Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 757 books on 51 pages. This is page 1
- Next page

 
[Alkema, E.A. ... et al.]
40 jaar Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse rechtsorde : staatsrechtconferentie 1990.
Leiden : Stichting NJCM-Boekerij, [1991]. Paperback. 246 pp. 24 cm. (Stichting NJCM-Boekerij ; 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789067500180.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166029
€  13.50 [Appr.: US$ 14.71 | £UK 11.5 | JP• 2322]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
[Den Haag] : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1994. Paperback. 28,207.67 pp. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij koninklijke boodschap van 29 april 1994 onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23700, nrs. 1-3, A. - Wetsvoorstel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039907115.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #229188
€  12.50 [Appr.: US$ 13.62 | £UK 10.5 | JP• 2150]
Keywords: RECHT,

 
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
's-Gravenhage : SDU, 1989. Paperback. 163, 57 pp. 28 cm. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3 en A, B. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012062893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228676
€  13.50 [Appr.: US$ 14.71 | £UK 11.5 | JP• 2322]
Keywords: RECHT,

 
[Idenburg, Ph.A.]
Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
[m.m.v. Marja M. Gastelaars ... et al.] 's-Gravenhage : Bank voor Nederlandsche Gemeenten , 1989. Orig. cloth binding. 220 pp. 28 cm. Stempels. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789073184015.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2263
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 12.75 | JP• 2580]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[GRONDWET 1987].
De Grondwet 1987 : met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1984. 12e uitgave. Org. linnen band. 272 pp. Library stamp. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #98230
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 12.75 | JP• 2580]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[Eggens, J. ... [et al.]]
Herstelwetgeving : tekstuitgave van de wettelijke regelingen, uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland. Deel I.
[s.l.] : [Militair Gezag], [1943]. Paperback. xvi,617 pp. All published. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28719
€  13.50 [Appr.: US$ 14.71 | £UK 11.5 | JP• 2322]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
S.D.A.P.
Nieuwe organen : rapport tot nadere uitwerking der artt. 78 en 194 der grondwet uitgebracht door de Comissie ingesteld door de S.D.A.P.
Amsterdam : De Arbeiderspers,1931. Paperback. 168 pp. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16400
€  12.50 [Appr.: US$ 13.62 | £UK 10.5 | JP• 2150]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[Europese Conventie].
Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa : bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003 ; voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18 juli 2003.
Luxemburg : Bureau voor officiŽle publicaties der Europese Gemeenschappen , 2003. Paperback. 244 pp. (Cat.nr.: QQ-54-03-065-NL-C). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789278402006.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #26122
€  12.50 [Appr.: US$ 13.62 | £UK 10.5 | JP• 2150]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
Publieke gerechtigheid : een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving : rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 1990. 352 pp. 25 cm. (Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789031311019.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #92735
€  13.50 [Appr.: US$ 14.71 | £UK 11.5 | JP• 2322]
Keywords: RECHT, rechtsfilosofie staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
De Raad van State : een stand van zaken.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,1997. Hardcover. x,145 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027146434.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154565
€  13.50 [Appr.: US$ 14.71 | £UK 11.5 | JP• 2322]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
[Lindner, Th.J.M. (ed.)]
Raad van State 450 jaar : repertorium.
Den Haag : Staatsuitgeverij, 1983. Paperback. ix,336 pp. 28 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Aanvulling op Raad van State 450 jaar. ISBN 9789012038881.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #247449
€  25.00 [Appr.: US$ 27.23 | £UK 21 | JP• 4301]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 rechtsgeschiedenis NL staats- & bestuursrecht

 
[Schepper, H. de ... et al.].
Raad van State 450 jaar.
Met Voorwoord van W. Scholten. Den Haag : Staatsuitgeverij, 1981. Orig. cloth binding. Dustjacket. xv,446 pp. 28 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Beschrijving van historie en tegenwoordige functies van de Raad van State en levensschetsen van enige vooraanstaande leden uit vroeger tijd. ISBN 9789012036306.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #97161
€  30.00 [Appr.: US$ 32.68 | £UK 25.25 | JP• 5161]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands staats- & bestuursrecht *2006-100 rechtsgeschiedenis NL

 
[Amsterdam].
Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
[Amsterdam] : Stadsdrukkerij, [1931]. Orig. printed wrappers. 59 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281450
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 12.75 | JP• 2580]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
[Veen, H.N. ter].
Rapport der Provinciale Commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel 1 : Algemene beschouwingen.
Den Haag : ederlandse Gemeenten, 1949. Orig. halfcloth binding. 361 pp. Met 5 uitvouwbare kaarten. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Een tweede deel met voorstellen verschee in 1959.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296501
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 17 | JP• 3440]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
[Bosch Kemper, Jeronimo de].
De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813.
Amsterdam : J.D. Sijbrandi,1837. Modern hardcover binding. xxiv,376 pp. Back repaired. Fair copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #114845
€  25.00 [Appr.: US$ 27.23 | £UK 21 | JP• 4301]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht, 19e eeuw staats- & bestuursrecht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page