Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Algemeen Recht
found: 41 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
Besluit van den 4den September 1823, no. 7 : Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. : [...] hebben besloten en besluiten : betrekkelijk de inrigting van de bureaux der onderscheidene departementen van algemeen bestuur, ...
[Den Haag : Staatsdrukkerij], 1823. Orig. boards. 18 pp. Bijgebonden : afschrift Besluit No. 1 van 8 september 1823; Besluit No. 141 van 18 oktober 1823; Besluit 88-89 van 16 november 1823; Afschrift besluit 20 van 21 november 1823; Afschrift besluit 67 van 22 december 1823; .... Los bijgevoegd : Kopij no. 110 van 16 september 1825; no. 141 van 18 october 1825; afschrift besluit no. 189 van 29 november 1825. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Contemporain konvoluut van Koninklijke besluiten over de organisatie van de ministeries in de periode 1823-1825.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248346
€  50.00 [Appr.: US$ 54.33 | £UK 44 | JP¥ 7037]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e

 
[Een Onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde].
Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang : brief van een een onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde aan een lid van den stedelijken raad, ter gelegenheid van den geopenden nieuwen jaarkring van de zittingen der Staten-Generaal
's Gravenhage : A.J. van Tetroode, 1847. Modern wrappers. 14 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Niet in Knuttel. Slechts 2 ex. in NCC.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275475
€  20.00 [Appr.: US$ 21.73 | £UK 17.75 | JP¥ 2815]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, staatsrecht

 
[Kamer van Koophandel en Fabrijken, Amsterdam].
Verzameling van adviezen en voordragten van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam, tot herziening van het tarief der regten op den in-, uit- in doorvoer, benevens de algemeene wet van den 26 Augustus 1822, over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen, ingeleverd ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van 7 November 1830, no. 59.
Amsterdam : bij C.A. Spin, [1831]. Orig. printed boards. [4],121 pp. 8vo. Remnants of paper ticket on left upper margin frontcover. Very good, clean copy. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288468
€  125.00 [Appr.: US$ 135.82 | £UK 109.75 | JP¥ 17591]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, maritime law

 
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
Vierde, verbeterde en veel vermeerderde, druk. Tiel : A. van Loon, 1857. 4th edition. Contemp halfcloth binding. [8],252 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #24886
€  30.00 [Appr.: US$ 32.6 | £UK 26.5 | JP¥ 4222]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Abel, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1897. Contemp. cloth publishers binding. xxxii,762 pp. Small library stamp in upper pastedown. Some minor war on edges. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1323
€  40.00 [Appr.: US$ 43.46 | £UK 35.25 | JP¥ 5629]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
Abel, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1905. 2e druk. Contemp. cloth publishers binding. xxix,817 pp. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1324
€  40.00 [Appr.: US$ 43.46 | £UK 35.25 | JP¥ 5629]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
Andel, Helenus Marius van.
De onteigening ten algemeenen nutte volgens de wet van 28 augustus 1851.
Leiden : Van den Heuvell, 1857. Modern wrappers. xii,202 pp. Proefschrift Hoogeschool te Leiden. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84087
€  20.00 [Appr.: US$ 21.73 | £UK 17.75 | JP¥ 2815]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Betouw, Johannes In de
Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt : met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen.
Te Nijmegen : bij A. van Goor, 1789. Contemp. halfcalf binding. IV, 200, VIII pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nijhoff / Van Hattum 285 noot.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #161397
€  60.00 [Appr.: US$ 65.19 | £UK 52.75 | JP¥ 8444]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Nijmegen

 
Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong.
Verbintenissenrecht algemeen.
Deventer : Kluwer, 1999. Hardbound. xxvi,290 pp. (Studiereeks burgerlijk recht ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026830150.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #187243
€  12.00 [Appr.: US$ 13.04 | £UK 10.75 | JP¥ 1689]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
Capadose, Isaac
De Algemeene Rekenkamer en de rekenpligtigheid in Nederland.
Den Haag: H.J. Gerretsen, 1856. Contemp. printed boards. xiv, 213 pp. Proefschrift Hoogeschool Leyden. Ticket on spine. Library stamps. Laminated copy. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195305
€  35.00 [Appr.: US$ 38.03 | £UK 30.75 | JP¥ 4926]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, economics

 
Dalhuisen, J.H.
Modern insolventierecht; T.J. van der Ploeg. Stichtingen en trusts in het algemeen belang.
Deventer : Kluwer , 1986. Paperback. 185 pp. 25 cm. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; no. 37). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026816819.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #85616
€  8.00 [Appr.: US$ 8.69 | £UK 7.25 | JP¥ 1126]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

 
Hartkamp, Arthur S. (ed.).
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deel I: Algemeen deel.
Deventer : Kluwer, 2007. Hardcover. xxxiv,600 pp. (Serie onderneming en recht, deel 42-I). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013048834.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222235
€  40.00 [Appr.: US$ 43.46 | £UK 35.25 | JP¥ 5629]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Hoogendijk-Deutsch, S.V. ... [et al.]
Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1976. Paperback. 362 pp. (Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging ; 106e jrg. (1976), dl. 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027111807.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240790
€  8.50 [Appr.: US$ 9.24 | £UK 7.5 | JP¥ 1196]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Handelingen NJV

 
Huijbrecht, R. (ed.)
Handelingen van het eerste Hof van Holland symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag : Algemeen Rijksarchief, 1997. Paperback. 86 pp. (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 4).Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920087.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #64120
€  18.00 [Appr.: US$ 19.56 | £UK 16 | JP¥ 2533]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Huijbrecht, R. (ed.)
Peccatum non dimittitur : handelingen van het derde Hof van Holland Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag : Nationaal Archief, 2002. Paperback. 112 pp. (Nationaal Archief Publikatiereeks, 9). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920155.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #112928
€  12.00 [Appr.: US$ 13.04 | £UK 10.75 | JP¥ 1689]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis NL

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page