Paradox: Literature : Dutch Festschrift General Literature
found: 3 books

 Akker, W.J. van den e.a., Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
Akker, W.J. van den e.a.
Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
Utrecht, Veen. 1985. 1e dr.. 313 p. Pbck. Omslag iets beschadigd.
ParadoxProfessional seller
Book number: 944
€  5.00 [Appr.: US$ 5.41 | £UK 4.5 | JP¥ 815]

 Cram, Ton e.a. (red.)., Weerwerk. Opstellen aangeboden aan dr. Garmt Stuiveling
Cram, Ton e.a. (red.).
Weerwerk. Opstellen aangeboden aan dr. Garmt Stuiveling
Assen, Van Gorcum. 1973. 1e dr.. (6), 286 p. Linnen.l Huygens, Pleij, Geel Schmook, vd Berg, Grootes, e.a.
ParadoxProfessional seller
Book number: 946
€  5.00 [Appr.: US$ 5.41 | £UK 4.5 | JP¥ 815]

 
Stockum, Th. C. van et al (eds.).
Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte
Amsterdam, Meulenhoff. 1947. 1e dr.. 367 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1724
€  7.50 [Appr.: US$ 8.12 | £UK 6.5 | JP¥ 1222]

| Pages: 1 |