Kloof Booksellers & Scientia Verlag : STRAFRECHT
found: 804 books on 54 pages. This is page 1
- Next page

 
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
Brussel : bij Brest van Kempen, 1829. 2e druk. Modern halfcloth binding. xiii,326,[1]. With frontispiece illustration and illustration on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275046
€  80.00 [Appr.: US$ 92.8 | £UK 67.5 | JP¥ 10614]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT RECHTSGESCHIEDENIS, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland strafrecht

9789089742254 , Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
Bijkans begrepen? : feitelijk en vermeend begrip van forensische deskundigenrapportages onder rechters, advocaten en deskundigen.
Den Haag :. Boom Juridische uitgevers, 2009. Paperback. 99 pp.- In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig aan forensisch deskundigen gevraagd te rapporteren over de mogelijke herkomst van sporen die een rol spelen bij de bewijsvoering. Bijvoorbeeld: bij een overval op een tankstation is de caissière gekneveld met een stuk tape (A). Later is bij een verdachte thuis een rol tape (B) aangetroffen. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt gevraagd zijn licht te laten schijnen over de vraag of de gebruikte tape mogelijkerwijs afkomstig is van die rol tape van de verdachte. Tegenwoordig verwoordt het NFI zijn bevindingen in zogeheten ?logisch correcte? rapportages. In onderhavig voorbeeld zou de conclusie dan als volgt kunnen luiden: ?De resultaten van het onderzoek zijn veel waarschijnlijker wanneer tape A afkomstig is van rol B dan wanneer de tape afkomstig is van een willekeurige andere rol tape.? Wat bedoelt de deskundige precies? Wat mogen we hier wel en niet uit afleiden? In deze uitgave wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek onder de gebruikers van dit soort rapporten: 118 strafrechters en 69 strafrechtadvocaten. Deze studie werd financieel mogelijk gemaakt door het NFI. Het onderzoek heeft zich gericht op de mate waarin rechters en advocaten erin slagen zulke conclusies correct te interpreteren, maar ook op de mate waarin deze mensen zelf menen de technisch forensische conclusies te begrijpen. Ter vergelijking werden bijna 100 medewerkers van het NFI in het onderzoek betrokken.Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789089742254.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #43733
€  15.00 [Appr.: US$ 17.4 | £UK 12.75 | JP¥ 1990]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
[BRINK, T. VAN DEN].
Criminaliteit in Amsterdam en van Amsterdammers = La criminalité à Amsterdam et celle d'Amsterdamois.
Amsterdam : J.M. Meulenhoff, 1932. Paperback. xlii, 87 pp. (Statistische mededeelingen = Communications statistiques / Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam, Bureau Municipal de Statistique d'Amsterdam ; no. 94). Dutch & French text. 27 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #254318
€  35.00 [Appr.: US$ 40.6 | £UK 29.75 | JP¥ 4644]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
[KONINKRIJK HOLLAND].
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland.
[Amsterdam] : ter Koninklijke Staatsdrukkerij,1809. Modern halfcloth binding. 78,iv pp. Title-page partly browned. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - Het eerste Wetboek van Strafrecht voor heel Nederland.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #90862
€  90.00 [Appr.: US$ 104.4 | £UK 76 | JP¥ 11941]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, criminal law strafrecht *2006-100 ned. recht, 19e *2006-100 strafrecht

 
Fraude in de Europese Gemeenschappen : Asser Instituut Colloquium Europees Recht.
Den Haag :. T.M.C. Asser Instituut, 1990. Paperback. 133 pp.Asser Instituut colloquium Europees recht, achttiende zitting 1988 gehouden op 9 september 1988 in de vergaderzaal van het Ministerie van FinancieÌ n te 's-Gravenhage en georganiseerd onder auspicieÌ n van de Commissie Europees Recht van het T.M.C. Asser Instituut, 's-GravenhageNederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789067040570.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #44957
€  10.50 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9 | JP¥ 1393]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
GEDENKBOEK : honderd jaar Wetboek van Strafrecht.
Arnhem: Gouda Quint,1986. Orig. linnen band. xiv,487 pp. In orig. slipcase. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bijdragen van: Ch.J. Enschedé, O. Moorman van Kappen, G.A.M. Strijards, A.L. Melai, J. Remmelink, L.H.C. Hulsman, M.S. Groenhuijsen, C. Fijnaut, S.A.M. Stolwijk, G. Knigge, D. Schaffmeister, W.H.A. Jonkers, C.F. Rüter, A.H.J. Swart, G.P.M.F. Mols, A.C. 't Hart, Th.W. Veen, A. Mulder, J.M. Reijntjes, N. Keijzer e.a. ISBN 9789060004319.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #81915
€  35.00 [Appr.: US$ 40.6 | £UK 29.75 | JP¥ 4644]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht strafrecht

