Paradox: Literature : 16th century Dutch Textedition
found: 10 books

 Boekenoogen, G.J. (ed.)., Genoechelijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias, (...).
Boekenoogen, G.J. (ed.).
Genoechelijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias, (...).
Leiden, Brill. 1903. IV, 20 p. Papieren omslag.l Naar de druk van 1641, Nederlandsche Volksboeken IV
ParadoxProfessional seller
Book number: 6137
€  7.50 [Appr.: US$ 8.05 | £UK 6.75 | JP¥ 1064]

 
Boekenoogen, G.J. (ed.).
Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt.
Leiden, Brill. 1905. VIII, 78 p. Pbck. Bovenzijde rug gerepareerd.l Nederlandsche Volksboeken X
ParadoxProfessional seller
Book number: 6136
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 11.25 | JP¥ 1773]

 
Crul, Cornelis.
Religieuze poëzie.
Zwolle, Tjeenk Willink. 1954. 98 p. Pbck.l L. Rooze (ed.)
ParadoxProfessional seller
Book number: 6150
€  5.00 [Appr.: US$ 5.37 | £UK 4.5 | JP¥ 709]

 Debaene, Luc (ed.)., De historie van Broeder Russche.
Debaene, Luc (ed.).
De historie van Broeder Russche.
Amsterdam, WB. 1950. XXV, 32 p. Pbck.l 680 gen. ex.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6897
€  10.00 [Appr.: US$ 10.74 | £UK 9 | JP¥ 1418]

 Debaene, Luc (ed.)., De historie van Broeder Russche.
Debaene, Luc (ed.).
De historie van Broeder Russche.
Amsterdam, WB. 1950. XXV, 32 p. Linnen.l 680 gen. ex.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6580
€  15.00 [Appr.: US$ 16.1 | £UK 13.5 | JP¥ 2127]

 Hummelen, W.M.H. &C. Schmidt (eds.)., Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw
Hummelen, W.M.H. &C. Schmidt (eds.).
Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw
Zutphen, Thieme. z.j.. 87 p. Pbck.l KLP 198
ParadoxProfessional seller
Book number: 7048
€  7.50 [Appr.: US$ 8.05 | £UK 6.75 | JP¥ 1064]

 Jansz, Lauris., Een spel van sinnen hoe Goodts ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven. Toneelspel uit 1583.
Jansz, Lauris.
Een spel van sinnen hoe Goodts ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven. Toneelspel uit 1583.
Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU. 2007. 124 p. Pbck.l Bewerkt en hertaald door Anita Dreef
ParadoxProfessional seller
Book number: 9977
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 11.25 | JP¥ 1773]

 
Kruyskamp, C. (ed.).
Het Antwerpse Landjuweel van 1561.
Amsterdam, WB. 1962. XXVII, 116 p. Pbck.l Klassieke Galerij 146
ParadoxProfessional seller
Book number: 6485
€  5.00 [Appr.: US$ 5.37 | £UK 4.5 | JP¥ 709]

 
Smeken, Jan / R. Pennink & D.Th. Tichelaar (eds.).
Dwonder van claren ijse en snee.
's-Gravenhage, Nijhoff. 1946. VI, 54 p. + kaart. Papieren omslag. Kleine oneffenheden aan rand.
ParadoxProfessional seller
Book number: 6687
€  5.00 [Appr.: US$ 5.37 | £UK 4.5 | JP¥ 709]

 
Vreese, Willem de & Jan de Vries (eds.).
Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombrecht in het jaar 1501 uitgegeven
Leiden, Brill. 1941. VIII, 75 p. Papieren omsl.l Nederlandsche Volksboeken VII
ParadoxProfessional seller
Book number: 2623
€  7.50 [Appr.: US$ 8.05 | £UK 6.75 | JP¥ 1064]

| Pages: 1 |