Kloof Booksellers & Scientia Verlag : STRAFRECHT
found: 939 books on 38 pages. This is page 1
- Next page

 
JONGE BALIE CONGRES 1980.
De advocaat en Straf op Maat.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1980. Paperback. 82 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 141965
€  5.50 [Appr.: US$ 6.13 | £UK 4.75 | JP¥ 666]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

9789089 , Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
Den Haag :. Boom Juridische uitgevers, 2009. Paperback. 99 pp.- In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig aan forensisch deskundigen gevraagd te rapporteren over de mogelijke herkomst van sporen die een rol spelen bij de bewijsvoering. Bijvoorbeeld: bij een overval op een tankstation is de caissière gekneveld met een stuk tape (A). Later is bij een verdachte thuis een rol tape (B) aangetroffen. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt gevraagd zijn licht te laten schijnen over de vraag of de gebruikte tape mogelijkerwijs afkomstig is van die rol tape van de verdachte. Tegenwoordig verwoordt het NFI zijn bevindingen in zogeheten ?logisch correcte? rapportages. In onderhavig voorbeeld zou de conclusie dan als volgt kunnen luiden: ?De resultaten van het onderzoek zijn veel waarschijnlijker wanneer tape A afkomstig is van rol B dan wanneer de tape afkomstig is van een willekeurige andere rol tape.? Wat bedoelt de deskundige precies? Wat mogen we hier wel en niet uit afleiden? In deze uitgave wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek onder de gebruikers van dit soort rapporten: 118 strafrechters en 69 strafrechtadvocaten. Deze studie werd financieel mogelijk gemaakt door het NFI. Het onderzoek heeft zich gericht op de mate waarin rechters en advocaten erin slagen zulke conclusies correct te interpreteren, maar ook op de mate waarin deze mensen zelf menen de technisch forensische conclusies te begrijpen. Ter vergelijking werden bijna 100 medewerkers van het NFI in het onderzoek betrokken.Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 43733
€  15.00 [Appr.: US$ 16.73 | £UK 13 | JP¥ 1817]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789089742254.jpg9789089 , Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen. 

 
[BRINK, T. VAN DEN].
Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
Amsterdam : J.M. Meulenhoff, 1932. Paperback. xlii, 87 pp. (Statistische mededeelingen = Communications statistiques / Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam, Bureau Municipal de Statistique d'Amsterdam ; no. 94). Dutch & French text. 27 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 254318
€  35.00 [Appr.: US$ 39.04 | £UK 30.25 | JP¥ 4240]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
JONGE BALIE CONGRES 1984.
Deformalisering in de rechtspraktijk : Congresbundel.
Allewijn, D. ... [et al.] Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1984. Paperback. vi,147 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 62738
€  5.50 [Appr.: US$ 6.13 | £UK 4.75 | JP¥ 666]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Delikt & Delinkwent.
Jaargang 15-43. 1985-2013. In 28 originele banden. 2013 mist laatste afl. Nette set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 66648
€  140.00 [Appr.: US$ 156.15 | £UK 120.5 | JP¥ 16958]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
Den Haag :. T.M.C. Asser Instituut, 1990. Paperback. 133 pp.Asser Instituut colloquium Europees recht, achttiende zitting 1988 gehouden op 9 september 1988 in de vergaderzaal van het Ministerie van FinancieÌ n te 's-Gravenhage en georganiseerd onder auspicieÌ n van de Commissie Europees Recht van het T.M.C. Asser Instituut, 's-GravenhageNederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 44957
€  10.50 [Appr.: US$ 11.71 | £UK 9.25 | JP¥ 1272]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht.
Arnhem: Gouda Quint,1986. Orig. linnen band. xiv,487 pp. In orig. slipcase. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 81915
€  40.00 [Appr.: US$ 44.61 | £UK 34.5 | JP¥ 4845]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
[GROENHUIJSEN, M.S. & J.B.H.M. SIMMELINK (RED.)].
Glijdende schalen : Liber amicorum J. de Hullu.
Nijmegen : Wolf Legal Publishers (WLP), 2003. Hardcover. x,660 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 65928
€  25.00 [Appr.: US$ 27.88 | £UK 21.5 | JP¥ 3028]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Herziening onderzoek ter terechtzitting.
Deventer, Kluwer, 1998. Paperback.135 pp. (Dossierkennis). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 247361
€  6.50 [Appr.: US$ 7.25 | £UK 5.75 | JP¥ 787]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
[WEYRAUCH, MARTINA].
Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
Potsdam-Babelsberg : Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, 1988. Paperback. 171 pp. (Aktuelle Beiträge der Staats- und Rechtswissenschaft, 378). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 179814
€  10.50 [Appr.: US$ 11.71 | £UK 9.25 | JP¥ 1272]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT,

