Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 906 books on 61 pages. This is page 47
Previous page - Next page

 
Ringeling, A.B.
Beleidsvrijheid van ambtenaren : Het spijtoptantenprobleem als illustratie van de activiteiten van ambtenaren bij de uitvoering van beleid.
Alphen aan den Rijn : Samsom, 1978. Paperback. 273 pp. Proefschrift KAtholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014027951.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #295307
€  10.00 [Appr.: US$ 10.82 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: POLITICS, staats- & bestuursrecht

 
Ringeling, A.B. & A. Sorber (eds.)
Macht en onmacht van bestuurlijke evaluaties : congrespublikatie 1987
Den Haag : VUGA, 1987. Paperback. 149 pp. (Geschriften voor de Vereniging voor Bestuurskunde, 11). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060950623.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276487
€  10.00 [Appr.: US$ 10.82 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: RECHT, bestuursrecht Nederlands recht staatsrecht & bestuursrecht

 
Robert, W.C.J. & J.M.A. Waaijer (eds.).
Relatievrijheid en recht : inleidingen en verslag van de Leidse Conferentie van 25 en 26 mei 1982.
Deventer : Kluwer,1983. Paperback. xvi,378 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026813177.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #74936
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1957]
Keywords: RECHT, philosophy of law rechtsfilosofie staats- & bestuursrecht

 
Rochussen, Jhr. Willem Frederik.
Nijverheid en overheid : proeve van onderzoek op het gebied van bestuursrechtspraak.
Den Haag : Gebr. Belinfante , 1887. Contemp. halfcloth binding. xii,304,[1] pp. 25 cm. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281644
€  40.00 [Appr.: US$ 43.3 | £UK 34.25 | JP¥ 6524]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Roessel, G.M.J. van.
De ontvankelijkheid in geschillen van bestuur.
Den Haag : Martinus Nijhoff,1951 Orig. cloth binding. Dustjacket. xi,195 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16375
€  9.00 [Appr.: US$ 9.74 | £UK 7.75 | JP¥ 1468]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Roessel, G.M.J. van.
De ontvankelijkheid in geschillen van bestuur.
Met een voorwoord van J.R. Stellinga. Den Haag : Martinus Nijhoff,1951 Paperback. xi,195 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285137
€  10.00 [Appr.: US$ 10.82 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Rogier, L.J.J. (e.a.)
Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : preadviezen.
Uitgebracht door L.J.J. Rogier ... [et al.] voor de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 11 mei 2007. Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2007. Paperback. 194 pp. (VAR-reeks ; 138). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054545569.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #226943
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP¥ 2446]
Keywords: RECHT, Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR) Preadviezen VAR terrorism

 
Rombouts, A.G.J.M.
Gemeenten zonder garanties : een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden.
Den Haag : VUGA, 1986. Orig. cloth binding. Dustjacket. 315 pp. (Bestuurlijke verkenningen, 35). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060956151.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222088
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1957]
Keywords: RECHT, staatsrecht & Bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
Roorda, Berend.
Het recht om te demonstreren : een vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief.
[Den Haag] : Boom juridisch, 2016. Paperback. 563 pp. (Openbare orde & veiligheid, 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Het recht om te demonstreren is een verworvenheid in een democratische rechtsstaat die nauwelijks kan worden overschat. Niet zelden levert de uitoefening van dit recht echter spanningen op met andere rechten, vrijheden en belangen. Zeker nu er de laatste jaren sprake is van een sterke toename van demonstraties in aantal en verschijningsvorm. In dit spanningsveld signaleert de onderzoeker een tiental knelpunten. Die hangen onder meer samen met het naar inhoud beperken en verbieden van demonstraties, de wijze van omgaan met demonstratievormen die de samenleving meer belasten zoals kampementen, de verplichting om private ordebewaarders in te zetten bij demonstraties en het integraal verbieden van demonstraties naar plaats en tijd. Het zijn knelpunten waarvoor zich niet eenvoudig oplossingen laten aandragen. Althans niet zonder een evenwichtige balans tussen enerzijds de fundamentele betogingsvrijheid en anderzijds rechten, vrijheden en belangen van anderen uit het oog te verliezen. In deze vergelijkende studie naar de betogingsvrijheid in Nederland, Duitsland en Engeland vanuit internationaalrechtelijk perspectief vindt de schrijver echter voldoende ammunitie om met verantwoorde voorstellen te komen. ISBN 9789462902756.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #196336
€  40.00 [Appr.: US$ 43.3 | £UK 34.25 | JP¥ 6524]
Keywords: RECHT, nederlands recht staats- & bestuursrecht

 
Rop, A.C. ... [et al.]
Definitieve geschilbeslechting : preadviezen.
Uitgebracht door A.C. Rop, E.D.C. Looije, R.W.J. van der Struijk, voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 23 november 2007. Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2008. Paperback. 117 pp. (Jonge VAR-reeks, 6). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054548478.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #220980
€  8.50 [Appr.: US$ 9.2 | £UK 7.5 | JP¥ 1386]
Keywords: RECHT, bestuursrecht Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht (VAR) Preadviezen VAR

 
Rosenthal, Uriel & Erwin R. Muller.
The evil of terrorism : diagnosis and countermeasures.
Springfield, IL : C.C. Thomas, c2007. Paperback. ix,158 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. English translation of : Het terroristische kwaad. - Den Haag : Boom, 2005. ISBN 9780398077815.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #257424
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP¥ 2446]
Keywords: , staatsrecht & bestuursrecht terrorism

 
Rosenthal, U. (ed.)
De kwaliteit van de politieke besluitvorming : congrespublikatie 1984.
Alphen aan den Rijn : Samsom, 1984. Paperback. 170 pp. (Geschriften voor de Vereniging voor Bestuurskunde, 8). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060921746.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276489
€  10.00 [Appr.: US$ 10.82 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: RECHT, bestuursrecht Nederlands recht staatsrecht & bestuursrecht

 
Rosenthal, U. ... [et al.] (eds.)
De rechtsstaat onbegrensd? : recht en rechtvaardiging van Nederlands en Europess bestuur : congrespublikatie 1990
Den Haag : VUGA, 1990. Paperback. 166 pp. (Geschriften voor de Vereniging voor Bestuurskunde, 14). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789052501246.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276486
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1957]
Keywords: RECHT, bestuursrecht Nederlands recht staatsrecht & bestuursrecht

 
Rosheuvel, Dennis Alfonsius.
De toekomst van de Nederlandse Antillen in staatsrechtelijke verhouding : een verkenning voor de constitutionele agenda van de 21ste eeuw.
[S.l. : s.n.], 2005. Paperback. 349 pp. Proefschrift Universiteit Leiden. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261662
€  20.00 [Appr.: US$ 21.65 | £UK 17.25 | JP¥ 3262]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht staats- & bestuursrecht

 
Rosier, T.E.
Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika.
Nijmegen, Ars Aequi Libri,1997. Paperback. xi,351 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789069162706.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #105596
€  10.00 [Appr.: US$ 10.82 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: RECHT, freedom of speech staatsrecht & bestuursrecht

Previous page | Pages: 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | - Next page