Paradox: Literature : Dutch Middle Ages
found: 83 books on 6 pages. This is page 1
- Next page

 
Alexanders laatste jaren volgens Maerlants Spiegel Historiael.
Utrecht, De Vooys. 1983. 140 p. Pbck. Vlekjes op omslag.l Eindverslag werkcollege
ParadoxProfessional seller
Book number: 12953
€  7.50 [Appr.: US$ 8 | £UK 6.5 | JP¥ 1226]

 
Aken, Hein van.
Vierde Martijn.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1958. 163 p. Pbck.l Zwolse Drukken en Herdrukken 31. W.E. Hegman (ed.)
ParadoxProfessional seller
Book number: 4758
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

 Akker, Wiljan van den e.a. (eds.)., Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem
Akker, Wiljan van den e.a. (eds.).
Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem
Brussel-Utrecht, Universitaire Pers. 1976. VIII, 124 p. Pbck.l Ruygh-Bewerp V
ParadoxProfessional seller
Book number: 5957
€  7.50 [Appr.: US$ 8 | £UK 6.5 | JP¥ 1226]

 Allard, E., Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
Allard, E.
Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
Nijmegen, KUN. 1937. VI, 180 p. Papieren omslag (beschadigd).
ParadoxProfessional seller
Book number: 5489
€  7.50 [Appr.: US$ 8 | £UK 6.5 | JP¥ 1226]

 
Asselbergs, W.J.A.M.
Nijmeegse colleges.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1967. 323 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 8447
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

 
Asselbergs, Willem.
De stijl van Elkerlijk.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1968. 35 p. Pbck.l Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige Studies 19A
ParadoxProfessional seller
Book number: 10097
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

 Beex, H. (bewerkt door)., Mirakelen der zoete vrouwen.
Beex, H. (bewerkt door).
Mirakelen der zoete vrouwen.
Bussum, Brandt. 1946. 46 p. Pbck.l Guirlande no. 3
ParadoxProfessional seller
Book number: 7070
€  6.50 [Appr.: US$ 6.93 | £UK 5.75 | JP¥ 1062]

 Berg, Evert van den & Bart Besamusca (red.)., De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
Berg, Evert van den & Bart Besamusca (red.).
De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
Muiderberg, Coutinho. 1992. 141 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 10296
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

 
Bergh, H. van den.
Cecco en de anti-Beatrice.
Groningen, Wolters. 1963. 21 p. Geniet.l Rede
ParadoxProfessional seller
Book number: 8597
€  4.00 [Appr.: US$ 4.27 | £UK 3.5 | JP¥ 654]

 Beuken, W.H. (ed.)., Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing met fragmenten in de oorspronkelijke tekst, met inleiding en aantekeningen
Beuken, W.H. (ed.).
Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing met fragmenten in de oorspronkelijke tekst, met inleiding en aantekeningen
Culemborg, Tjeenk Willink. 1970. 1e dr. 206 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 979
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

 
Blommaert, Ph. & C.P. Serrure (eds.).
De Grimbergsche oorlog. Ridderdicht uit de XIVe eeuw
Gent, Drukkery van C. Annoot-Braeckman. 1852/54. VI, 264, (IV), XVII, 389 p. + 13 litho's op elk 6 wapens (gevlekt, vnl. in de marge). Halfleer, scharnier + bovenzijde rug beschadigd, zonder functionele schade aan de band. Hoeken van het schutblad + eerste pp. in de hoeken verkleurd (ca. 1 mm). Overigens zeer fris exemplaar. 100 exemplaren 'voor den koophandel bestemd'. Zeldzaam. (Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen 2e serie, nr. 14)l DBNL: Blommaerts zo bevlogen - en daarmee zelden objectief historiografische -geschiedkundige geschriften raakten al snel in de vergetelheid. Maar zijn tekstedities bleven lange tijd in gebruik. Dat neemt echter niet weg dat er al vanaf het eind van de negentiende eeuw veel kritiek op zijn uitgaven is: hij heeft woorden in de handschriften volkomen verkeerd gelezen, emendeert naar de smaak van latere generaties te weinig of onjuist en geeft met verkeerde interpunctie blijk van onvolledig begrip van de teksten. Desondanks was men gedurende meer dan een eeuw voor veel teksten aangewezen op Blommaerts edities. Pas nu in 1999 het gehele handschrift-Van Hulthem is uitgegeven, zijn nagenoeg alle door Blommaert gepubliceerde teksten beschikbaar in nieuwere edities. Slechts een heel enkele tekst (onder andere de Dietsche Lucidarius en de Grimbergsche oorlog) vormt daarop een uitzondering.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6589
€  125.00 [Appr.: US$ 133.29 | £UK 107 | JP¥ 20427]

 Boer, C. de., Bédiers theorie over de oorsprong van het Franse "chanson de geste" na vijf en twintig jaren.
Boer, C. de.
Bédiers theorie over de oorsprong van het Franse "chanson de geste" na vijf en twintig jaren.
Amsterdam, Noord-Hollandsche. 1938. 71 p. Pbck. Verkleurd.l Mededelingen KNAW, NR I-6
ParadoxProfessional seller
Book number: 10670
€  7.50 [Appr.: US$ 8 | £UK 6.5 | JP¥ 1226]

 Boer, C. de., Over een Middeleeuws-Franse prozabewerking van Ovidius' "Ars Amatoria"
Boer, C. de.
Over een Middeleeuws-Franse prozabewerking van Ovidius' "Ars Amatoria"
Amsterdam, Noord-Hollandsche. 1956. 38 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 8408
€  7.50 [Appr.: US$ 8 | £UK 6.5 | JP¥ 1226]

 Buijtenen, M.P. van (et al)., Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
Buijtenen, M.P. van (et al).
Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
Leiden, 1959. 66 p. Pbck.l Overdruk
ParadoxProfessional seller
Book number: 1297
€  10.00 [Appr.: US$ 10.66 | £UK 8.75 | JP¥ 1634]

 
Buuren, A.M.J. van et al (eds.).
Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
Utrecht, H&S. 1985. 1e dr. 374 p. Pbck.
ParadoxProfessional seller
Book number: 2996
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP¥ 817]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page