Antiquariaat Meilof: Tijdschriften, Literatuur, Taalkunde, Cultuur
found: 190 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
De Gemeenschap, Jaargang 15, No. 6
Bilthoven, De Gemeenschap. 1939, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. art. n.a.v. overlijden De Mérode en gedicht, enz. redelijk ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6806l
€  12.00 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP¥ 1501]

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 119 Compleet Ingebonden in 2 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1956, 1ste druk (1st edition). Gebonden. ingebonden zonder de voor- en achterkant, dus zonder inhoud; deel I 496 pag, o.a. een nummer over Zuid-Amerika; deel II 456 pag.; breed palet aan medewerkers met literair werk, poëzie, kritische beschouwingen en algemeen culturele beschouwingen. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830d
€  30.00 [Appr.: US$ 33.92 | £UK 26.5 | JP¥ 3751]
Keywords: tijdschrift

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 117 Compleet Ingebonden in 3 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1954, 1ste druk (1st edition). Gebonden. de drie delen zijn ingebonden zonder voor en achterkant; deel I: 232 pag. zonder inhoud +oorlogs herdenkingsnummer van 152 pag. met inhoud (paginering begint halverwege weer bij 1); deel II heeft 313 pag. zonder inhoudsopgave; deel III heeft 300 pag zonder inhoudsopgave; alle bekende schrijvers zijn vertegenwoordigd, zeer boeiend. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830
€  30.00 [Appr.: US$ 33.92 | £UK 26.5 | JP¥ 3751]
Keywords: tijdschrift

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 118 Compleet Ingebonden in 3 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1955, 1ste druk (1st edition). Gebonden. de drie ingebonden deln zijn zonder voor- e achterkant ingebonden, zodoende mist de inhoudsopgave; deel I 312 pag; deel II 336 pag. één dubbelnummer over toneel; deel III heeft 216 pag. brede inhoud: literair kritisch, poëzie en algemeen cultureel, zeer boeiende variatie van jonge tot oude schrijvers. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830b
€  30.00 [Appr.: US$ 33.92 | £UK 26.5 | JP¥ 3751]
Keywords: tijdschrift

 
De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 121 Compleet Ingebonden in 2 Delen
Amsterdam, P.N.van Kampen & Zoon. 1958, 1ste druk (1st edition). Gebonden. de twee delen zijn ingebonden zonder voor- en achterkant van de bladen en missen dus de inhoudsopgave; deel I: 420 pag. met een nummer over erumeus Buning die overleed; ddel II: 474 pag. met een nummer over A.Roland Holst, omdat hij zijn 70 werd; samen een veelzijdig literair en cultureel overzicht. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6830h
€  30.00 [Appr.: US$ 33.92 | £UK 26.5 | JP¥ 3751]
Keywords: tijdschrift

 , Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXVII (77) Compleet
Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXVII (77) Compleet
Leiden, E.J.Brill; Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 1959, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. aflevering 1-4 delen, de delen 3 en 4 in 1960 uitgekomen, 320 pag. + inhoud; iets uit de inhoud: zie scan ; uit de bibl.van Prof.Dr.H.Entjes (1919-2006). zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6924h
€  12.00 [Appr.: US$ 13.57 | £UK 10.75 | JP¥ 1501]
Keywords: tijdschrift
http://www.antiquariaatmeilof.nl/files/Plaatjes/JPG6924h.jpg 

 
AL, HOGENDOORN, IDEMA, VAN SANTEN, SCHMITZ, DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 21, Tijdschrift Voor Taal En Letterkunde
Muiderberg, Dick Coutinho B.V. 1980. Slappe kaft. jaargang 1980 niet compleet, deel 2 mist, uit de inhoud: 'Science fiction en literatuurwetenschap..', 'Metakommunicatie in het groepstherapeutisch gesprek', Dautzenberg over logische opbouw van de verhaaltheorie..; 'Klassiek-Hebreeuwse vertelkunst: een structurele aanzet'. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6821
€  13.00 [Appr.: US$ 14.7 | £UK 11.5 | JP¥ 1626]
Keywords: tijdschrift

