Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA): Amsterdam
found: 47 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 (BUYS, Bob). A.J.C., AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
(BUYS, Bob). A.J.C.
AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
Amsterdam, De Arbeiderspers, [1935]. 16 x 16 cm. Origineel omslag (naar een aquarel van Bob Buys). 16 p. GeÔllustreerd door Bob Buys. 1e druk. Kreukje rechtsboven. Mooi winkelinterieur met kleurige publicaties en kampeerartikelen op de voorkant, van de winkel van de AJC, genaamd De Brug, Reguliersgracht 78.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 273818
€  35.00 [Appr.: US$ 37.93 | £UK 30 | JP• 5694]
Catalogue: Amsterdam

 
[MARIUS, L.]
Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345.
Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. 15,5 x 10 cm. Perkament. (16), 304 p. Niet afgesneden. De gravurs zijn kort afgesneden en op buitentekstpagina's ingeplakt. Eerste pagina's aan hoeken wat zwak. Met gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door BoŽtius ŗ Bolswert (Bolsward ca. 1580 - Antwerpen 1633), een Nederlands kopersnijder die vanaf 1609 in Amsterdam woonde en werkte. In 1620 werd hij meester te Antwerpen, waar hij belangrijke gravures maakte naar ontwerp van Rubens. Met op een blanco schutblad een opdracht aan 'Emile Erens en zijne Vrouw op hun zilveren feest 17 september 1928'. De hagiograaf en anjerkweker Emile Erens (1865-1951) was de jongere broer van de 'Limburgse Tachtiger' Frans Erens.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280865
€  200.00 [Appr.: US$ 216.74 | £UK 171.5 | JP• 32535]
Catalogue: Amsterdam

 (EEDEN, Frederik van), Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
(EEDEN, Frederik van)
Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten. Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap 'Thor'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 266425
€  35.00 [Appr.: US$ 37.93 | £UK 30 | JP• 5694]
Catalogue: Amsterdam

 (WIBAUT, F.M.), Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
(WIBAUT, F.M.)
Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 - 29 April 1936.
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geÔllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo'n kwetsbare publicatie. Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad 'Wij'. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams van bekende persoonlijkheden, veel foto's en ook twee pagina's 'Wibaut in de caricatuur'.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 274604
€  35.00 [Appr.: US$ 37.93 | £UK 30 | JP• 5694]
Catalogue: Amsterdam

 SATISFACTIE VAN AMSTERDAM, 1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc.
SATISFACTIE VAN AMSTERDAM
1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc.
Amsterdam, Harman Jansz (= Barent Adriaensz, 1597?). Later kartonnen omslag. 16 p. Groot stadswapen met keizerskroon. Pag. 2 en 3 gezet uit de bijzondere letter Civilitť. Op 8 februari 1578 sloot de stad Amsterdam een overeenkomst van genoegdoening met de Staten van Holland en Zeeland. Onder de voorwaarden van deze satisfactie kon Amsterdam zich bij de opstandelingen tegen de Spaanse overheersers van de Nederlanden aansluiten. De handgheschreven, gezegelde overeenkomst (met 'zegele in groene wassche ende dubbelden staerte') wordt bewaard in het Amsterdamse Stadsarchief. Maar de tekst van deze hoogst belangrijke overeenkomst is ook enkele malen gedrukt. Er zijn drie iets van elkaar afwijkende drukken bekend, die te vergelijken zijn in de chronologisch geordende pamflettenbibliografie van Knuttel. Hier betreft het Knuttel 333. Een belangrijk werk en een vroeg pamflet.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 280347
€  95.00 [Appr.: US$ 102.95 | £UK 81.5 | JP• 15454]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Acte betreffende de verkoop van een huis aan de Binnen Brouwersstraat oostzijde door de vertegenwoordiger van Anna Donker, wed. Jochem Blank aan Geertrui Hiessink-Moonis ten overstaan van schepenen Abraham Muyssart en Franc van der Goes, 9 mei 1776.
Gevouwen blad schaapsperkament van 28 x 32 cm, met linten maar zonder zegels, aan de vleeskant beschreven in duidelijk handschrift. 25 regels + rekening. Met gedateerd zegel in blindstempel van 6 gulden. Het huis was (met achterhuis en erf) gelegen tussen de Haarlemmerstraat (Haarlemmerdijk) en Brouwersgracht. Ook informatie hierover op Open Archieven.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281419
€  250.00 [Appr.: US$ 270.93 | £UK 214.25 | JP• 40669]
Catalogue: Amsterdam

