Lingua Terrae Books: Geology The Nethertlands
found: 61 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
Mededelingen van het Museum voor het Gooi en Omstreken Nr. VIII, 1963/1964.
1964. Museum voor het Gooi en Omstreken, Hilversum. 82 pp. vel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82362
€  8.40 [Appr.: US$ 9.29 | £UK 7.25 | JP¥ 1011]

 
ANDERSON, W.F. E.A. (RED.)
Geologie van Twente.
1961. Nederl. Geol. Ver. spec. uitgave Grondboor en Hamer. 128 pp. veel fign. & foto's. Orig. omslag, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82046
€  18.00 [Appr.: US$ 19.91 | £UK 15.5 | JP¥ 2166]

 
BAREN, J. VAN
De morfologische bouw van het Diluvium ten oosten van den IJsel.
1910. Orig. overdruk: Tijdschr. KNAG (2) XXVII; 92 pp. 14 fig. 1 uitslaande kaart. Orig. omslag, rug met kleine beschadiging, verder in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82203
€  12.00 [Appr.: US$ 13.27 | £UK 10.5 | JP¥ 1444]

 
BEMMELEN, J.M. VAN, ET AL.
Rapporten met betrekking tot de bodemgesteldheid van de Wieringermeer en van den Andijker proefpolder.
1929. Meded. Cie. Advies Proefpolder Andijk No. I; 309 pp. fp. (portret van van Bemmelen), enkele fign. 2 uitslaande platen met kaarten. Orig. omslag met bibl. stempel, rug verkleurd, inhoud in prima staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82103
€  16.20 [Appr.: US$ 17.92 | £UK 14 | JP¥ 1950]

 
BLINK, H.
Tegenwoordige staat van Nederland. Een handboek van ons land en volk.
1897. Van Looy, Amsterdam. 526 pp. fp. (foto eindmorene), 38 fign. 1 uitslaande gekleurde kaart (met reparatie van een deel vouwlijn). Half linnen, rug vervaagd en geschaafd, inhoud en bindwerk zeer goed. Mooi ex-libris van H.C. Redeke op schutblad.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81924
€  26.40 [Appr.: US$ 29.2 | £UK 22.75 | JP¥ 3178]

 
BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P. DE
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
1939. Dienst Zuiderzeewerken, 's-Gravenhage. 24 pp. 14 foto's en een kaartje. Orig. omslag, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82458
€  7.20 [Appr.: US$ 7.96 | £UK 6.25 | JP¥ 867]

 
BOOGAARD, M. VAN DEN
Some conodont faunas from the Aegiranum Marine Band. [base Westfalian C]
1985. Proc. KNAW B 88 (2); pp.133-154, 9 fig./phot./plts. Orig. wrps. with libr. stamp, contents very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82551
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP¥ 722]

 
BROUWER, G.C. & M.J. COENEN
Nederland = Aardgasland.
1968. Roelfs van Goor, Amersfoort. 301 pp. 27 fig. 18 foto's. Paperback, omslag voorzijde met vouw, verder in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82459
€  7.20 [Appr.: US$ 7.96 | £UK 6.25 | JP¥ 867]

 
CALAND, P.
Verslag over den stormvloed van 30/31 Januari 1877.
1877. Algemeene Landsdrukkerij. 46 pp. 6 uitslaande platen met kaart en grafieken. Half linnen, bibl. stempel op schutblad, bovenzijde rug beschadigd, verder in zeer goede staat, 4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81795
€  54.00 [Appr.: US$ 59.73 | £UK 46.25 | JP¥ 6499]

 
CALAND, P.
Verslag over den stormvloed van 14/15 October 1881.
1882. Algemeene Landsdrukkerij. 35 pp. 5 uitslaande platen met kaart en grafieken. Half linnen, bibl. stempel op schutblad, bindwerk iets los, verder in zeer goede staat, 4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81866
€  36.00 [Appr.: US$ 39.82 | £UK 31 | JP¥ 4333]

 
CAPPELLE, H. VAN
Nieuwe waarnemingen op het Nederlandsche Diluviaalgebied, voornamelijk met het oog op de kaarteering dezer terreinen I. & II.
1898-1900. Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland, verzameld door de Commissie voor het Geologisch Onderzoek 23 & 27; 24+26 pp. 3 fig. 1 uitslaande plaat met geol. profielen, 1 uitslaande plaat met gekleurde kaart van Veluweplateau. Orig. omslagen, van beide delen is de achterkaft beschadigd, maar ihoud goed.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82204
€  12.00 [Appr.: US$ 13.27 | £UK 10.5 | JP¥ 1444]

 
DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN
De uitvoering der Zuiderzeewerken in het tienjarig tijdvak 1919-1929.
1929. Minist. v. Waterstaat, Alg. Landsdruk. 's-Gravenhage. 270 pp. 71 fign./foto's, 12 uitslaande platen met o.a. geol.profielen, tekeningen kunstwerken, plattegronden. Orig. omslag, bibl. stempels op titelpagina (afgeschreven), rug met tape, inhoud goed.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82137
€  14.40 [Appr.: US$ 15.93 | £UK 12.5 | JP¥ 1733]