 
AL,B.P.F., A.VAN SANTEN, W.DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 15, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
Den Haag, Smits drukkerij en uitgeverij. 1974. Slappe kaft. compleet in 4 nummers, iets uit de inhoud: over Chomsky's linguïstische theorie; over de taal: Tamil, historisch en taalkundig met voorbeelden van oude poëzie; over fonologie; over geluk of romans van Fr. Sagan; over kindertaalverwerving; over Spaanse poëzie na 1939, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6815
€  15.00 [Appr.: US$ 16.96 | £UK 13.25 | JP¥ 1876]
Keywords: tijdschrift

 
AL, B.P.F., A.VAN SANTEN, P.F.SCHMITZ, W.DE VROOMEN, RED.
Forum Der Letteren, Jrg. 16, Tijdschrift Voor Taal- En Letterkunde
Den Haag, Smits drukkerij en uitgeverij. 1975. Slappe kaft. jaargang 1975 compleet in 4 deeltjes met de inhoudsopgave los bijgevoegd, iets uit de inhoud: over 'negatie in de kindertaal'; Schmitz over Maatje's Literatuurwetenschap en de kritiek; Steinmetz over Kafka/ problemen rond de perceptie en interpretatie; V.d.Ven over 'Verschil tussen taal van mannen en vrouwen'; no. 3 geheel over 'Geesteswetenschappelijk Onderzoekbeleid', enz. zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6816
€  16.00 [Appr.: US$ 18.09 | £UK 14.25 | JP¥ 2001]
Keywords: tijdschrift

 
DONKER, ANT. EN R.BLIJSTRA, RED.
Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
's-Gravenhage, Daamen, D.A. 1946. Slappe kaft. jaargang 13 in 11 losse deeltjes, alleen het juni-nummer ontbreekt, veel bijdragen over lit. in WO II, bijdragen over: Bloem, Muus Jacobse, W.A.P.Smit, Vlaams Proza, J.Romein, J.Huizinga, Greshoff, Achterberg door A.Donker en H.de Vries, over P.Kemp in vrg. met M.Kemp door H. de Vries enz. vaak met foto's/ tekeningen van schrijvers, nette ex. sommige gebruind. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6793
€  14.00 [Appr.: US$ 15.83 | £UK 12.5 | JP¥ 1751]
Keywords: tijdschrift

 
DONKER, ANTH. EN R.BLIJSTRA, RED.
Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
's-Gravenhage, Daamen, D.A. 1947. Slappe kaft. jaargang 14 compleet in 11 losse deeltjes, (het aug. nummer = 'Pen en Penseel'), fijnzinnig artikel van Top Naeff over 'scheppen en maken' (taalmisbruik), H.de Vries over Vestdijk, V.d.Steen over Carmiggelt en Belcampo, K.Jonckheere over Vlaamsche Letteren, over het Wilhelmus, art. door Th.de Vries, C.J.Kelk, Beb Vuyk, H.de Vries ('Het sonnet en de sonnetten'), Carmiggelt, Marja, B.Stroman, A.C.Willink, over Oscar Wilde, grappig artikel: 'Reformatorisch inzicht in de kerkbouw' (Osinga), Marja over 'Het moeilijke vers'. zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6795
€  18.00 [Appr.: US$ 20.35 | £UK 16 | JP¥ 2251]
Keywords: tijdschrift

 
DONKER, ANTH. EN R.BLIJSTRA, RED.
Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
's-Gravenhage, Daamen, D.A. 1948. Slappe kaft. jaargang 15 in 11 nummers compleet, zonder het dec.nummer: 'Beeld en Vebeelding', bijdragen: A.Donker, J.van Schaik Willing, C.van Wessem, Julius de Boer, H.de Vries over de Baudelaire vertaling, Anna Blaman over Bordewijk/ 'Bij gaslicht', G.Burssens over P.v.Ostaijen, M.Mok over 'Joods noodlot', M.Draak, A.Coolen over 'Felix Timmermans onder de Duitse bezetting', B.Vuyk over 'Een goede Indonesische roman', enz. zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6796
€  14.00 [Appr.: US$ 15.83 | £UK 12.5 | JP¥ 1751]
Keywords: tijdschrift

