Antiquariaat Klikspaan: Sociale wetenschappen
found: 799 books on 54 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
Anoniem
Klein Seminarie Roeselare Prijsuitdelingen. Jaren 1955, 1957, 1958, 1959, 1961 en 1962
Roeselare, Klein Seminarie 1955-1962 6 delen. - Gebrocheerd. - Prijs per deel
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I138971
€  10.00 [Appr.: US$ 10.85 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: onderwijs/Roeselare

 
Anoniem
Landelijke Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven (Water-, spoor- en wegenbouw) 1941-1942
Amsterdam, Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond 1941 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I95448
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP¥ 979]
Keywords: cao's/bouw

 
Anoniem
De macht van het staal
's-Gravenhage, Genootschap Nederland en Europa zonder jaar 1e dr. - Gebrocheerd, stempel op titelpagina
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I136281
€  20.00 [Appr.: US$ 21.7 | £UK 17.25 | JP¥ 3263]
Keywords: staalindustrie

 
Anoniem
Medische Faculteits Vereeniging te Groningen 1907-1932
Groningen, Weis (druk) 1932 ingeplakte zwart-wit foto's 1e dr. - Linnen, band gevlekt, intern goed
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I74860
€  20.00 [Appr.: US$ 21.7 | £UK 17.25 | JP¥ 3263]
Keywords: medici/Groningen

 
Anoniem
Misdadigheid en wangedrag in verband met het verschijnsel zwakzinnigheid "lezingen gehouden voor het Leidsche Criminologische Instituut 1938-39
's-Gravenhage, Nijhoff 1939 1e dr. - (Strafrechtelijke en criminologische onderzoekingen ; 10). - Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I71297
€  22.50 [Appr.: US$ 24.41 | £UK 19.5 | JP¥ 3670]
Keywords: zwakzinnigheid/criminaliteit

 
Anoniem
Ons standpunt inzake de organisatie van het trampersoneel te Rotterdam door de hoofdbesturen van de bonden van pesroneel in overheidsdienst
Den Haag, Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst zonder jaar 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I112290
€  6.00 [Appr.: US$ 6.51 | £UK 5.25 | JP¥ 979]
Keywords: trampersoneel/Rotterdam

 
Anoniem
Opvoeding en onderwijs voor het volkskind
Zonder plaats, Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging,Culturele Dienst zonder jaar 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I139137
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP¥ 816]
Keywords: onderwijs/arbeiderskinderen

 
Anoniem
Overheid en openbare zeden
's-Gravenhage, Centrum voor Staatkundige Vorming 1950 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I139751
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP¥ 816]
Keywords: openbare zeden/overheidsbemoeienis

 
Anoniem
Productieslag in Europa
Zonder plaats, zonder naam zonder jaar geillustreerd 1e dr. - 52 pag. - K 1163. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I143765
€  10.00 [Appr.: US$ 10.85 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: landbouw/Europa

 
Anoniem
Programma van de 7e jaarvergadering op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni 1925 on Musis Sacrum te Arnhem
Arnhem, Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Midenstand in Nederland, Afdeling Arnhem 1925 foto's van Arnhem Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I135983
€  7.50 [Appr.: US$ 8.14 | £UK 6.5 | JP¥ 1223]
Keywords: Arnhem

 
Anoniem
Propaganda-geschrift voor het vegetarisme
Zonder plaats, zonder naam zonder jaar 1e dr. - 19 pag. + advertenties. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I139941
€  10.00 [Appr.: US$ 10.85 | £UK 8.75 | JP¥ 1631]
Keywords: vegetarisme

 
Anoniem
Rapport over de uitsluiting in de bouwvakken te Amsterdam van 8 augustus tot 20 november 1905
Amsterdam, Het Comitee uit de Bouwvakken 1905 1e dr. - Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I104212
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP¥ 2039]
Keywords: bouwvak/Amsterdam

 
Anoniem
Rapport inzake het teekenonderwijs op de lagere school uitgebracht door de commissie benoemd door de afd. Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap
Amsterdam, Van Rossen 1915 geillustreerd 2e dr. - 56 pag. - Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I144697
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP¥ 2039]
Keywords: tekenonderwijs/Nederland

 
Anoniem
Reglement voor het collegie van meesteren regenten van het Huiszittenhuis te Leyden
Leyden, Huiszittenhuis 1836 100 pag. - Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I139454
€  20.00 [Appr.: US$ 21.7 | £UK 17.25 | JP¥ 3263]
Keywords: armenzorg/Leiden

 
Anoniem
Rembrandt scholengemeenschap te Leiden. