Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Staats- en Bestuursrecht
found: 498 books on 34 pages. This is page 1
- Next page

 
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) : wetsvoorstel.
[Den Haag] : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1994. Paperback. 28,207.67 pp. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij koninklijke boodschap van 29 april 1994 onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23700, nrs. 1-3, A. - Wetsvoorstel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039907115.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #229188
€  10.50 [Appr.: US$ 12.4 | £UK 9 | JP¥ 1354]
Keywords: RECHT,

 
Algemene wet bestuursrecht : wetsvoorstel.
's-Gravenhage : SDU, 1989. Paperback. 163, 57 pp. 28 cm. Aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. - Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3 en A, B. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789012062893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #228676
€  12.00 [Appr.: US$ 14.17 | £UK 10.25 | JP¥ 1548]
Keywords: RECHT,

 
[GELDER, W.T. VAN ... ET AL.]
Beeld van besturen : bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van drs. R.J. de Wit als Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland per 1 april 1992.
[met bijdragen van: L.H.M. Quant ... et al.] Den Haag : VUGA , 1992. Paperback. 179 pp. 24 cm. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789052501741.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #170322
€  8.50 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.5 | JP¥ 1096]
Keywords: RECHT, bestuursrecht

 
[IDENBURG, PH.A.]
Gemeenten maken toekomst : bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
[m.m.v. Marja M. Gastelaars ... et al.] 's-Gravenhage : Bank voor Nederlandsche Gemeenten , 1989. Orig. cloth binding. 220 pp. 28 cm. Stempels. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789073184015.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2263
€  15.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13 | JP¥ 1934]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
GRONDWET 1987 : Met verwijzing per artikel naar overeenkomstioge bepalingen van eerdere grondwetten.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1984. 12e uitgave. Org. linnen band. 272 pp. Number on spine. Library stamp. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #98230
€  15.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13 | JP¥ 1934]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1988. Orig. cloth binding. Dustjacket. 392p. Index. Ill. 4to. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129086.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72304
€  15.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13 | JP¥ 1934]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands staats- & bestuursrecht rechtsgeschiedenis NL *2006-100 ned. recht

 
Planning en staatsrecht : congres [georganiseerd door de] Vakgroep Staats- en Administratief Recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 2 maart 1978.
t.g.v. 10e lustrum Katholieke Hogeschool Tilburg. [Tilburg], 1978. Paperback. 206 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #23277
€  8.50 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.5 | JP¥ 1096]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
De Raad van State. Een stand van zaken.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1997. Gebonden. x,145 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027146434.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154565
€  12.00 [Appr.: US$ 14.17 | £UK 10.25 | JP¥ 1548]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 [AMSTERDAM]., Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
[AMSTERDAM].
Rapport der commissie bonoemd door burgemeester en wethouders van Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar de vraag of het wenschelijk en mogelijk is aan het personeel in dienst der gemeentebedrijven en -diensten medezeggenschap te verleenen.
[Amsterdam] : Stadsdrukkerij, [1931]. Orig. printed wrappers. 59 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281450
€  15.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13 | JP¥ 1934]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht

 
Staatsrecht en minderheidsgroepen : conferentie 6 april 1979, Rijksuniversiteit Leiden.
Leiden : Rijksuniversiteit, 1979. Paperback. 121 pp. 30 cm. Bevat ook een bijdrage in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6823
€  10.50 [Appr.: US$ 12.4 | £UK 9 | JP¥ 1354]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 [WATERSCHAPSRECHT]., Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
[WATERSCHAPSRECHT].
Verslag van de studiecommissie, benoemd bij besluit van gedeputeerde staten van Noordholland van 11 dec. 1935, no. 71, ten einde een onderzoek in te stellen naar de vraag, of invoering van het pachtersstemrecht in de waterschappen in deze provincie mogelijk en wenschelijk moet worden geacht.
Haarlem, [1937]. Orig. printed boards. viii,72 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15943
€  12.00 [Appr.: US$ 14.17 | £UK 10.25 | JP¥ 1548]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht waterschapsrecht

9789060922071 , Werkboek staatkunde.
Werkboek staatkunde.
Samengesteld door de Commissie Staatkunde van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Leiden. [Alphen aan den Rijn : Samsom], 1986. 4e druk. Paperback. 501 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060922071.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #162507
€  10.50 [Appr.: US$ 12.4 | £UK 9 | JP¥ 1354]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
AALDERS, M.V.C.
De burger en de Awb : ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. XIV, 153 p. : ill. ; 25 cm. Uitg. ten behoeve van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Met lit. opg. (Algemeen bestuursrecht 2001 ; 2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054541417.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166987
€  8.50 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.5 | JP¥ 1096]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
ACKERMANS-WIJN, J.C.E.
Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht.
[Deventer: Kluwer],1989. Paperback. xii,256 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #23225
€  15.00 [Appr.: US$ 17.71 | £UK 13 | JP¥ 1934]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

9789027152091 ADDINK, G.H., Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
ADDINK, G.H.
Kwaliteit van overheidsbestuur : enkele verkenningen van veranderingen in bestuursrechtelijke verhoudingen ten gevolge van de invoering van kwaliteitszorg bij de overheid.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,2000. paperback.V, 167 pp. Uitg. in samenw. met het G.J. Wiarda Instituut Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027152091.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #159495
€  12.00 [Appr.: US$ 14.17 | £UK 10.25 | JP¥ 1548]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursrecht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page