Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Algemeen Recht
found: 33 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
[Den Haag : Staatsdrukkerij], 1823. Orig. boards. 18 pp. Bijgebonden : afschrift Besluit No. 1 van 8 september 1823; Besluit No. 141 van 18 oktober 1823; Besluit 88-89 van 16 november 1823; Afschrift besluit 20 van 21 november 1823; Afschrift besluit 67 van 22 december 1823; .... Los bijgevoegd : Kopij no. 110 van 16 september 1825; no. 141 van 18 october 1825; afschrift besluit no. 189 van 29 november 1825. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Contemporain konvoluut van Koninklijke besluiten over de organisatie van de ministeries in de periode 1823-1825.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248346
€  50.00 [Appr.: US$ 58.91 | £UK 43 | JP• 6499]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht, 19e

 
[EEN ONPARTIJDIG VRIJZINNIG STEMGEREGTIGDE].
Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang : brief van een een onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde aan een lid van den stedelijken raad, ter gelegenheid van den geopenden nieuwen jaarkring van de zittingen der Staten-Generaal
's Gravenhage : A.J. van Tetroode, 1847. Modern wrappers. 14 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Niet in Knuttel. Slechts 2 ex. in NCC.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275475
€  20.00 [Appr.: US$ 23.56 | £UK 17.25 | JP• 2600]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, staatsrecht

 
[NETHERLANDS].
Reglement op het Weduwen-fonds voor de geëmploijeerden, tot het Algemeen Bestuur behoorende : gearresteerd bij Besluit van Z.K.H. van den 18 Januarij 1814 No. 6, met eene daarbij gevoegde verzameling van besluiten, tot ampliatie op hetzelve dienende Jaar: 1862 Uitgever: ['s Gravenhage] : [s.n.] Annotatie: Gearresteerd bij Besluit van Z.K.H. van den 18 Januarij No. 6, met eene daarbij gevoegde verzameling van besluiten, tot ampliatie op hetzelve dienende
[Den Haag] : [s.n.], 1826. Vontemp. bluegrey paper covered boards. 98 pp. Bijgebonden : aanvullingen en wijzigingen 1827-1844. 3, 2, 14, 4, 3, 2, 2, 3, 3, pp. 8vo. Bookplate Nederlandsch Belastingmuseum. 2 small paper tickets on frontcover. Spine strenghtened. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - 1 copy located in KB (not correct described).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280431
€  40.00 [Appr.: US$ 47.13 | £UK 34.5 | JP• 5199]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, *2006-100 rechtsgeschiedenis3

 
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
Vierde, verbeterde en veel vermeerderde, druk. Tiel : A. van Loon, 1857. 4th edition. Contemp halfcloth binding. [8],252 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #24886
€  30.00 [Appr.: US$ 35.35 | £UK 25.75 | JP• 3900]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
ABEL, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1897. Contemp. cloth publishers binding. xxxii,762 pp. Small library stamp in upper pastedown. Some minor war on edges. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1323
€  40.00 [Appr.: US$ 47.13 | £UK 34.5 | JP• 5199]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
ABEL, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1905. 2e druk. Contemp. cloth publishers binding. xxix,817 pp. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1324
€  40.00 [Appr.: US$ 47.13 | £UK 34.5 | JP• 5199]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
BETOUW, JOHANNES IN DE
Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt : met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen.
Te Nijmegen : bij A. van Goor, 1789. Contemp. halfcalf binding. IV, 200, VIII pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nijhoff / Van Hattum 285 noot.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #161397
€  60.00 [Appr.: US$ 70.69 | £UK 51.5 | JP• 7799]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Nijmegen

 
BRUNNER, C.J.H. & G.T. DE JONG.
Verbintenissenrecht algemeen.
Deventer : Kluwer, 1999. Hardbound. xxvi,290 pp. (Studiereeks burgerlijk recht ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026830150.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #187243
€  12.00 [Appr.: US$ 14.14 | £UK 10.5 | JP• 1560]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
CAPADOSE, ISAAC
De Algemeene Rekenkamer en de rekenpligtigheid in Nederland.
Den Haag: H.J. Gerretsen, 1856. Contemp. printed boards. xiv, 213 pp. Proefschrift Hoogeschool Leyden. Ticket on spine. Library stamps. Laminated copy. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195305
€  35.00 [Appr.: US$ 41.24 | £UK 30 | JP• 4549]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, economics

 
DALHUISEN, J.H.
Modern insolventierecht; T.J. van der Ploeg. Stichtingen en trusts in het algemeen belang.
Deventer : Kluwer , 1986. Paperback. 185 pp. 25 cm. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; no. 37). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026816819.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #85616
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7 | JP• 1040]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

 
HARTKAMP, ARTHUR S. (ED.).
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deel I: Algemeen deel.
Deventer : Kluwer, 2007. Hardcover. xxxiv,600 pp. (Serie onderneming en recht, deel 42-I). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013048834.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222235
€  40.00 [Appr.: US$ 47.13 | £UK 34.5 | JP• 5199]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.]
Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1976. Paperback. 362 pp. (Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging ; 106e jrg. (1976), dl. 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027111807.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240790
€  8.50 [Appr.: US$ 10.01 | £UK 7.5 | JP• 1105]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Handelingen NJV

 
HUIJBRECHT, R. (ED.)
Handelingen van het eerste Hof van Holland symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag :. Algemeen Rijksarchief, 1997. Paperback. 86 pp. (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 4).Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920087.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #64120
€  18.00 [Appr.: US$ 21.21 | £UK 15.5 | JP• 2340]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
HUIJBRECHT, R. (ED.)
Peccatum non dimittitur : handelingen van het derde Hof van Holland Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag : Nationaal Archief, 2002. Paperback. 112 pp. (Nationaal Archief Publikatiereeks, 9). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920155.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #112928
€  12.00 [Appr.: US$ 14.14 | £UK 10.5 | JP• 1560]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis NL

9789013039252 KLAASSEN, C.J.M., Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
KLAASSEN, C.J.M.
Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
Deventer :. Kluwer, 2007. Paperback. 103 pp. (MonografieŽn Nieuw BW, B-35). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013039252.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #86670
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 7.75 | JP• 1170]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page