 AMSTERDAM, A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
AMSTERDAM
A Global Family Album. Verhalen uit het centrum.
[Amsterdam], Stichting de nieuwe prins, 1988. Karton met plastic stofomslag. 10, 117 p. GeÔllustreerd. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. In goede staat. Onconventioneel naar vorm en inhoud, met opstellen (o.a. van Hans Derks en A. Heertje), gedichten (o.a. van Martin Bril, Koos Dalstra, Paul Groot en Joost Zwagerman) en curieuze advertenties. Naar aanleiding van een manifestatie op het Amsterdamse Museumplein.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278386
€  25.00 [Appr.: US$ 27.09 | £UK 21.5 | JP• 4067]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Inschrijving in het huwelijksregister der Stad Amsterdam van Jozef Polak en Judith Bamberg, 1883.
Gedrukt formulier met wapen van Amsterdam, ingevuld met nummer, datum 7 November 1883 en de twee namen. Verticale vouw, wat vlekkig.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281462
€  25.00 [Appr.: US$ 27.09 | £UK 21.5 | JP• 4067]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Memorie van papieren en bewijzen van eigendom voor een huis aan de Haarlemmerdijk tussen de Binnen Brouwersstraat en de Korte Prinsengracht, 1782-1819.
Gevouwen blad papier van 32 x 20 cm, 3 pagina's dichtbeschreven in vrij duidelijk handschrift. Wat verbruind en versleten. Met betrekking tot het testament van Jan de Wit, die een aantal erfgenamen had, geheten Ten Houten, Reurop, Eberlijn of Van Waalwijk. Nog vele andere namen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281421
€  65.00 [Appr.: US$ 70.44 | £UK 55.75 | JP• 10574]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Notariëel afschrift (1740) van een overeenkomst uit 1699 met betrekking tot de nalatenschap van Simon van Nieuwpoort en zijn weduwe Elisabeth Bastiaans de Jong, bestaande uit o.a. huizen aan de Tuinstraat-Prinsengracht en Rozenstraat.
8 bladen papier van 32 x 21 cm, bijeengehouden met cahiersteek, waarvan 5 beschreven in duidelijk handschrift door E. Haverkamp. De notaris van het jaar 1699 was David Doornik. Naamsvariatie: Simon van Nipoort. Een Amsterdams burger van die naam komt in het begrafenisregister voor bij 27 april 1699, 'uit de Nieuwe Vijzelstraat tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat' (Open Archieven, herspeld).
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281418
€  150.00 [Appr.: US$ 162.56 | £UK 128.5 | JP• 24401]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Overeenkomst huurcedullen gedateerd 1842 tussen verhuurder J.C. Naber en huurder E. Schröder van een huis aan de Oudezijds Voorburgwal vlakbij de Barberstraat voor 550 gulden per jaar. Met verlengingen tot 1874.
12 p. papier van 30 x 21 cm, ingevuld en beschreven in duidelijk handschrift met handtekeningen. Geleidelijke huurverhoging tot 700 gulden per jaar.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281420
€  75.00 [Appr.: US$ 81.28 | £UK 64.25 | JP• 12201]
Catalogue: Amsterdam

 AMSTERDAM, AANSLAG OP, Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
AMSTERDAM, AANSLAG OP
Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in 't Amsteldamse rommelsootjen.
Delft, Op kosten van den Autheur, [1650]. Ingenaaid. Uit convoluut. 8 p. Goede staat. Over de aanslag op Amsterdam door Willem II, over de West-Indische Compagnie, het 'breydelen der dartelen Adel', allerlei onderwerpen komen onder de aandacht van deze felle pen. Knuttel 6784.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 278354
€  75.00 [Appr.: US$ 81.28 | £UK 64.25 | JP• 12201]
Catalogue: Amsterdam

 
AMSTERDAM
Twee formulieren voor aankondiging van een huwelijk te Amsterdam (1755 en 1791).
Resp. van Joseph Johannes Schoonevelt en Anna Cosman, 1755, en Martinus Joachim Schoonevelt en Wilhelmina Maria Dewit, 1791. Beide paren verklaarden zich 'als zynde onvermogende'. Met gedrukt wapen van Amsterdam en handtekeningen van de betrokkenen.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 281423
€  100.00 [Appr.: US$ 108.37 | £UK 85.75 | JP• 16267]
Catalogue: Amsterdam

 BLOOKER'S CACAO, Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
BLOOKER'S CACAO
Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam.
[Amsterdam], Blooker, ca. 1910. 18 x 11 cm. Uitgestanst in de vorm van schildersezels met prenten erop, bedrukt in bruin en blauw. Afbeeldingen van de Munt, de Waag, de Zuiderkerkstoren en de Montelbaanstoren. Zeer goede conditie. Toeristisch reclamemateriaal. == Chocolate advertisements in the form of punched-out painter's easels!
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 279603
€  75.00 [Appr.: US$ 81.28 | £UK 64.25 | JP• 12201]
Catalogue: Amsterdam

 SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND, Vlugschrift.
SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND
Vlugschrift.
Amsterdam, Sociaal-Demokratische Bond, 1888. 19 x 14 cm. Krantenpapier. 2 p. Met notitie in rood potlood '1888'', doorgestreept en in 1889 veranderd (onterecht, 10 april viel in 1888 op een dinsdag, niet in 1889). Met oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars: 'Doublet'. Ongevouwen, kleine reparatie, maar in goede conditie. De S.D.B. (ook wel Sociaaldemocratische Bond) werd in 1881 opgericht. Op dit pamfletje staat trots: 'Niet goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Maart 1884'. De socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis was er het belangrijkste gezicht van. Dit pamflet kondigt een openbare vergadering aan over 'Een bedreigd volksbelang' door Dr. J.M. Smit op 10 april 1888, 's avonds om half negen. Achterop is het programma van de SDB afgedrukt: 'Direkte wetgeving door het volk'; 'Algemeene weerplicht en dus afschaffing van staande legers'; 'Afschaffing van alle wetten, die aan de vrouw minder rechten toekennen dan aan den man'. Jan Martinus Smit (1852-1942), een natuurkundeleraar, was een zeer begaafd en overtuigend spreker op het gebied van het openbaar kiesrecht, geboortebeperking en het kolonialisme. In de laatste twintig jaar van zijn loopbaan was hij directeur van de Rijks-H.B.S. in Warffum.
Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessional seller
Book number: 277507
€  85.00 [Appr.: US$ 92.12 | £UK 73 | JP• 13827]
Catalogue: Amsterdam

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page