Paradox: Linguistics : Dutch History of Language Middle Ages
found: 8 books

 
Jonckbloet, W.J.A.
Over Middelnederlansche epischen versbouw.
Amsterdam, Van Kampen. 1849. 178 p. Halflinnen, niet origineel.
ParadoxProfessional seller
Book number: 190
€  20.00 [Appr.: US$ 21.65 | £UK 17.25 | JP¥ 3257]

 
Loey, A van.
Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer, II: Klankleer
Groningen, Wolters. 1957. 2e herz. dr.. XII ,112, XI, 144 p. Pbck. 2 delen in 2 banden.
ParadoxProfessional seller
Book number: 9448
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP¥ 1629]

 Overdiep, G.S. & G.A. van Es., Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw.
Overdiep, G.S. & G.A. van Es.
Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw.
Antwerpen, Standaard. 1946. 1e dr.. 117 p. Halflinnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 1319
€  12.50 [Appr.: US$ 13.53 | £UK 10.75 | JP¥ 2036]

 
Pulles, J.A.M.
Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijke proza.
Nijmegen, Universiteit Nijmegen. 1950. VIII, 160 p. Pbck.l Proefschrift
ParadoxProfessional seller
Book number: 9917
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP¥ 2443]

 
Roux, T.H. le & J.J. le Roux.
Middelnederlandse grammatika.
Pretoria, Van Schaik. 1963. 5e dr.. XII, 231 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 4016
€  12.50 [Appr.: US$ 13.53 | £UK 10.75 | JP¥ 2036]

 
Schmidt, C.
De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw.
Groningen, RUG. 1958. 1e dr. 302 p. Papieren omslag.l Proefschrift
ParadoxProfessional seller
Book number: 1845
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP¥ 1629]

 Stoett, F.A., Middelnederlandse spraakkunst. Syntaxis
Stoett, F.A.
Middelnederlandse spraakkunst. Syntaxis
Den Haag, Nijhoff. 1923. 3e herz. dr.. XV, 266 p. Linnen.
ParadoxProfessional seller
Book number: 8947
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP¥ 1629]

 
Verdam, J. & C.H. Ebbinge Wubben.
Middelnederlandsch Handwoordenboek.
's-Gravenhage, Nijhoff. 1956. 2e verm. dr. 811 p. Linnen.l = herdruk 1932
ParadoxProfessional seller
Book number: 7005
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP¥ 2443]

| Pages: 1 |