 
DIJKINK, H.J.
De bodem rond Markelo. Proeve eener geologische beschrijving van Markelo en omgeving.
1923. Veenman, Wageningen. 87 pp. 19 fign. & foto's, 1 uitslaane plaat met geol. kaart. orig. omslag, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82104
€  16.20 [Appr.: US$ 17.92 | £UK 14 | JP¥ 1950]

 
DUBELAAR, WIM ET AL. (EDS.)
Utrecht in steen. Historische bouwstenen in de binnenstad.
2007. Matrijs, Utrecht. 192 pp. many col. phot. Orig. boards, 4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81903
€  30.00 [Appr.: US$ 33.18 | £UK 25.75 | JP¥ 3611]

 
DUBOIS, EUG.
Études sur les eaux souterraines des Pays-Bas. L'eau douce du sous-sol des dunes et des polders.
1904. Reprint: Arch. Mus. Teyler (II) IX-1; 96 pp. 6 fig. Orig. wrps. with libr. stamp, ends of spine worn, otherwise very good, sm4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81981
€  21.60 [Appr.: US$ 23.89 | £UK 18.5 | JP¥ 2600]

 
EELKEMA, MENNO
Eastern Scheldt Inlet morphodynamics.
2013. Diss. TU Delft. 144 pp. many figs. most col. paperback, very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82048
€  18.00 [Appr.: US$ 19.91 | £UK 15.5 | JP¥ 2166]

 
ENTE, O.J. & A.J. WIGGERS
Over de bodemgesteldheid van Zuidelijk Flevoland.
1963. Van Zee tot Land 34; 56 pp. 11 fig. Orig. omslag, bibl. stempel & sticker, verder in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82360
€  8.40 [Appr.: US$ 9.29 | £UK 7.25 | JP¥ 1011]

 
HEIMANS, E.
Uit ons Krijtland. 1ste dr.
1911. Versluys, Amsterdam. 215 pp. veel fign. & foto's, 1 gevouwen en gekleurde kaart plus 12 stereofotoplaten los bijgevoegd. Orig. linnen, kaart met kleine reparatie langs vouw, verder alles in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81756
€  108.00 [Appr.: US$ 119.46 | £UK 92.5 | JP¥ 12999]

 
HESSELINK, ANNIKA W.
History makes a river. Morphological changes and human interference in the river Rhine, The Netherlands.
2002. Neth. Geogr. Stud. 292; 177 pp. many figs. Orig. wrps. very good.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82049
€  18.00 [Appr.: US$ 19.91 | £UK 15.5 | JP¥ 2166]

 
HOOGENDOORN, WIM
Zwerfsteeneiland Maarn en andere aardkundige monumenten.
2006. KNNV. 174 pp. veel fign. & foto's, meest in kleur. Paperback met flappen, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82050
€  18.00 [Appr.: US$ 19.91 | £UK 15.5 | JP¥ 2166]

 
JANSE, H. (RED.)
Leien op monumenten.
1986. Rijksdienst Monumentenzorg / Bosch & Keuning, Baarn. 80 pp. 48 fign. & foto's. Gebonden met stofomslag, in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82165
€  13.20 [Appr.: US$ 14.6 | £UK 11.5 | JP¥ 1589]

 
JONKER, H.G.
Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de geologie van Nederland (1734-1906).
1907. Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland, verzameld door de Commissie voor het Geologisch Onderzoek Nr. 36; 154 pp. Nieuwe omslag met oorspronkelijke voorkaft daarop geplakt, inhoud in zeer goede staat.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81812
€  48.00 [Appr.: US$ 53.09 | £UK 41.25 | JP¥ 5777]

 
KRUIZINGA, P.
Bijdrage tot de kennis der sedimentaire zwerfsteenen in Nederland (Zwerfsteenen van Baltischen oorspong, uitgezonderd die, welke in en bij de stad Groningen en bij Maarn zijn gevonden.).
1918. Verh. Geol.-Mijnb. Gen. Ned. en Kol. Geol. Ser. IV-1; 271 pp. 1 fig. 1 gevouwen tabel. Later half leer, met vergulde belettering op rug, in zeer goede staat, 4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81835
€  42.00 [Appr.: US$ 46.46 | £UK 36 | JP¥ 5055]

 
LENSELINK, G. ET AL.
Bodem en hoogteligging van de Oostvaardersplassen.
1998. Rijkswaterstaat, Int. Rapp. 1998-1; 36 pp. 11 fig. in kleur met kaarten en profielen. Orig. omslag, in zeer goede staat, 4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 82361
€  8.40 [Appr.: US$ 9.29 | £UK 7.25 | JP¥ 1011]

 
LORIÉ, J.
Contributions à la géologie des Pays-Bas I. Résultats géologiques et paléontologiques des forages de puits à Utrecht, Goes et Gorkum.
1885. Reprint: Arch. Mus. Teyler (II) II-3; iii, 132 pp. 5 plts. h.t. with fossils (4 with molluscs) folding-out. Orig. wrps. with libr. stamp, spine a bit worn, back cover incomplete, but otherwise and contents very good, sm4to.
Lingua Terrae BooksProfessional seller
Book number: 81765
€  90.00 [Appr.: US$ 99.55 | £UK 77 | JP¥ 10832]

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page