$ 27.09 | £UK 21.5 | JP 4067]

 
O'BRIEN, Edna
Signed note.
1983. Letter (17 x 13 cm) signed and dated 'Jan. '83': 'To (x), with good wishes and good reading'. With part of an envelope stamped 'Maida Hill' and a postage stamp. Both objects pasted on a piece of stiff paper.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 205979
€  25.00 [Appr.: US$ 27.09 | £UK 21.5 | JP 4067]

 
BROM, Gerard
Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer', mogelijk Karel Reijnders.
Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd, adres St. Annastraat 185, Nijmegen. Gedateerd '7-10'' 46'. 20 regels. Gesigneerd 'Graag tot Uw dienst, hetzij mondeling of schriftelijk,/ Gerard Brom'. Geperforeerd, gevouwen en met papercliproest. De geadresseerde had het moeilijk om zijn studie voort te zetten in de naoorlogse omstandigheden. Een schrijven aan de rector van de Nijmeegse universiteit was onbeantwoord gebleven, en Brom legt hem uit waarom dat waarschijnlijk was. Hij doet een aantal suggesties en vraagt naar speciale interesses. Hij noemt ook de naam van een lotgenoot, mevrouw P. van der Spek-Hees.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277469
€  45.00 [Appr.: US$ 48.77 | £UK 38.75 | JP 7320]

 
CAMI, Ben
Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
29,7 x 21,0 cm. En blad. Alleen recto. Gesigneerd 'B Cami' en gedateerd '6 Juli 1951'. 7 regels tekst. Met originele envelop. Cami, een jonge dichter uit Erembodegem informeert naar een mogelijke recensie van zijn eerste verzenbundel: 'zoudt ge me aan Donkersloots bespreking kunnen helpen?'
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 262163
€  45.00 [Appr.: US$ 48.77 | £UK 38.75 | JP 7320]

 CAMPERT, Remco, 3 handgeschreven ansichtkaarten aan zijn moeder, Joekie Broedelet.
CAMPERT, Remco
3 handgeschreven ansichtkaarten aan zijn moeder, Joekie Broedelet.
Drie ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Madame J. Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Niet gedateerd (datum poststempel: '6-10-1953'). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Remco'. Gedateerd 'Parijs 7 mei 1980'. 3 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'Parijs 9-2-82'. 4 regels tekst. Drie papieren groeten uit Parijs. Op de eerste kaart (van een schilderij van douard Manet in het Louvre) staat enkel de naam van de dichter, maar op de andere kaarten gaat de ondertekening vergezeld van een 'liefs' voor zijn moeder (1903-1996). Met deze drie kaarten laat Campert altijd weten hoe het met hem gaat. In Parijs in 1981 vermaakt hij zich 'met volle teugen'. Daarvandaan meldt hij een jaar later dat hij er is 'om een luchtje te scheppen'. Klein en intiem.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 268820
€  295.00 [Appr.: US$ 319.7 | £UK 252.75 | JP 47989]

 
DAM, C.F.A. van
Vijf brieven van de latere hoogleraar Spaans aan zijn Maastrichtse vriend Victor Reinders (1920-1958) en een aan diens vrouw Joke.
Getypt en handgeschreven. Met 5 enveloppen. Victor Reinders (1888-1961) was dichter en amateurkunstenaar, van beroep leraar. Kennelijk studeerde hij tegelijk met Van Dam in Utrecht, die later bekend werd als hoogleraar Spaans (1899-1972). De eerste, intieme brief bij het naderend afscheid, getuigt van intieme vriendschap, de 'drievolheid' tezamen met gemeenschappelijke vriend Henk, vooral op spiritueel gebied. Twee brieven uit het eind van de jaren twintig releveren het belang van Reinders voor Van Dams ontwikkeling, en diens bezigheden zoals het Spaanse woordenboek en de vertaling van De kleine Johannes in het Spaans. De andere brieven, deels toch ook uitgebreid en verhalend, zijn uit de jaren 50.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277268
€  95.00 [Appr.: US$ 102.95 | £UK 81.5 | JP 15454]

