Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 671 books on 27 pages. This is page 1
- Next page

 
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
[Den Haag] : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1994. Paperback. 28,207.67 pp. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij koninklijke boodschap van 29 april 1994 onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23700, nrs. 1-3, A. - Wetsvoorstel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789039907115
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #229188
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Keywords: Catalogus, RECHT. 9789039907115

 
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
's-Gravenhage : SDU, 1989. Paperback. 163, 57 pp. 28 cm. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3 en A, B. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9012062896
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228676
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Keywords: Catalogus, RECHT*. 9012062896

 
[GELDER, W.T. VAN ... ET AL.]
Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
[met bijdragen van: L.H.M. Quant ... et al.] Den Haag : VUGA , 1992. Paperback. 179 pp. 24 cm. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9052501742
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #170322
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Keywords: RECHT*, bestuursrecht, staatsrecht & bestuursrecht. 9052501742

 
Doelmatigheid en de rijksbegroting : een staatsrechtelijke en economische visie op de rijksbegroting.
Groningen : Wolters-Noordhoff, c1993. Paperback. 359 pp. With a Summary in English. Thesis (doctoral)--Vrije Universiteit te Amsterdam. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9001077048
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195874
€  11.00 [Appr.: US$ 13.01 | £UK 10 | JP• 1447]
Keywords: ECONOMICS, RECHTpublic finance, staatsrecht & bestuursrecht. 9001077048

 
Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 : verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. 8 Delen in 19 banden.
Deel 1A-C: Algemene inleiding/ Militair beleid 1939-'40, Deel 2A-C: Financieel en economisch beleid, Deel 3A-C: Financieel en economisch beleid, Deel 4A-C: De Nederlandse geheime diensten te Londen. De verbindingen met het bezette gebied, Deel 5A-C: Ministers- en Kabinetscrisis/ Voorbereiding terugkeer, 6A-C: Buitenlandse vertegenwoordiging/ Hulpverlening aan Nederlanders, 7A-C: Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers in de bezette gebieden/ Het contact met en de politiek ten aanzien van de verzetsbeweging in Nederland, Dee l8A-C: Militair beleid 1940-1945/ Terugkeer naar Nederlandsch-IndiŽ. In 19 org. banden. Den Haag,1949-1956. Orig. halflinnen banden. Deel 8c lichte waterschade. 35 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Goede set. Heavy item. Shipping outside the Netherlands & Germany only at extra cost.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47360
€  300.00 [Appr.: US$ 354.76 | £UK 266.5 | JP• 39464]
Keywords: HISTORY, Indonesia, POLITICS, RECHT, WORLD WAR IIstaatsrecht & bestuursrecht.

 
[IDENBURG, PH.A.]
Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
[m.m.v. Marja M. Gastelaars ... et al.] 's-Gravenhage : Bank voor Nederlandsche Gemeenten , 1989. Orig. cloth binding. 220 pp. 28 cm. Stempels. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9073184010
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2263
€  15.00 [Appr.: US$ 17.74 | £UK 13.5 | JP• 1973]
Keywords: RECHT*, staatsrecht & bestuursrecht. 9073184010

 
GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1984. 12e uitgave. Org. linnen band. 272 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #247285
€  15.00 [Appr.: US$ 17.74 | £UK 13.5 | JP• 1973]
Keywords: RECHT 03 staatsrecht, 32 ned. recht, staatsrecht, staatsrecht & bestuursrecht.

 
GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1984. 12e uitgave. Org. linnen band. 272 pp. Number on spine. Library stamp. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #98230
€  15.00 [Appr.: US$ 17.74 | £UK 13.5 | JP• 1973]
Keywords: RECHTstaatsrecht & bestuursrecht.

 , Nieuw bestuursrecht : Nieuwe teksten van: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet op de Raad van State, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet milieubeheer, Beroepswet, Ambtenarenwet 1929
Nieuw bestuursrecht : Nieuwe teksten van: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet op de Raad van State, Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, Wet milieubeheer, Beroepswet, Ambtenarenwet 1929
Deventer : Kluwer, 1993. Paperback. 244,8 p. ; 21 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789026824210
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #226417
€  4.00 [Appr.: US$ 4.73 | £UK 3.75 | JP• 526]
Keywords: RECHT*. 9789026824210
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789026824210.jpg 

 
Een nieuwe grondwet? Beschouwingen n.a.v. het eindrapport van de Commissie Cals-Donner.
Themanummer NJB. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1971. Paperback. 111 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9027106606
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #66647
€  6.00 [Appr.: US$ 7.1 | £UK 5.5 | JP• 789]
Keywords: RECHT*, staatsrecht & bestuursrecht. 9027106606

 
Planning en staatsrecht : congres [georganiseerd door de] Vakgroep Staats- en Administratief Recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 2 maart 1978.
t.g.v. 10e lustrum Katholieke Hogeschool Tilburg. [Tilburg], 1978. Paperback. 206 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #23277
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Keywords: RECHT*, staatsrecht & bestuursrecht.

