Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Groningen
found: 26 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 (BAAN, Jan Lucas van der). ALTINK, Jan, & Jan BOER, Vonken van 't verleden. Mit holtsneden van Jan Altink.
(BAAN, Jan Lucas van der). ALTINK, Jan, & Jan BOER
Vonken van 't verleden. Mit holtsneden van Jan Altink.
Baarn, Bosch & Keuning, 1938. Origineel omslag. 40 p. 1e druk. Omslag wat los en aan de randen verfomfaaid. Binnenin wat roest en andere vlekjes, kennelijk is het boek goed gebruikt. Exemplaar met opdracht in pen voorin, en met 4 tekeningen in potlood. De opdracht is van Jan Altink: '25/4/38// (Sjoerds Bruiloft)/ Voor Peta van Jan.'. Daaronder staat '16 Sept '96 aan Wim/ van Peta'. Vier van de gedichten in het boek zijn geÔllustreerd met een tekening in potlood. De Sjoerd in kwestie is de chemicus Sjoerd van der Baan, later touwfabrikant en sportartikelenverkoper. Peta Edzes is Sjoerds (latere) schoonzus, de vriendin van zijn broer Jan Lucas van der Baan (1912-1990). Jan Lucas was tekenleraar en kunstenaar, aanvankelijk in wat academische stijl. Dat zou kloppen met de tekeningen in dit boekje, die duidelijk niet van Jan Altink zijn: alleen de opdracht werd door hem geschreven (Vonken van 't verleden werd gepubliceerd in de loop van april 1938). Daarmee is dit boekje een aardig en intiem document van de Groningse Ploegbent!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276675
€  140.00 [Appr.: US$ 149.06 | £UK 121 | JP• 23068]

 
BELCAMPO
Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van 'Mr. H. P. SchŲnfeld Wichers'. Eťn blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Belcampo' en gedateerd 'Groningen 11.8 '83'. 19 regels tekst. Twee strookjes plakband in de marge. Begeleidende brief bij De filosofie van het belcampisme (1972), waaraan de schrijver tweeŽnhalf jaar heeft gewerkt: 'Het bestuderen van al die andere filosofieŽn kostte mij de meeste tijd'. Refererend aan de matige ontvangst en verkoop van het boek: 'de verwachting, uitgesproken op de achterflap ['De vrije adem die door deze bladen vaart zal ze naar alle windstreken verspreiden'], werd, op korte termijn in elk geval, niet bewaarheid'. Voorts over een mogelijk bloedverwachtschap tussen schrijver en lezer ('een dubbele binding'), gevolgd door achternamen en jaartallen. 'Indertijd heb ik het hele voorgeslacht hier op het provinciaal archief nagezocht waarbij ook een hele stoet Stuuten'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260579
€  120.00 [Appr.: US$ 127.76 | £UK 103.75 | JP• 19772]
Catalogue: Groningen

 BOER, Jan, Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
BOER, Jan
Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
(Groningen, H.N. Werkman, 1929). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten. Echte stevige GrŲnnegse poŽzie met illustraties van Jan Altink, de eerste druk, en de enige vervaardigd door Hendrik Werkman. Beiden waren lid van de Groningse kunstenaarssociŽteit De Ploeg.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272566
€  90.00 [Appr.: US$ 95.82 | £UK 77.75 | JP• 14829]

 (SANDBERG). CARLINAPERS, bevrijde letters.
(SANDBERG). CARLINAPERS
bevrijde letters.
(Haarlem), Carlinapers, 1980. 29.8 x 21.0 cm. Original wrappers. (26) p. Set by hand and printed in many colors in 20 numbered copies. A statement by Sandberg about Werkman's printed works of art, playfully and colorfully distributed over the pages of this publication. Unnumbered copy.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272865
€  75.00 [Appr.: US$ 79.85 | £UK 64.75 | JP• 12358]