 
DIVERSE AUTEURS
Helikon, Maandschrift Voor Poëzie, Jaargang 2
Maastricht en Brussel, Stols, A.M.M. 1932, 1ste druk (1st edition). Geniet. jaargang 2: nr.7 vertalingen van Ch. D'Orléans, De Nerval, V.Larbaud, Michelangelo, Byron, Heine , Rilke e.a. door Boutens , Engelman, Van Nijlen, Stols, Eekhout, Du Perron, Vestdijk, H.de Vries, enz.; nr.8 gedichten van Van Der Borch, A.Donker, H.de Vries, L.de Bourbon, enz.; nr. 9 van H.de Vries, Gabr.Smit, Van der Borch, J.H.de Groot, De Molenaar, Larbaud, enz; nr.10 van J.van Nijlen, Werumeus Buning, Greshoff, A.Donker, S.Carmiggelt, enz. en los de inhoudsopgave van jrg. 2; deze nummers Euro 5,00 per stuk. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6852
€  5.00 [Appr.: US$ 5.65 | £UK 4.5 | JP¥ 625]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1955. Slappe kaft. jaargang 3 compleet ingebonden met inhoudsopgave, 1955/'56; inhoud: no.2 bijzonder vredesnummer 1945; start met artikel over kritriek op Maatstaf: 'M. heeft geen gezicht..', B.B.: bewuste keus om platvorm te zijn voor verschillende type bijdragen; no.3/4 ter gelegenheid van G.Achterberg 50 jaar, Bijdragen van Achterberg zelf en A.Roland Holst, H.Andreus, Lucebert, ook foto's, enz. verder vervolg A.Salomons met beschouwingen over schrijvers die ze eerder meemaakte, Slauerhoff (1898-1936) over: 'Het vrije vers en versbevrijding..' van 1924, nu voor het eerst verschenen, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6870b
€  16.00 [Appr.: US$ 18.09 | £UK 14.25 | JP¥ 2001]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1958, 1ste druk (1st edition). Gebonden. zesde jaargang compleet met inhoud ingebonden, 1958/'59, inhoud: no.2/3 over A.Roland Holst, met foto's, o.a.veel brieven aan R.H. van Alberdinck Thijm, H.Roland Holst, Van Eyck, R.N.Roland Holst, Boutens, Nijhoff, Kloos, Jan en Ch. Toorop, Leopold, enz. no. 6 Hulsker over 'Van Gogh's dramatische jaren in Den Haag', no.9/10 no. over experimentele poëzie door Rodenko, E.Warmond, A.Roland Holst, G.v.d.Graft, Keuls, H.de Vries, Vroman, Kouwenaar, Lucebert, enz. de serie van A.Salomons Herinneringen gaat nog steeds door, enz. deeltje met waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6873b
€  16.00 [Appr.: US$ 18.09 | £UK 14.25 | JP¥ 2001]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED., Maatstaf
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf
Den Haag, Daamen, D.A. 1966, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. (start met nieuwe vormgeving) jaargang 14 compleet 1966/1967, in 11 nummers 10,11 is dubbelno. over 'LSD', medewerkers: E.Warmond, S.Vestdijk, Verstegen, Bastet, J.Engelman, J.H.de Groot, Neeltje Maria Min, R.Fokkema, H.Vlek, A.Roland Holst, Prof Röling over oorlog en humanisme, Th.de Vries, H.v.Waarsenburg, G.den Brabander, Karel Soudijn, H.Warren, H.de Vries, A.Middeldorp, Ida G.M.Gerhardt, J.F.van Harten ; (dubbele jrg. per no. E.4,0;dubbelno.E.9,0). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880d
€  19.00 [Appr.: US$ 21.49 | £UK 16.75 | JP¥ 2376]
Keywords: tijdschrift
http://www.antiquariaatmeilof.nl/files/Plaatjes/JPG6880d.jpg 

