Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Burgerlijk procesrecht
found: 50 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
[Nederland].
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Officiële uitgave.
Den Haag : Algemeene Lands Drukkerij,1838 Contemp. halfcalf binding. vi,215 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #209328
€  40.00 [Appr.: US$ 42.78 | £UK 34 | JP¥ 6835]
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e Nederlands recht, 19e burgerlijk procesrecht

 
Allewijn, D. ... [et al.
De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2011. Paperback. 64 pp. (Procesrechtelijke reeks NVvP, 26). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789089745934.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #214426
€  12.50 [Appr.: US$ 13.37 | £UK 10.75 | JP¥ 2136]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht Nederlands recht

 
Asser, W.D.H.; H.A. Groen, & J.B.M. Vranken.
Een nieuwe balans : interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht.
Met medewerking van I.N. Tzankova. Den Haag : Boom Juridische uitgevers , 2003. Paperback. 306 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Onderzoeksopdracht van de Minister van Justitie gegund aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te Leiden, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en de Maatschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen te 's-Gravenhage. ISBN 9789054543220.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192815
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht Nederlands recht

 
Asser, W.D.H.; H.A. Groen, & J.B.M. Vranken.
Uitgebalanceerd : eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht.
Amsterdam : Boom Juridische uitgevers, 2006. Paperback. 219 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054546955.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #212723
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht Nederlands recht

 
Coops, J.A.H.
Grondtrekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1953. 6e druk. Orig. cloth binding. 350 pp. Index. (Publiek- en Privaatrecht 3). Hoek uit eerste schutblad gescheurd. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #42661
€  12.50 [Appr.: US$ 13.37 | £UK 10.75 | JP¥ 2136]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Coops, J.A.H.
Grondtrekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht.
8e druk bewerkt door F.M. Westerouen van Meeteren & C.B. Reinhold. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1966. Orig. cloth binding. 423 pp. Index. (Publiek- en Privaatrecht 3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #42603
€  12.50 [Appr.: US$ 13.37 | £UK 10.75 | JP¥ 2136]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Dahm, P. (ed.)
Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. xiv,299 pp. 25 cm. Verschijnt 1x per jaar. Voortzetting van losbladige uitgave: Jurisprudentie (nieuw) BW. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013015744.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #191815
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht

 
Dahm, P. (ed.)
Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004.
Deventer : Kluwer, 2005. Paperback. xi,469 pp. 25 cm. Verschijnt 1x per jaar. Voortzetting van losbladige uitgave: Jurisprudentie (nieuw) BW. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013027709.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #233147
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht

 
Dahm, P. (ed.)
Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002.
Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. xiv,366 pp. 25 cm. Verschijnt 1x per jaar. Voortzetting van losbladige uitgave: Jurisprudentie (nieuw) BW. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026840319.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #233148
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht

 
Ekelmans, J.
De exhibitieplicht in kort bestek : een praktische leidraad bij het opstellen en beoordelen van vorderingen tot verstrekking van bescheiden op grond van art. 843a Rv.
Zutphen : Paris, 2007. Paperback. 75 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Het bezit van de juiste documenten kan het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een procedure. Artikel 843 a Rv bepaalt, wanneer bescheiden aan een ander verstrekt moeten worden. Over de verplichting om bescheiden te verstrekken is vooral sinds de wijziging van artikel 843a Rv per 1 januari 2002 veel rechtspraak verschenen. Die rechtspraak is verspreid over verscheidene bronnen en niet eenduidig. In voor de hand liggende standaardwerken wordt die rechtspraak niet of nauwelijks vermeld, laat staan besproken. Meest illustratief voor de beperkte toegankelijkheid van de van belang zijnde rechtspraak: het huidige commentaar op art. 843a Rv in de losbladige rechtsvordering dateert uit 2002. Deze publicatie ontsluit de tot begin 2007 gepubliceerde rechtspraak. Met tal van voorbeelden uit de praktijk wordt zichtbaar gemaakt of bescheiden zoals bijvoorbeeld brieven, contracten, rapporten, bankafschriften, strafdossiers, video-opnames, computerbestanden, foto’s of films, opgevraagd kunnen worden en aan welke vereisten daartoe voldaan moet worden. Toegelicht wordt op welke wijze, de vordering tot gelding kan worden gebracht, bijvoorbeeld met bewijsbeslag of een incidentele vordering. Wanneer er verschillende opvattingen bestaan, worden die besproken en licht de auteur toe welk standpunt hij voor het meer aannemelijke houdt. Vereiste informatie kan vlot en gericht worden verkregen. Daarvoor staan borg de thematische bespreking van de verschillende relevante onderwerpen en het uitvoerige jurisprudentieregister. ISBN 9789077320365.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287844
€  12.50 [Appr.: US$ 13.37 | £UK 10.75 | JP¥ 2136]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht

 
Fernhout, F.J.
Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken.
Maastricht : Gianni, 2004. Paperback. 461 pp. Proefschrift Universiteit Maastricht Nederlandse tekst. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789080748675.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #171812
€  30.00 [Appr.: US$ 32.08 | £UK 25.5 | JP¥ 5127]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht Nederlands recht

 
Freudenthal, Mirjam.
Schets van het Europees civiel procesrecht : Europees burgerlijk procesrecht voor de Nederlandse rechtspraktijk.
Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. 298 pp. 24 cm.( Burgerlijk proces & praktijk, 8). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013043587.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #216663
€  20.00 [Appr.: US$ 21.39 | £UK 17 | JP¥ 3418]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht

 
Groot, G. de & P.E. Ernste.
Tekstuitgave KEI : geconsolideerde wettekst Wetboek van Bugerlijke Rechtsvordering, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak : met inleiding.
Den Haag : Boom juridisch, 2016. 2e druk. Paperback. 479 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In de zomer van 2016 heeft de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aangenomen die digitaal procederen in drie instanties mogelijk maken. Ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden tegelijk essentiële procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in eerste aanleg doorgevoerd. Een vierde wetsvoorstel voor een Rijksinvoeringswet is eveneens aangenomen. In een algemene maatregel van bestuur is het digitaal procederen nader geregeld. De verwachting is dat in 2017 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van digitaal procederen in civiele zaken. Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze volgens het Staatsblad luidt na de inwerkingtreding van digitaal procederen. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak (onderdeel van de Rijksinvoeringswet) opgenomen. Naast deze wetten is in deze bundel ook het 'Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht' en het 'Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI' opgenomen. Wetteksten die wijzigen bij de inwerkingtreding van digitaal procederen, zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetten wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetten zal ondergaan. Met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent digitaal procederen. ISBN 9789462903074.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288821
€  18.00 [Appr.: US$ 19.25 | £UK 15.25 | JP¥ 3076]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht Nederlands recht

 
Harinxma thoe Slooten, Ludolph Reinier.
Toegang tot het recht in perszaken.
[Den Haag : Boom Juridische uitgevers], 2006. Paperback. xi,306 pp. (Centrum voor aansprakelijkheidsrecht). Proefschrift Universiteit van Tilburg. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054546795.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #215941
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht *2006-100 ned. recht

 
Hartog, L.S.G. de.
Notoire feiten in het burgerlijk geding.
Amsterdam : Gebr. Schröder.,1899. Paperback.. [vi],62 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47117
€  15.00 [Appr.: US$ 16.04 | £UK 12.75 | JP¥ 2563]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page