Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Burgerlijk recht
found: 632 books on 43 pages. This is page 1
- Next page

 
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 23 Juli 1913.
Ten dienste van de politie uitgewerkt en toegelicht door G.E.C. Hogendijk. [Amsterdam] : Amsterdamschen Politiebond, [1913]. Paperback. 143 pp. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249892
€  10.50 [Appr.: US$ 11.46 | £UK 9.25 | JP• 1484]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Algemeene Politieverordening van Amsterdam, vastgesteld den 26sten Juli 1923 en den 19den September 1923.
Amsterdam,1923. Gebonden. ca. 100pp. Doorschoten ex. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #92295
€  10.50 [Appr.: US$ 11.46 | £UK 9.25 | JP• 1484]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Burgerlijk Wetboek 1837 : officiële uitgave.
Den Haag : ter Algemeene Lands Drukkerij, 1837. Contemp. gilt halfcalf binding. [2],xii,420 pp. 8vo. Some light wear. Mooi exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Eerste uitgave van het Nederlandse burgerlijk wetboek. Voor de Franse bezetting van de Nederlanden verschilde het recht per gewest. Lodewijk Bonaparte, die in 1806 koning het Koninkrijk Holland werd, moest van zijn broer Napoleon de Code Napolťon in Holland invoeren. Tegen de wil van Napoleon stelde Lodewijk een commissie samen die de Code Napolťon zou aanpassen aan Hollandse omstandigheden. In 1809 trad het aldus ontstane 'Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland' in werking. Dit wetboek kreeg exclusieve werking. Het inheemse recht en het Romeinse recht werden afgeschaft. Al twee jaar later, in 1811, werd het Wetboek Napoleon vervangen door de Franse Code civil, dat ook in het Nederlands vertaald werd. De voordelen van een gecentraliseerde administratie en van een voorspelbaar functionerende rechterlijke macht, maakten een terugkeer naar de oude situatie van gewestelijke soevereiniteit onwenselijk. Na verwerping van het 'het Ontwerp 1820' ging de Tweede Kamer zelf over tot codificatie. Het resultaat was het Burgerlijk Wetboek 1830, dat op 1 februari 1831 in werking moest treden. Vanwege de Belgische opstand, die nog voor dat tijdstip plaatsvond, werd de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit van 5 januari 1830 voor onbepaalde tijd opgeschort. Na de Onafhankelijkheid van BelgiŽ werd het wetboek, dat grotendeels op de Code civil gebaseerd was, opnieuw aangepast. Het leidde tot het Burgerlijk Wetboek 1837, dat op 1 oktober 1838 in werking trad, (in Limburg pas op 1 januari 1842).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #279958
€  90.00 [Appr.: US$ 98.23 | £UK 79.5 | JP• 12720]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht, 19e

 
Burgerlijk Wetboek 1837 : officiële uitgave.
Den Haag : ter Algemeene Lands Drukkerij, 1837. Contemp. gilt halfcalf binding. xii,420 pp. 8vo. Joints weak. Doorschoten exemplaar. Met handgeschreven aantekeningen, inleiding en register. Naam onbekend. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Eerste uitgave van het Nederlandse burgerlijk wetboek. Voor de Franse bezetting van de Nederlanden verschilde het recht per gewest. Lodewijk Bonaparte, die in 1806 koning het Koninkrijk Holland werd, moest van zijn broer Napoleon de Code Napolťon in Holland invoeren. Tegen de wil van Napoleon stelde Lodewijk een commissie samen die de Code Napolťon zou aanpassen aan Hollandse omstandigheden. In 1809 trad het aldus ontstane 'Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland' in werking. Dit wetboek kreeg exclusieve werking. Het inheemse recht en het Romeinse recht werden afgeschaft. Al twee jaar later, in 1811, werd het Wetboek Napoleon vervangen door de Franse Code civil, dat ook in het Nederlands vertaald werd. De voordelen van een gecentraliseerde administratie en van een voorspelbaar functionerende rechterlijke macht, maakten een terugkeer naar de oude situatie van gewestelijke soevereiniteit onwenselijk. Na verwerping van het 'het Ontwerp 1820' ging de Tweede Kamer zelf over tot codificatie. Het resultaat was het Burgerlijk Wetboek 1830, dat op 1 februari 1831 in werking moest treden. Vanwege de Belgische opstand, die nog voor dat tijdstip plaatsvond, werd de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit van 5 januari 1830 voor onbepaalde tijd opgeschort. Na de Onafhankelijkheid van BelgiŽ werd het wetboek, dat grotendeels op de Code civil gebaseerd was, opnieuw aangepast. Het leidde tot het Burgerlijk Wetboek 1837, dat op 1 oktober 1838 in werking trad, (in Limburg pas op 1 januari 1842).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288889
€  150.00 [Appr.: US$ 163.71 | £UK 132.25 | JP• 21200]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht, 19e