 
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1965, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 13 compleet in 11 nummers, 1965/1966; dubbelnr. 7/8: 'Het korte gedicht', met veel gedichten, illustraties en beschouwingen door o.a. P.Kemp, Roland Holst, Van Schagen, H.de Vries, W.Hussem, J.Hanlo, A.Morriën, M.Croiset, Vroman, Buddingh, beschouwingen: J.B.Charles, Dresden, J.Wit, enz. ook het bijzondere nummer 1: 'Analyse van een kater 1945-1965', terugblik na 20 jaar, heeft vrijheid nu veel goeds gebracht??, enz. (dubbele jrg. per no.E.4,0;no. Het korte gedicht E.9,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880
€  19.00 [Appr.: US$ 21.49 | £UK 16.75 | JP¥ 2376]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1963. Slappe kaft. 1963/'64, 11-de jaargang compleet met als bijzondere nummers: 1. herdenking 40/45; 2 A.Roland Holst 75 jaar; 3/4 Couperus als briefschrijver; 10/11 Gerrit Achterberg 1905-1962, heel boeiende jaargang (nog een complete jrg.11 waarvan u losse nummers kunt bestellen à E.4,0 tot E.7,00 voor bijzondere nrs.). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6878
€  25.00 [Appr.: US$ 28.27 | £UK 22 | JP¥ 3126]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1960. Gebonden. 8-ste jaargang 1960/'61 compleet ingebonden met los gekopieerde inhouden per deel, bijzonder nummer 1 over de bevrijding en WOII met veel tekeningen uit die tijd, start van de serie door Vestdijk: 'Gestalten tegenover mij', no. 3 over Annie Salomons met foto's, verder Marja, M.Croiset, H.Andreus, S.Polet, Lizzy Sara May, C.Nooteboom, Keuls, J.Engelman, P.Kemp, B.Voeten, J.G.Elburg, A.van Duinkerken, G.Achterberg, enz. (ook een set waarvan no.10 mist, los per deeltje E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6875b
€  17.00 [Appr.: US$ 19.22 | £UK 15 | JP¥ 2126]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER, RED., Maatstaf, Maandblad Voor Letteren (12 Deeltjes) 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren (12 Deeltjes)
Den Haag, Daamen, D.A. 1959. Slappe kaft. 7-de jaargang 1959/'60 compleet, met losse inhoud: deel 1 herdenkingsnummer WOII/ met Etty Hillesum, Van Wageningen, M.Croiset, Dresden, verder bijdragen van M.Mok, A.Roland Holst, Vestdijk, E.Warmond, A.Marja, Th de Vries, H.Andreus, C.B.Vaandrager, M.de Vreede, Van Domselaar over Piet Mondriaan, A.Salamons: Herinneringen.. G.Kouwenaar, M.Minco, H.Warren, R.Houwink, Lucebert, enz. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6874b
€  16.00 [Appr.: US$ 18.09 | £UK 14.25 | JP¥ 2001]
Keywords: tijdschrift
http://www.antiquariaatmeilof.nl/files/Plaatjes/JPG6874b.jpg 

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1962, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 10, 1962/'63 compleet met losse inhoud, serie in meerdere nrs.: Piet Calis: 'Topcoferentie', over: 'relatie tussen mens en kunstenaar' en J.B.Charles: 'Van het kleine koude front', ondertitel: 'Waarom ik niet anti-katholiek ben', werk van: E.Warmond, J.W.Schule Nordholt, J.de haan, Th.de Vries, P.v.Ostaijen, A.Marja, P.Kemp, G.Borgers, G.Kouwenaar, Jos Ruting, Schulte Nordholt met een In Memoriam over Koningin Wilhelmina, H.M.van Randwijk, C.Buddingh', enz. (ook complete set voor verkoop losse delen à E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6877
€  15.00 [Appr.: US$ 16.96 | £UK 13.25 | JP¥ 1876]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1954. Slappe kaft. tweede jaargang 1954-´55 compleet in 12 losse nummers, met de losse inhoudsopgave, met no. 1 ´Nationale Snipperdag´, i.s.m.een aantal andere tijdschriften, herdenking WOII, werk van Nijhoff, Vroman, Kouwenaar, M.Jacobse, Rie Cramer, J.Romein, Van Hattum, Cl.Eggink, Stuiveling, enz. in no. 2 ingelegd bladen met ´ontwerp Zomerpostzegels 1954´, no.3 Paul Rodenko ´Waarom Daarom´, n.a.v. het PEN/congres in Nederland, met aandacht voor vertaald werk van buitenlandse schrijvers, no.4-5 speciaal ´generatienummer met werk van Rodenko, Kloos, Huizinga, M.Nijhoff, G.Smit, V.Ostaijen, Slauerhoff, Houwink, Bordewijk, enz. no.6 Bloem over ´Panorama/Mesdag´ no.7 M.Nijhoff Psalmberijmingen en over Nijhoff, Annie Salomons ´Herinneringen uit den ouden tijd´, start van een serie over schrijvers, enz. (de nrs.2, 4-5, 6,7,8,9,10,11 en 12 kunt u ook los bestellen à E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6869
€  22.00 [Appr.: US$ 24.88 | £UK 19.5 | JP¥ 2751]
Keywords: tijdschrift

 BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED., Maatstaf
BERT BAKKER EN WIM GIJSEN, RED.
Maatstaf
Den Haag, Daamen, D.A. 1967, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. jaargang 15 compleet 1967/1968, in 11 nummers 10,11 is dubbelno. over 'Staring', medewerkers: E.Warmond, S.Vestdijk, Verstegen,Cornets de Groot, H.Vlek, A.Roland Holst, H.v.Waarsenburg, H.Warren, Ida G.M.Gerhardt, J.Presser, M.Minco, K.Soudijn, R.Roegholt, Guépin, F.Koenegracht, Dick Walda, W.Hussem, R.Waskowsky, G.Borgers, W.v.Maanen, Abel J.Herzberg, Jules Deelder, enz. enz. ; (dubbele jrg. per no. E.4,0;dubbelno.E.8,0). zeer goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6880f
€  19.00 [Appr.: US$ 21.49 | £UK 16.75 | JP¥ 2376]
Keywords: tijdschrift
http://www.antiquariaatmeilof.nl/files/Plaatjes/JPG6880f.jpg 

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1957. Slappe kaft. jaargang 5 compleet met losse inhoudsopgave, 1957/'58; uit de inhoud: no.2 Israëlno. met G.v.d.Graft, W.de Boer: 'Deze is Jezus de koning der Joden', M.Minco, M.Mok, A.J.Herzberg: 'Tweemaal vrijheid Exodus 14: 13-31', Dick Elffers: 'De doortocht door de Rode zee', enz. no. 3/4 Baudelaire no. met portret, door Prof Dr.Dresden, A.v.d.Leeuw, P.N.v.Eyck, Keuls, P.Rodenko, enz. no.6 met A.Kossmann, A.Roland Holst, Vestdijk, Gaston Burssens 'Postume gedichten', Paul Rodenko 'De experimentele reactie', enz. no.7 gedichten van H.Andreus, E.Warmond, no.8: 2 brieven tussen Van Eyck aan M.Nijhoff over de bundel 'Vormen', beide overleden, enz. no.11 Paul Rodenko 'Spiegel van de Wilde Jacht', kanttekeningen bij Achterberg, enkel deeltje heeft waterschade. goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6872
€  15.00 [Appr.: US$ 16.96 | £UK 13.25 | JP¥ 1876]
Keywords: tijdschrift

 
BERT BAKKER, RED.
Maatstaf, Maandblad Voor Letteren
Den Haag, Daamen, D.A. 1961, 1ste druk (1st edition). Gebonden. jaargang 9, 1961/'62 compleet met inhoud ingebonden, bijzonder nummer 1/2, oorlogsherdenkingsno. met E.Warmond, M.de Vreede, M.Minco, J.W.Schulte Nordholt, no.7 bijzonder no. over Rotterdam met een vertaling van Sophokles/ Koning Oidipous door Evert Straat en Ton Lutz over de opvoering, S.Vestdijk met 'Herinneringen' in meerdere nrs. P.Kemp, J.Harten, A.Roland Holst, Hoornik, C.Nooteboom, no.11 met meerdere schrijvers een in memoriam over G.Achterberg, enz. (ook aanwezig complete set waarvan u losse delen kunt kopen à E.4,00). goed ex.
Antiquariaat MeilofProfessional seller
Book number: 6876b
€  17.00 [Appr.: US$ 19.22 | £UK 15 | JP¥ 2126]
Keywords: tijdschrift

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page