 
Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen: impact op het Nederlandse strafrecht.
Amsterdam : Universtiteit van Amsterdam, [2002]. Paperback. Cahiers Van Hamel. Bewerkingen van bijdragen aan een symposium, gehouden op 12 oktober 2001. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 173393
€  8.50 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.5 | JP¥ 1030]
Keywords: RECHT, international criminal law

 
Schuld... en verder? : schuldverwerking. Studiedag van de Geestelijke verzorging bij inrichtingen van Justitie.
Arnhem : Gouda Quint,1991. Paperback. v,81 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 254862
€  6.50 [Appr.: US$ 7.25 | £UK 5.75 | JP¥ 787]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
Arnhem: Gouda Quint,1994. 3e druk. Paperback. x,182 pp. (Afdeling straf(proces)recht Rijksuniversiteit te Leiden). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 230306
€  8.50 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.5 | JP¥ 1030]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
[S.l.] : Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (LOVS) & [Den Haag] : Raad voor de rechtspraak, 2008. Hardcover. 303 pp. Uitgegeven in het kader van het Programma Strafsector 2010, Project Deskundigheidsbevordering. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 165152
€  12.00 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.5 | JP¥ 1454]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Tijdschrift voor strafrecht. Deel 6 (1892) - 14 (1902).
Leiden : E.J. Brill,1892-1902. 9 Vols. cloth bindings. Nette, uniforme set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 236402
€  93.00 [Appr.: US$ 103.73 | £UK 80 | JP¥ 11265]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Voorlopige hechtenis. Tien jaar Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel 1989.
Symposium VU. Arnhem ; Gouda Quint, 1989. Paperback. 65 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 165548
€  5.50 [Appr.: US$ 6.13 | £UK 4.75 | JP¥ 666]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
AALBERTS, M.M.J.
Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland.
Arnhem : Gouda Quint, 1989. Paperback.71 p. ; 25 cm. Met lit. opg. Ambtenaren. Onderzoek en beleid, ISSN 0923-6414 ; 94 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 23025
€  4.50 [Appr.: US$ 5.02 | £UK 4 | JP¥ 545]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
ABEL, F.E.L.A.
Wet van den 23sten Mei 1899, (Staatsbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, (Staat van oorlog en staat van beleg).
's-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef, 1899. Halfcloth library binding. [iv],113 pp. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 161261
€  18.00 [Appr.: US$ 20.08 | £UK 15.5 | JP¥ 2180]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
ABSPOEL, J.J.
Studenten, moordenaars en ander volk. Kritische kanttekeningen van een officier van justitie.
Ede : L.J. Veen,1979. Paperback. 208 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 7377
€  8.50 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.5 | JP¥ 1030]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
ABSPOEL, J.J.
Tralies zijn geen medicijn : bespiegelingen van een strafrechter.
Utrecht : Veen,1985. Paperback. 224 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 7504
€  8.50 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.5 | JP¥ 1030]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
STICHTING ARS AEQUI.
Staats- en strafrechtelijke jurisprudentie gepubliceerd in Ars Aequi 1951-'67.
Met annotaties van F.M. van Asbeck ... [et al.] Utrecht : Stichting Ars, (1973). Paperback. x, 361 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 16213
€  10.50 [Appr.: US$ 11.71 | £UK 9.25 | JP¥ 1272]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT,

 
AERTS, W. (E.A.).
Verdediging in strafzaken : mogelijkheden van het Nederlandse strafproces.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1975. 3e druk. Paperback. 140 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 217114
€  6.50 [Appr.: US$ 7.25 | £UK 5.75 | JP¥ 787]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
AKSU, MERYEM.
Straatsburgse kaders voor terrorismebestrijding : EVRM, strafrecht en terrorisme.
Nijmegen : Wolf Legal Publising, 2007. Paperback. xi,281 pp. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 240938
€  18.00 [Appr.: US$ 20.08 | £UK 15.5 | JP¥ 2180]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
ALEBEEK, ROSANNE VAN.
The immunity of states and their officials in the light of international criminal law and international human rights law.
[Leiden] : E.M. Meijers Instituut, c2006. Paperback. xv,564 pp. (Meijersreeks ; MI 111). Thesis University of Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 256970
€  40.00 [Appr.: US$ 44.61 | £UK 34.5 | JP¥ 4845]
Keywords: RECHT, international law, Völkerrecht

9789058 ALINK, M.J., Getuigen in het Nederlands strafproces.
ALINK, M.J.
Getuigen in het Nederlands strafproces.
Nijmegen :. Wolf Legal Publishers (WLP), 2007. Paperback. 218 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: 45368
€  10.50 [Appr.: US$ 11.71 | £UK 9.25 | JP¥ 1272]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789058501561.jpg9789058 ALINK, M.J., Getuigen in het Nederlands strafproces. 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page