 DEYSSEL, Lodewijk van, Handgeschreven, gesigneerde brief aan 'Zeer geachte heer [Alfred A. Haighton]'.
DEYSSEL, Lodewijk van
Handgeschreven, gesigneerde brief aan 'Zeer geachte heer [Alfred A. Haighton]'.
Gevouwen blad met opdruk 'Haarlem/ Dreef 4'. 21,5 x 13,4 cm. Drie pagina's beschreven. Gesigneerd 'de uwe,/ K.J.L. Alberdingk Thijm'. Gedateerd '27 Mei '42'. 55 regels tekst. Perforatiegaatjes. Enkele kreukjes en vlekjes. Horizontaal gevouwen. Uitvoerige brief, onthullend over de aanhankelijkheid van Lodewijk van Deyssel aan zijn geliefde literaire platform, De Nieuwe Gids, en, al of niet gespeeld, aan de eigenaar-hoofdredacteur, Alfred Haighton (1896-1943) die al twintig jaar onverbloemd fascist was geweest. Van Deyssel betreurt dat de Nieuwe Gids binnenkort zal worden opgeheven en probeert om Haighton, als 'feitelijk de eigenaar' te overtuigen om er toch mee door te gaan. 'In hoeverre de nog in het leven zijnde tijdschriften meer compleet in den geest van den tijd zijn, kan ik niet beordeelen. Indien die tijdschriften voor een gedeelte buiten den tijdgeest zijn gebleven, en niet zijn opgeheven, blijkt daar uit, dat zulke dus ook kunnen bestaan.' Naar aanleiding van de 'beschikbare krachten, tot samenstelling eener andere redactie' lijkt hij Henri Bruning ('Brning') te suggereren. Van Deyssel zou 'het noodlot, indien het over ons moet komen, zeer (...) betreuren, en wil Haighton 'nadrukkelijk bedanken voor de aangename samenwerking waarin ik eenige jaren met u heb mogen zijn'. Hij zendt zijn beleefde en hartelijke groeten, 'ook aan mevrouw uw echtgenote' in de 'verwachting van uw bezoek in de eerstvolgende maanden'. Maar Haighton schreef bovenaan de brief met dikke vulpenletters '+ Beekbergen, 30 Mei 1942. Onnoodig'. Misschien omdat het tijdschrift vooralsnog bleef bestaan? In 1942 adverteerde De Nieuwe Gids in allerlei tijdschriften (van Het Vaderland tot Storm SS) veelvuldig met de leus 'Krachtig als in Tachtig'. Het laatste nummer verscheen pas in juni 1943, nadat het in mei van dat jaar vergeefs ter overname was aangeboden in het tijdschrift De Pers. Belangrijke brief!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281405
€  275.00 [Appr.: US$ 298.02 | £UK 235.75 | JP 44735]

 
(MINISTER-PRESIDENT). DREES, Willem
Handgeschreven brief aan 'M'.
Op eigen priv-briefpapier ('Beeklaan 502'). 21 x 14 cm. Gesigneerd 'W. Drees' en gedateerd '7 maart 1963'. 14 regels tekst. Geadresseerde had gevraagd naar het adres van oud-minister Beel. Hij had ook gevraagd om een korte levensbeschrijving van Drees, maar dat 'kan ik bezwaarlijk per brief gaan geven. Desgewenst kunt u een en ander naslaan in het boekje van E. Messer, "Dr Willem Drees" of in mijn boek "60 jaar levenservaring"'. Drees was premier van 1948 tot 1958.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 282998
€  65.00 [Appr.: US$ 70.44 | £UK 55.75 | JP 10574]

 
ELDEN, W. van
Drie getypte, gesigneerde brieven aan A.F. Ruitenberg-de Wit uit 1960 en 1964 over vertalingen uit het Engels, Latijn, Italiaans en Middelhoogduits.
27 x 21 cm. Vier bladen, alle met gedrukt briefhoofd. Samen 131 regels incl. geciteerde gedichten. Gevouwen, n geniet. Gedetailleerde inhoudelijke brieven, uitvoerig over vertalingen door Willem van Elden (1899-1983) van Shakespeare, de Carmina Burana, vroege Italiaanse dichters en de minnezanger Der von Krenberg. Anna Frederika Ruitenberg-de Wit (1911-1992), die klassieke letteren had gestudeerd, publiceerde over Achterberg en A. Roland Holst.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274374
€  40.00 [Appr.: US$ 43.35 | £UK 34.5 | JP 6507]

 
ESCHER, Rudolf
In doorslag vermenigvuldigde antwoordstrook ondertekend door de componist Rudolf Escher.
Uit de jaren 50. Met bijgeschreven opmerking: '1 repetitie Concertgebouworkest'. De componist Rudolf Escher (1912-1980) was de zoon van Berend George Escher, een oudere halfbroer van Maurits Escher. De betekenis van dit papiertje is, dat hij niet op bezoek kwam bij de repetitie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279109
€  25.00 [Appr.: US$ 27.09 | £UK 21.5 | JP 4067]

 (GRUNBERG, Arnon). Mr. F.E. FRENKEL, Twee handgeschreven brieven en vier correspondentiekaarten van mr. F.E. Frenkel aan 'Zeer geachte heer Simons'.
(GRUNBERG, Arnon). Mr. F.E. FRENKEL
Twee handgeschreven brieven en vier correspondentiekaarten van mr. F.E. Frenkel aan 'Zeer geachte heer Simons'.
lle brieven dateren uit 1988. Zakelijke brieven aan Wim Simons over het boekje 'Identiteitskaart - persoonlijkheid: een kwestie van wisselwerking', dat bij uitgeverij De Beuk zou verschijnen. Wim Simons (1926-2005) was directeur van Uitgeverij De Beuk, de bekende jurist en auteur mr. F.E. Frenkel (1923-2006) woonde aan de Van Eeghenstraat 89 in Amsterdam. Arnon Grunberg huurde er de serre, waar zijn uitgeverij Kasimir kantoor hield. In de jaren 1991 tot 1995 woonde hij er ook daadwerkelijk.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281272
€  150.00 [Appr.: US$ 162.56 | £UK 128.5 | JP 24401]

 
GÓTH, Sárika
Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Marquinie'.
12,5 x 10,0 cm. Op een kaart met afbeelding van een tekening. En blad. Horizontaal gevouwen. Gesigneerd (ook nog eens op de bedrukte kant), gedateerd 'Amsterdam, 10 April 1970'. 19 (korte) regels tekst. Met twee krantenknipsels in een envelop met plaksporen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 259702
€  15.00 [Appr.: US$ 16.26 | £UK 13 | JP 2440]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page