Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Friesland
found: 4 books

 ACHTERBERG, Gerrit, Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
ACHTERBERG, Gerrit
Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950. Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als 'bouwland', 'wei of hooiland' of bronvermeldingen. We komen poŽtische benamingen tegen als 'Huftelingesloot genaamd de boerenjans', 'Aaltjeland naast Jetskereed', 'Eeuwige Leven Achter Honk', 'Achteruit bij 't Doodsveld' en 'aan de Bilhofreed'. 32 kaartjes dragen het stempel 'Form. N.A.K. 1948/1949'. Antiquaar Andrť Swertz noteerde: 'De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!' Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274340
€  400.00 [Appr.: US$ 387.7 | £UK 357.5 | JP• 55573]
Catalogue: Friesland

 
FRIES
Dat frekte Frysk. in hânfol sizwizen.
De Jouwer, De Hynsteblom, 1980. 13 x 13 cm. Ingenaaid. (2), 22 p. Bibliofiele uitgave. 1e druk. Rugje verbruind. 'Dat verrekte Fries. Een handvol zegswijzen'. Mooie Friese uitgave.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277043
€  22.00 [Appr.: US$ 21.32 | £UK 19.75 | JP• 3057]
Catalogue: Friesland

 (FRIESLAND - LETTERLA, Durk). KENNISGEVINGEN van VOORGENOMEN HUWELIJK, Collectie van 62 huwelijksbekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
(FRIESLAND - LETTERLA, Durk). KENNISGEVINGEN van VOORGENOMEN HUWELIJK
Collectie van 62 huwelijksbekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliŽfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Formaat tussen ca. 7 x 11 en 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met ťťn bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm, voor Jacobus van der Zee en Ybeltje Visser te Boornzwaag), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoesjes. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd. Enkele willekeurige namen van de trouwlustigen: Gerrit Wuite en Hendrikje Vos te Luinjeberd, H. Pijlman en Aaltje Wuite te Tjalleberd, Catharinus Jansma en Tjemkje Hoekstra te Gauw, Cornelis Greveling en Jantje Vochteloo te Nijeholtpa, Roelof Comello en Albertje Teijema te Langezwaag, Iede Iedema en Lijsbert de Jong in Jorwerd - en er is ook een dubbel huwelijk bij, de Eerste Afkondiging (27 april 1884) van Auke Lemstra uit Scharnegoutum en Trijntje Jager uit Tirns, tegelijk met Anne Jellema uit Gauw en Matzen Lemstra uit Scharnegoutum. Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. In het dorpje Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer. In de collectie komt ook een G. Letterla voor, mogelijk Grietje Durks Letterla (1848-1913), die de laatste Letterla lijkt te zijn geweest. Zij trouwde met Arend Talen en heette de laatste veertig jaar van haar leven Talen-Letterla. De achternaam Letterla is heden ten dage uitgestorven. Mooi 19e-eeuws drukwerk in een heel bijzondere, Friese collectie.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 269093
€  225.00 [Appr.: US$ 218.08 | £UK 201 | JP• 31260]
Catalogue: Friesland

 KOMRIJ, Gerrit, Sonnet.
KOMRIJ, Gerrit
Sonnet.
(De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje. Gerrit Achterbergs 'Werkster' onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher ('Hy ken de Żnderkant fan skoech en krytstreekbokse'). Koppermaandaguitgave.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 21592
€  50.00 [Appr.: US$ 48.46 | £UK 44.75 | JP• 6947]
Catalogue: Friesland

| Pages: 1 |