 
[Code Napoleon].
Code Napoleon : edition officiele = Wetboek Napoleon : officieele uitgave.
Amsterdam : Johannes Allart,1811. 2 Volumes in one. Contemp. halfcalf binding. 799,427 pp. Binding rubbed & worn on edges. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287596
€  100.00 [Appr.: US$ 109.14 | £UK 88.25 | JP• 14133]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Code Napoleon Nederlands recht, 19e eeuw

 
Estate planning: inzake erven en schenken. 35e Landelijk Notarieel Studentencongres.
Deventer: Kluwer,2000. Paperback. viii,96 pp. (Ars Notariatus 102). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026836251.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #162560
€  10.50 [Appr.: US$ 11.46 | £UK 9.25 | JP• 1484]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Jonge Balie Congres 1981.
Nieuw BW, confronteer je ermee! Congresbundel Jonge Balie Congres 1981.
Zwolle ; W.E.J. Tjeenk Willink,1981. Paperback. viii,365 pp. Omslag vlekkig. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789027118790.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #63813
€  10.00 [Appr.: US$ 10.91 | £UK 9 | JP• 1413]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT RECHT, burgerlijk recht

 
[Meijers, E.M.]
Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek : Boek 8 : Verkeersmiddelen en vervoer (eerste stuk). Tekst.
Ingevolge opdracht van de Minister van Justitie opgesteld aan H. Schadee. Den Haag : Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1972. Luxe gebonden exemplaar. 30 cm. Bijgebonden ondertekende, getypte brief van de Minister van Justitie, A.A.M. van Agt, aan Prof. S. Royer, waarin deze bedankt wordt voor zijn bijdrage aan dit werk. Alsmede een losse brief van H. Schadee aan S. Royer, de latere president van de Hoge Raad tussen 1989 en 1996. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282231
€  100.00 [Appr.: US$ 109.14 | £UK 88.25 | JP• 14133]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht nederlands recht

 
[Linden, Joannes van der].
Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807-1808. Heruitgave verzorgd door J.Th. de Smidt.
Amsterdam : [Graphic],1967. Orig. cloth binding. 386 pp. (Fontes Iuris Batavi Rariores 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060395011.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7255
€  20.00 [Appr.: US$ 21.83 | £UK 17.75 | JP• 2827]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht rechtsgeschiedenis NL Nederlands recht Nederlands recht

 
[Linden, Joannes van der].
Regtsgeleerd Practicaal en Koopmans Handboek; ten dienste van regters, practizijns, kooplieden, en allen, die een overzicht van regtskennis verlangen.
Amsterdam: C.L. van Langenhuizen, [1893]. Herdruk 1806-editie. Orig. cloth binding. Dustjacket. lxxiv,[2],588 pp. Index. Very good copy. Title-page reprint missing. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Reprint of the most important book of Joannes van der Linden (1756-1835), giving a practical survey of law in the Netherlands with extensive reference to older roman dutch law. This book is made the official law book of the South African Republic in 1859. Walker 771.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53128
€  45.00 [Appr.: US$ 49.11 | £UK 39.75 | JP• 6360]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
[Linden, Joannes van der].
Verhandeling over de judicieele practijcq of Form van procedeeren voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk.
Voor eenige Jaaren door een voornaam en kundig Practizijn bij wegen van een Korte Schets zaamgesteld: Vervolgens in den Jaare 1781 in 't licht gegeeven: en nu geheel overzien, verbeterd en uitgebreid door Mr. Joannes van der Linden. 2 Delen. Leyden : A. en J. Honkoop, 1794-1798. Later 19th century binding. x,iv,xxii,414; viii,xx,384 pp. Index. 8vo. Owners inscription on French title-page : Vanputtkammer. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #252547
€  124.00 [Appr.: US$ 135.33 | £UK 109.25 | JP• 17525]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Wetten der Maatschappij ter Waarborging van Lijftogten.
Den Haag,1840. Orig. wrappers. iv,26p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47811
€  20.00 [Appr.: US$ 21.83 | £UK 17.75 | JP• 2827]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Aalberse, Petrus Josephus Mattheus.
Oneerlijke Concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsceh recht. Eerste stuk.
Leiden : J.W. van Leeuwen,1897. Paperback. viii,192p. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #63065
€  18.00 [Appr.: US$ 19.65 | £UK 16 | JP• 2544]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Abas, Piet.
Beperkende werking van de goede trouw.
Deventer: Kluwer,1972. Paperback. xvi,380 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026806469.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #142188
€  30.00 [Appr.: US$ 32.74 | £UK 26.5 | JP• 4240]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Abas, P..
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 2: Huur. Tweede supplement op de 7e druk van Bijzondere Overeenkomsten.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink, 2001. Orig. cloth binding. Dustjacket. xviii,300 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53760
€  12.00 [Appr.: US$ 13.1 | £UK 10.75 | JP• 1696]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page