 DENDERMONDE, Max, Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers).
DENDERMONDE, Max
Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers).
[Groningen], De Vuurslag, 1945. 48 x 23,5 cm. Rijmprent. Eenzijdig gedrukt op gevergeerd papier van Van Gelder. 1e druk. Iets gekreukt, horizontale verzendvouw, maar mooi. Broertje van 'De Straatmaker' van Reinold Kuipers, eveneens in deze nieuwsbrief 900.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276035
€  45.00 [Appr.: US$ 47.91 | £UK 39 | JP• 7415]
Catalogue: Groningen

 (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J., Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
(SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J.
Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
Scheemda, De Noordstar, 1930. Origineel omslag. 24 p. Wat bruinvlekkig, stempeltje op omslag. Achterop een foto van Toneelmagazijn De Noordstar te Scheemda met een informatief woordje van uitgever J. Bakker aan de 'Heeren Rederijkers'. Toneelstuk van de uit Nieuw Scheemda afkomstige veelschrijver Wiert Eelssema (1902-1970).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 272963
€  18.00 [Appr.: US$ 19.16 | £UK 15.75 | JP• 2966]
Catalogue: Groningen

 EYSSELSTEIJN, Ben van, Handgeschreven brief aan 'Beste Joop [Lücker]'.
EYSSELSTEIJN, Ben van
Handgeschreven brief aan 'Beste Joop [Lücker]'.
25,6 x 20,9 cm. Eťn blad. Recto en verso. Gesigneerd 'BenvanEysselsteijn' en gedateerd 'Rijswijk, 10 December 1943'. 23 regels tekst. Uitgebreide brief aan de journalist van De Telegraaf met persoonlijke wederwaardigheden. 'Wat duurt de oorlog vervloekt lang, hŤ? De geallieerden hebben geen haast, ik geloof dat die in een voor hen veilig (en wat menschenlevens betreft: het minst kostbaar) tempo dezen strijd aan het winnen zijn. Vermoedelijk zal het voorjaar 1944 de groote verrassing brengen'. Van Eysselsteijn schrijft door aan zijn oeuvre: zeeverhalen, een griezelnovelle, Verweerde Steenen. Van Dorre Grond en Tussen Zuiderkruis en Poolster verschijnen binnenkort nieuwe drukken. Achterop de brief schrijft de auteur 'een herinnering aan 11 Nov., St Maarten-avond in Groningen, als de kinderen met lampions erop uittrekken': een mooi vers van 35 regels.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 260750
€  50.00 [Appr.: US$ 53.24 | £UK 43.25 | JP• 8239]
Catalogue: Groningen

 FRIGGE, HOTEL, Afstanden van en naar Grand-Hotel Frigge, Groningen.
FRIGGE, HOTEL
Afstanden van en naar Grand-Hotel Frigge, Groningen.
Ingenieuze kartonnen afstandswijzer: 'Hoe ver is het van ... naar Grand-Hotel Frigge. Met draaischijf en open vakjes voor plaatsen in Nederland en kilometertallen. 28 x 9,5 cm. Grijs karton met opdruk in rood, groen en blauw. Draaischijf wat versleten, met krabbels en droedels (' Piet!!'). Ook met een foto van het hotel en de daarnaast gelegen bioscoop Lux, ca. 1935. Wat vlekjes en slijtage. Maar leuk! Reclameboekje van het bekende Groningse hotel, dat bestond van ca. 1800-2008.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 283022
€  25.00 [Appr.: US$ 26.62 | £UK 21.75 | JP• 4119]
Catalogue: Groningen

 GRONINGEN, ORDONNANTIE, Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren.
GRONINGEN, ORDONNANTIE
Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren.
Groningen, Wed. Edzard Huysman, 1667. Zonder omslag, uit convoluut. 60 p. Met groot Gronings wapen en grote initiaal I. Netjes. Veel regels oudtijds in pen onderstreept. Uitvoerige regeling voor de politie te Groningen, drie-en-een-halve-eeuw geleden. Authentiek!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278147
€  75.00 [Appr.: US$ 79.85 | £UK 64.75 | JP• 12358]
Catalogue: Groningen

