Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Algemeen Recht
found: 32 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
[Een Onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde].
Geen partijschappen, of het meest wezenlijk algemeen belang : brief van een een onpartijdig vrijzinnig stemgeregtigde aan een lid van den stedelijken raad, ter gelegenheid van den geopenden nieuwen jaarkring van de zittingen der Staten-Generaal
's Gravenhage : A.J. van Tetroode, 1847. Modern wrappers. 14 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Niet in Knuttel. Slechts 2 ex. in NCC.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275475
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP• 3295]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, staatsrecht

 
[Kamer van Koophandel en Fabrijken, Amsterdam].
Verzameling van adviezen en voordragten van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam, tot herziening van het tarief der regten op den in-, uit- in doorvoer, benevens de algemeene wet van den 26 Augustus 1822, over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen, ingeleverd ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van 7 November 1830, no. 59.
Amsterdam : bij C.A. Spin, [1831]. Orig. printed boards. [4],121 pp. 8vo. Remnants of paper ticket on left upper margin frontcover. Very good, clean copy. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288468
€  125.00 [Appr.: US$ 133.09 | £UK 108 | JP• 20596]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, maritime law

 
De wetgeving op het notaris-ambt, bevattende de wet van den 9den julij 1842 (Staatsblad no. 20), met aanteekeningen en aanwijzingen of opgave van den tekst der daarmede in verband staande verordeningen : voorts: de wetten op het zegel, de registratie, den verkoop van roerende goederen enz. voor zoo verre die op het notaris-ambt van toepassing zijn, benevens voorschriften en modellen van de algemeene vormen der akten.
Vierde, verbeterde en veel vermeerderde, druk. Tiel : A. van Loon, 1857. 4th edition. Contemp halfcloth binding. [8],252 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #24886
€  30.00 [Appr.: US$ 31.94 | £UK 26 | JP• 4943]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Abel, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1897. Contemp. cloth publishers binding. xxxii,762 pp. Small library stamp in upper pastedown. Some minor war on edges. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1323
€  40.00 [Appr.: US$ 42.59 | £UK 34.75 | JP• 6591]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
Abel, F.E.L.A.
Algemeene Maatregelen van Bestuur en andere Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad van belang voor de landmacht : met aanteekeningen en alphabetisch register. Tweede druk.
's Gravenhage : Gebroeders van Cleef, 1905. 2e druk. Contemp. cloth publishers binding. xxix,817 pp. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #1324
€  40.00 [Appr.: US$ 42.59 | £UK 34.75 | JP• 6591]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, militair (straf-)recht

 
Betouw, Johannes In de
Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt : met een bijvoegzel, betrekkelijk tot de convents of algemeene landdagen, door de Frankische koningen en door de Duitsche keiseren gehouden te Nymegen.
Te Nijmegen : bij A. van Goor, 1789. Contemp. halfcalf binding. IV, 200, VIII pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nijhoff / Van Hattum 285 noot.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #161397
€  60.00 [Appr.: US$ 63.88 | £UK 52 | JP• 9886]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, Nijmegen

 
Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong.
Verbintenissenrecht algemeen.
Deventer : Kluwer, 1999. Hardbound. xxvi,290 pp. (Studiereeks burgerlijk recht ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026830150.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #187243
€  13.50 [Appr.: US$ 14.37 | £UK 11.75 | JP• 2224]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
Hartkamp, Arthur S. (ed.).
De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deel I: Algemeen deel.
Deventer : Kluwer, 2007. Hardcover. xxxiv,600 pp. (Serie onderneming en recht, deel 42-I). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013048834.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #222235
€  40.00 [Appr.: US$ 42.59 | £UK 34.75 | JP• 6591]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Huijbrecht, R. (ed.)
Handelingen van het eerste Hof van Holland symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag : Algemeen Rijksarchief, 1997. Paperback. 86 pp. (Algemeen Rijksarchief publikatiereeks, 4).Nederlandse tekst. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920087.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #64120
€  18.00 [Appr.: US$ 19.16 | £UK 15.75 | JP• 2966]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Huijbrecht, R. (ed.)
Peccatum non dimittitur : handelingen van het derde Hof van Holland Symposium, tevens vijfde Notarieel Historisch Congres, gehouden op 19 november 1999 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Den Haag : Nationaal Archief, 2002. Paperback. 112 pp. (Nationaal Archief Publikatiereeks, 9). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074920155.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #112928
€  13.50 [Appr.: US$ 14.37 | £UK 11.75 | JP• 2224]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis NL

 
Jansen, Anton.
Problemen van algemeene wetgeving in Nederlandsch-Indië sinds 1926.
Batavia : Visser, 1931. Orig. printed wrappers. [12],141 pp. 25 cm. Stellingen. Proefschrift Rechtshoogeschool te Batavia. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #294349
€  24.00 [Appr.: US$ 25.55 | £UK 20.75 | JP• 3954]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, *2006-100 indonesian law

 
Klaassen, C.J.M.
Schadevergoeding: algemeen, deel 2.
Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. 103 pp. (MonografieŽn Nieuw BW, B-35). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013039252.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #86670
€  12.50 [Appr.: US$ 13.31 | £UK 11 | JP• 2060]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT,

 
Klink, Bart van & Willem Witteveen (eds.)
De overtuigende wetgever.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,2000. Paperback. vi,279 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027152350.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #121762
€  15.00 [Appr.: US$ 15.97 | £UK 13 | JP• 2472]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, recht, algemeen

 
Mastik, H. (e.a.)
Simulatie van wetgeving : een verkenning van gebruiksmogelijkheden van spelsimulatie voor ex ante evaluatie van wetgeving.
Den Haag : CDWO / SAW, 1995. Paperback. 160 pp (Achtergrondstudies Algemeen Wetgevingsbeleid, 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789074797061.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166023
€  13.50 [Appr.: US$ 14.37 | £UK 11.75 | JP• 2224]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, recht, algemeen

 
Merkus, P.G.N.
Specimen historico-juridicum inaugurale de Administratione rei pecuniariae Batavae usque ad Annum 1810 = Schets van het beheer der algemeene Geldmiddelen in Nederland tot het jaar 1810.
Arnhem (Arnhemine): Is. An. Nijhoff et Filium, 1863. Modern wrappers. xii, 128 pp. Dutsch text. Proefschrift Hoogeschool Utrecht. Without the latin title-page, Library stamps. Formaat: in -8. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195218
€  20.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 17.5 | JP• 3295]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis ned. recht, 19e rechtsgeschiedenis NL

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page