 
De Raad van State. Een stand van zaken.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1997. Gebonden. x,145 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9027146438
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154565
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Keywords: RECHT*, 23 ned. recht, staatsrecht & bestuursrecht. 9027146438

 [LINDNER, TH.J.M. (ED.)], Raad van State 450 jaar : repertorium.
[LINDNER, TH.J.M. (ED.)]
Raad van State 450 jaar : repertorium.
Den Haag : Staatsuitgeverij, 1983. Paperback. ix,336 pp. 28 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Aanvulling op Raad van State 450 jaar.. ISBN 9789012038881
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #247449
€  24.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 21.5 | JP• 3157]
Keywords: RECHT*, 32 ned. recht, staatsrecht, staatsrecht & bestuursrecht. 9789012038881
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789012038881.jpg 

 [SCHEPPER, H. DE ... ET AL.]., Raad van State 450 jaar.
[SCHEPPER, H. DE ... ET AL.].
Raad van State 450 jaar.
Met Voorwoord van W. Scholten. Den Haag : Staatsuitgeverij, 1981. Orig. cloth binding. Dustjacket. xv,446 pp. 28 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Beschrijving van historie en tegenwoordige functies van de Raad van State en levensschetsen van enige vooraanstaande leden uit vroeger tijd.. ISBN 9012036305
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #97161
€  30.00 [Appr.: US$ 35.48 | £UK 26.75 | JP• 3946]
Keywords: RECHT*, 40 rechtsgeschiedenis , 03 staatsrecht, 32 ned. recht, staatsrecht, history of law, Netherlands, staatsrecht & bestuursrecht. 9012036305
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9012036305.jpg 

 
Rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden : de basisregelingen.
Den Haag : Kabinet van de Vice-Minister Prsident, 1960. 3e druk. Paperback. 202 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de wetten van Suriname en de Nederlandse Antillen.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53887
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Keywords: RECHT 24 ned. recht, staatsrecht & bestuursrecht.

 
Staatsrecht en minderheidsgroepen : conferentie 6 april 1979, Rijksuniversiteit Leiden.
Leiden : Rijksuniversiteit, 1979. Paperback. 121 pp. 30 cm. Bevat ook een bijdrage in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6823
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Keywords: RECHT 33 ned. recht, staatsrecht, staatsrecht & bestuursrecht.

 [VISMAN, F.H.], Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
[VISMAN, F.H.]
Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechtelijke Hervormingen, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940, No. 1x/KAB. Deel 1: Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog; Deel 2: Indië's wenschen.
New York : [Minden Press], 1944. [2e druk]. 2 Volumes. Paperback. viii,156; xvi,378 pp. Very good set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #44938
€  30.00 [Appr.: US$ 35.48 | £UK 26.75 | JP• 3946]
Keywords: Indonesia, RECHT 100 Indonesian law, staatsrecht & bestuursrecht.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/44938.jpg 

 , Werkboek staatkunde.
Werkboek staatkunde.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1986. 4e druk. Paperback. 501 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060922077
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #162507
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Keywords: RECHT*, *2017-22 ned. recht, staatsrecht & bestuursrecht. 9060922077
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9060922077.jpg 

 
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de wet op de Raad van State, de beroepswet, de ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikking.
Den Haag : Sdu Uitgeverij, 1992. Paperback. 272 pp. (Handelingen der Staten Generaal ; 22495). 30 cm. Op omslag : Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9039902194
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228887
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Keywords: Catalogus, RECHT*. 9039902194

 
AALDERS, M.V.C.
De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. XIV, 153 p. : ill. ; 25 cm. Uitg. ten behoeve van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Met lit. opg. (Algemeen bestuursrecht 2001 ; 2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy. . ISBN 9054541415
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166987
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Keywords: RECHT*, 33 ned. recht, staatsrecht, staatsrecht & bestuursrecht. 9054541415

 
ACKERMANS-WIJN, J.C.E.
Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
[Deventer: Kluwer],1989. Paperback. xii,256 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #23225
€  14.00 [Appr.: US$ 16.56 | £UK 12.5 | JP• 1842]
Keywords: RECHT 34 ned. recht *, *2017-36 ned. recht, staatsrecht & bestuursrecht.

 ADDINK, G.H., Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
ADDINK, G.H.
Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,2000. paperback.V, 167 pp. Uitg. in samenw. met het G.J. Wiarda Instituut Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789027152091
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #159495
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Keywords: RECHT*, 16 ned. recht, bestuursrecht, kwaliteitsmanagement, Kwaliteitszorg. 9789027152091
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789027152091.jpg 

 
ADDINK, G.H. ... [ET AL.].
Nieuw bestuursrecht.
Nijmegen : Ars Aequi Libri, 1994. Paperback. xviii,435 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9069161699
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1379
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Keywords: RECHT*, 37 ned. recht, staatsrecht & bestuursrecht. 9069161699

 
AHMAD ALI, H.A.
De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.
Den Haag: Sdu,1998. Paperback. xvi,337p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789054091837
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108982
€  20.00 [Appr.: US$ 23.65 | £UK 18 | JP• 2631]
Keywords: RECHT*, 34 ned. recht *, staatsrecht & bestuursrecht. 9789054091837

 
AKKERMANS, P.W.C. ... [ET AL.]
Algemene begrippen van staatsrecht, deel 1.
Zwolle ; W.E.J. Tjeenk Willink,1985. Paperback. viii,186p. Index. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy. . ISBN 9027123985
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #52526
€  7.00 [Appr.: US$ 8.28 | £UK 6.25 | JP• 921]
Keywords: RECHT*, 32 ned. recht, staatsrecht, staatsrecht & bestuursrecht. 9027123985

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page