Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Belastingrecht
found: 239 books on 16 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
Berkhout, T.M.
Fiscaal afschrijven op vastgoed. Met CD-Rom.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 462 pp. Met CD-Rom. (Fiscale MonografieŽn 101). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze studie stelt Berkhout de reguliere afschrijving volgens goedkoopmansgebruik op bedrijfsmatig vastgoed centraal. Hij zoekt een antwoord op de vraag wat in fiscale zin met afschrijven tot uitdrukking wordt gebracht. Hiertoe verkent hij de grenzen van afschrijven. Eerst inventariseert en analyseert de auteur relevante uitspraken, kritieken, visies en gedachten, zoals die hun neerslag vonden in jurisprudentie en binnen- en buitenlandse literatuur. Daarbij zal al snel duidelijk worden dat de term afschrijven niet eenduidig is gedefinieerd. Berkhout hanteert het fiscale recht als uitvalsbasis, maar waar het dienstig en geoorloofd is, haakt hij aan bij de inzichten die zijn ontwikkeld in het civiele recht (BW), de vastgoedkunde (bouw en beheer), de accountancy (IAS, Richtlijnen jaarverslaggeving), de bedrijfseconomie (Limperg en Van der Schroeff), de investeringsanalyse (DCF en IRR) en de taxatieleer (waardebegrippen). De studie is als volgt opgezet. Na een inventarisatie van begripsbepalingen (de ratio van afschrijven), komt de vraag aan bod waarop wordt afgeschreven; anders geformuleerd: wat is het afschrijvingsobject? Het afschrijvingspotentieel (fiscale kostprijs minus restwaarde) komt vervolgens aan de orde, waarna Berkhout uitvoerig ingaat op de verschillende soorten gebruiksduur en de diverse afschrijvingssystemen. In het voorlaatste hoofdstuk behandelt hij de vraag of afschrijven ook door andere (fiscale) factoren wordt beÔnvloed. De auteur besluit met zijn conclusies en aanbevelingen. ISBN 9789020025316.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #171892
€  35.00 [Appr.: US$ 37.54 | £UK 29.75 | JP• 5925]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Beyen, J.W.
Het plaatselijke belastinggebied.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1926. Orig. cloth binding. viii,252 pp. (Nederlandsch Belastingrecht 9). Library stamps. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13772
€  12.50 [Appr.: US$ 13.41 | £UK 10.75 | JP• 2116]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Blieck, L.A. de ... [et al.]
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 9e herziene druk.
Deventer : Kluwer, 2011, 9e druk. Paperback. (Fed Fiscale Studieserie, 5). Naamstempeltje. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Dit boek geeft een inleiding tot de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Het maakt de complete materie van de AWR toegankelijk, zowel voor studerenden als voor hen die werkzaam zijn in de fiscale praktijk of de advocatuur. Recente ontwikkelingen en actuele problemen krijgen in dit boek bijzondere aandacht: - de verhouding van de AWR tot de Algemene wet bestuursrecht;- de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur; - het nieuwe stelsel van de administratieve boeten; - het nieuwe fiscale procesrecht; - de gewijzigde heffingsrente; - de toepassing van de richtige-heffingsbepalingen en van het leerstuk van de wetsontduiking;- het fiscale strafrecht. ISBN 9789013071917.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #241453
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Bodenheim, Dieter G.
Der Zweck der Steuer.
Baden-Baden : Nomos-Verlagsgesellschaft, 1979. Paperback. 404 pp. 23 cm. (Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Band 12). Stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9783789004636.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #294163
€  20.00 [Appr.: US$ 21.45 | £UK 17 | JP• 3386]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, Deutsches Recht *2006-100 belastingrecht

 
Boekhoudt, A.H.
De eenzijdige regeling : het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989.
Deventer : Kluwer , 2000. 4e druk. Paperback. xxii,384 pp. 25 cm. (Fiscale monografieŽn, 31). Rug wat verkleurd. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020019278.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #123503
€  20.00 [Appr.: US$ 21.45 | £UK 17 | JP• 3386]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Bollen-Vandenboorn, A.H.H.
De fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding.
Den Haag : Sdu, 2004. Paperback. 389 pp. (FIscaal Wetenschappelijke Reeks, 3). Handelseditie proefschrift. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . ISBN 9789064761010.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296912
€  13.50 [Appr.: US$ 14.48 | £UK 11.5 | JP• 2285]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Bollen-Vandenboorn, A.H.H. (ed.)
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
Vijde druk. Den Haag : Sdu Uitgevers, 2014. Paperback. 523 pp. (Fiscale geschriften, 27 Inkomstenbelasting/Loonbelasting). Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789012392389.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #93608
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Bolluijt, J.
Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
Deventer : Kluwer,2001. Paperback. 101 pp. (Accountant & Ondernemen, 19). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789031220847.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139956
€  13.50 [Appr.: US$ 14.48 | £UK 11.5 | JP• 2285]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Bongaarts, P.J.M.
Het fiscale regime voor beleggingsinstellingen.
Deventer : Kluwer,1993. 2e druk. Paperback. 301 pp. (Fiscale MonografieŽn. 36). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020014501.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283102
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Bongard, M.P.
Leidraad overdrachtsbelasting.
Deventer : Kluwer, 2012. Paperback. xvi,136 pp. (Fed fiscale studieserie, 33). Naamstempeltje. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013090222.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292360
€  12.50 [Appr.: US$ 13.41 | £UK 10.75 | JP• 2116]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Borner, A.H.
De doorwerking van algemene rechtsbeginselen in de BTW.
Deventer : Kluwer, 2012. Paperback. xiii,440 pp. ; 25 cm. (Academisch Fiscale Beschouwingen). Naamstempeltje. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013107715.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292361
€  30.00 [Appr.: US$ 32.18 | £UK 25.5 | JP• 5079]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Bosveld Heinsius, J.H.A.M. van.
Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
3e druk, bijgewerkt tot 15 Oct. 1921. Deventer : Kluwer, 1921. Orig. cloth binding. 684 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #233585
€  24.00 [Appr.: US$ 25.74 | £UK 20.5 | JP• 4063]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Boswinkel, D.J.
Fiscale aspecten (Reeks Grondzaken in de praktijk, 6).
Den Haag : Sdu Uitgevers, 2011.Paperback. 221 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789012573924.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #86374
€  18.00 [Appr.: US$ 19.31 | £UK 15.25 | JP• 3047]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, Onroerend goed, huur- en bouwrecht *2006-100 belastingrecht

 
Boudewijn, J.J.L. ... [et al.]
Naar een nieuwe beslagvrije voet : vereenvoudiging in een tweetrapsraket.
Met een inleiding van L. Timmerman. J. Rijsdijk, O.M. Jans & J. Feikema (red.) [Den Haag] : KBvG, [2014]. Paperback. 358 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789012393669.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #282488
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Brandsma, R.P.C.W.M.
Besmet kapitaal : een fiscale analyse van de regeling sinds 2001.
Deventer : Kluwer, 2003. 2e druk. Paperback. XIV, 170 pp. (Fiscale MonografieŽn, 82). Bibliotheekstempels. Geplastificeerd exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789020024586.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #171896
€  15.00 [Appr.: US$ 16.09 | £UK 12.75 | JP• 2539]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Next page