 
HUIZINGA, J.
Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen op 4 November 1905.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1905. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Achterkant wat gekreukt. Naam voorin ('And. Munnichs/ 1940'). Inaugurele rede als hoogleraar in Groningen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280038
€  25.00 [Appr.: US$ 26.62 | £UK 21.75 | JP• 4119]
Catalogue: Groningen

 (WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold, Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave).
(WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold
Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave).
(Groningen, De Vuurslag, 1946). Omslag met opgeplakt titeletiket bedrukt in geel en blauw. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag licht gevlekt. Uit het colofon: 'Wijlen H.N. Werkman te Groningen heeft deze bundel in 1944 gezet'. Met het gedicht 'Interieur met mijn broer en een schilderij' over Reinolds broer Abe Kuipers - maar ook met 'Aan... // Uw facie (een faÁade voor faciele)/ amants met een betoov'rend kielekiele)/ laat mij lakonisch, want ik stel nog steeds/ 't profond' oneindig hoger dan 't profiele.' En een drietal Amsterdamse gedichten: een Groninger naar Amsterdam vertrokken. Vrij laag nummer (29).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 18324
€  80.00 [Appr.: US$ 85.18 | £UK 69.25 | JP• 13182]

 (WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold, Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave).
(WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold
Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave).
(Groningen, De Vuurslag, 1946). Omslag met schrijver en titel in druk. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Goede staat. Uit het colofon: 'Wijlen H.N. Werkman te Groningen heeft deze bundel in 1944 gezet'. Met het gedicht 'Interieur met mijn broer en een schilderij' over Reinolds broer Abe Kuipers - maar ook met 'Aan... // Uw facie (een faÁade voor faciele)/ amants met een betoov'rend kielekiele)/ laat mij lakonisch, want ik stel nog steeds/ 't profond' oneindig hoger dan 't profiele.' En een drietal Amsterdamse gedichten: een Groninger naar Amsterdam vertrokken. Vrij hoog nummer (81).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280569
€  80.00 [Appr.: US$ 85.18 | £UK 69.25 | JP• 13182]

 
KUIPERS, Abe
Originele houtsnede.
Gesigneerd en gedateerd r.o. Abe 82 en genummerd l.o. 'hs 4'. Papierformaat 26,1 x 26,0 cm., beeldformaat 16,0 x 16,0 cm. Deze houtsnede werd gebruikt als frontispice van De zwarte vlek van Theo van Doesburg (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273554
€  50.00 [Appr.: US$ 53.24 | £UK 43.25 | JP• 8239]
Catalogue: Groningen

 
Gay magazine
Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987.
Groningen, Vrijbeeld, 1987. 20 x 14 cm. Geniet. 24 p. 1e druk. Homo-sekstijdschrift met vroege vrij-veilig-fantasieŽn en foto's, geheel in Groningen geproduceerd.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 254205
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP• 2472]
Catalogue: Groningen

 SINKGRAVEN, Rense, Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden.
SINKGRAVEN, Rense
Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden.
Groningen, Uitgeverij Kleine Uil, (2005/2008). Twee delen. Garenloos en ingenaaid. 56; 48 p. Omslag Jan Faber. 1e druk. 1. Met gesigneerde opdracht van de dichter: 'Voor Ludwig,/ de duistere/ verlichte/ Liefs Rense'. Debuut van Sinkgraven. Met inliggend een originele kleurenfoto waarop Sinkgraven uit dit boek voordraagt op het festival Dichters in de Prinsentuin, gedateerd 29 juli 2005. Voorts met een reclamekaart voor deze bundel. 2. Met gesigneerde opdracht van de dichter: ' 7 sept, o nee okt. 2009/ Voor Ludwig!/ Hoe tijdloos/ kun je zijn./ Met alle/ waardering en/ genoegen/ Rense'. Bijgevoegd: compactdisc met dezelfde titel, waarop 16 gedichten uit bundel, op muziek gezet en gespeeld door Nina Swart.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 276817
€  25.00 [Appr.: US$ 26.62 | £UK 21.75 | JP• 4119]
Catalogue: Groningen

| Pages: 1 | 2 | - Next page