 
[WEYRAUCH, MARTINA].
Die internationalen Verbrechen und das innerstaatliche Strafrecht : Probleme des internationalen Strafrecht und Strafprozessrechts : internationales wissenschaftliches Seminar vom 20. bis 24.6.1988 in Wustrau.
Potsdam-Babelsberg : Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, 1988. Paperback. 171 pp. (Aktuelle Beiträge der Staats- und Rechtswissenschaft, 378). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #179814
€  10.50 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9 | JP¥ 1393]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT,

 
Joegoslavië- en Rwanda-tribunalen: impact op het Nederlandse strafrecht.
Amsterdam : Universtiteit van Amsterdam, [2002]. Paperback. Cahiers Van Hamel. Bewerkingen van bijdragen aan een symposium, gehouden op 12 oktober 2001. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173393
€  8.00 [Appr.: US$ 9.28 | £UK 6.75 | JP¥ 1061]
Keywords: RECHT, international criminal law

9789089740229 , Justitiiële interventies.
Justitiiële interventies.
Den Haag : Boom juridische uitgeverij, 2008. Paperback. 408 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Justitiële interventies biedt een overzicht van interventies die in Nederland worden toegepast en van de uiteenlopende kaders waarbinnen dergelijke interventies functioneren. Het maakt de lezer vertrouwd met de beschikbare kennis over effectieve en contraproductieve interventies voor delinquente jongeren en met enkele speciale discussie- en aandachtspunten. Dit laatste deel veronderstelt kennis van de jeugdcriminologie en van het jeugdstrafrecht. Het bouwt dan ook uitdrukkelijk voort op de beide voorgaande delen. ISBN 9789089740229.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280859
€  8.00 [Appr.: US$ 9.28 | £UK 6.75 | JP¥ 1061]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
JONGE BALIE CONGRES 1988.
Niets dan de waarheid : getuigenbewijs in het civiel- en strafrecht. Congresbundel.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1988. Paperback. viii,112 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027129109.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #75773
€  8.00 [Appr.: US$ 9.28 | £UK 6.75 | JP¥ 1061]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, bewijsrecht strafrecht

 
Straf(proces)recht. Basis-doctoraal.
Arnhem: Gouda Quint,1994. 3e druk. Paperback. x,182 pp. (Afdeling straf(proces)recht Rijksuniversiteit te Leiden). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #230306
€  8.50 [Appr.: US$ 9.86 | £UK 7.25 | JP¥ 1128]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
De strafrechter en profil : deskundigheidsbevordering van de strafrechter.
[S.l.] : Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (LOVS) & [Den Haag] : Raad voor de rechtspraak, 2008. Hardcover. 303 pp. Uitgegeven in het kader van het Programma Strafsector 2010, Project Deskundigheidsbevordering. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #165152
€  12.00 [Appr.: US$ 13.92 | £UK 10.25 | JP¥ 1592]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Tijdschrift voor strafrecht. Deel 6 (1892) - 14 (1902).
Leiden : E.J. Brill,1892-1902. 9 Vols. cloth bindings. Nette, uniforme set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236402
€  93.00 [Appr.: US$ 107.88 | £UK 78.5 | JP¥ 12339]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

 
Wetboek van strafvordering : officiele uitgave.
Den Haag : ter Algemene Lands Drukkerij,1837. Modern halfcloth binding. iv,110 pp. 8vo. Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - Eerste nationale Nederlandse Wetboek van Strafvordering, ingevoerd in 1838. Dit wetboek was gebaseerd op de Franse Code Pénal, die in Nederland pas in 1886 vervangen door het huidige Wetboek van Strafrecht. De opvolger van de Napoleontische Code d'Instruction Criminelle, die tijdens de Franse bezetting in 1811 in Nederland ingevoerd was.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #75670
€  50.00 [Appr.: US$ 58 | £UK 42.25 | JP¥ 6634]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht *2006-100 ned. recht, 19e *2006-100 strafrecht

 
ABEL, F.E.L.A.
Wet van den 23sten Mei 1899, (Staatsbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, (Staat van oorlog en staat van beleg).
's-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef, 1899. Halfcloth library binding. [iv],113 pp. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #161261
€  18.00 [Appr.: US$ 20.88 | £UK 15.25 | JP¥ 2388]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, strafrecht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page