Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Rechtsgeschiedenis Nederland/History of Law Netherlands
found: 21 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
[Legal dictionary].
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
te Amsterdam en Dordrecht: bij Allart, de Leeuw en Krap, 1791-1797. Complete in 5 volumes; [vi],580; [iv], 530; [iv], 610; [iv],397; [6],900,28 pp. Contemporary paper over boards. Red letterpiece. 4to, 26 cm. Bit worn and soiled. Internally clean with some occasional browing, very good set. First and only edition. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Comprehensive dictionary of 18th century and older Dutch legal and administrative subjects, alphabetically arranged and within each entry chronologically. Listing national. regional and local edicts and other regulations on a theme since approximately the 13th century. Entries from a few lines to many pages, mainly on legal topics, but also on political as well as military, commercial and social matters. In volume 5 the anonymous author claims to have been able to compile such a vast reference work because he was in exile during the Orangist counter revolution of 1887.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289805
€  320.00 [Appr.: US$ 348.65 | £UK 285.5 | JP¥ 44828]
Keywords: RECHT, dictionary history of law, Netherlands Nederlands recht

 
Aa, H. (red.)
Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
Utrecht: Kemink,1968. Paperback. xvi,582p. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3e Reeks 22-I). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #14828
€  18.00 [Appr.: US$ 19.61 | £UK 16.25 | JP¥ 2522]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Brink, H. van den (e.a.)
(red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1977. Orig. cloth binding. Dustjacket. viii,193 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027112903.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83288
€  10.50 [Appr.: US$ 11.44 | £UK 9.5 | JP¥ 1471]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

 
Brood, Paul.
Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822.
Meppel : Boom,1992. Paperback. 221p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789053520055.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #82211
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP¥ 1681]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht

 
Brüggemann, G.W.F. & E.C. Coppens.
Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
Zutphen : Walburg Pers,1985. Paperback. viii,151 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060114285.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6915
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP¥ 1681]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

 
Fockema Andreae, S.J.
Geschiedenis van de Nederlandsche wetenschap van de Nederlandsche rechtsgeschiedenis.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Mij.,1950. Paperback. 88 pp. (Geschied. Ned. Rechtswetenschap, III-1). Vlek op omslag. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #35395
€  10.00 [Appr.: US$ 10.9 | £UK 9 | JP¥ 1401]
Keywords: RECHT, serie GNR history of law, Netherlands

 
Goede, A. de.
Seventuig. (Oud Nederlandsch procesrecht ; Westfriesche rechtsgeschiedenis III).
Utrecht : Dekker & van de Vegt,1948. Paperback. 396p. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #29842
€  18.00 [Appr.: US$ 19.61 | £UK 16.25 | JP¥ 2522]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis NL

 
Hartog, Rudolf Hendrik.
Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden : een onderzoek naar de toenmalige rechtspraktijk.
Deventer: Kluwer,1971. Orig. cloth binding. x,171 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026805431.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #60803
€  18.00 [Appr.: US$ 19.61 | £UK 16.25 | JP¥ 2522]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis NL Nederlands recht

 
Huussen Jr., A.H.
De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht. 1795-1838.
Amsterdam : Holland Universiteits Pers,1975. Paperback. xviii,315 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789030211075.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13086
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP¥ 2101]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

 
Iterson, W. van.
Geschiedenis der Confiscatie in Nederland : een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
Utrecht : H. de Vroede, 1957. Orig. cloth binding. 618 pp. Index. ill. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #17255
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP¥ 1681]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Jolles, Adrianus Johannes Eliza.
Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden.
Leiden : Jacs. Hazenberg,1867. Modern wrappers. viii,87 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Library stamp. Tape stains on French title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84075
€  25.00 [Appr.: US$ 27.24 | £UK 22.5 | JP¥ 3502]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht, 19e eeuw maritime insurance law

 
Langemeijer, G.E.
De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,1963. Paperback. 135 pp. Index. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, VI). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #8447
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP¥ 1681]
Keywords: RECHT, history of law, Rechtsgeschichte rechtsgeschiedenis, Nederland Nederlands recht

 
Linden, H. van der.
Ter recognitie : opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
Redactie : C. Streefkerk & S. Faber. Hilversum : Uitgeverij Verloren , 1987. Orig. cloth binding. 477 pp. 25 cm. Bibliografie H. van der Linden: p. [471-474]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789065503077.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #169339
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP¥ 2101]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis NL history of law, Netherlands

 
Lokin, J.H.A. & C.J.H. Jansen.
Tussen droom en daad : de Nederlandse Juristen Vereniging 1870-1995.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1995. Hardbound. xiv,280p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789027142016.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47217
€  10.00 [Appr.: US$ 10.9 | £UK 9 | JP¥ 1401]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands nederlands recht

 
Philippi, J.R.T.
Iets over de voogdij in het Oud-Hollandsch recht.
Leiden : S.C. van Doesburgh,1895. Paperback. 58 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285999
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 18 | JP¥ 2802]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis NL Nederlands recht, 19e

| Pages: 1 | 2 | - Next page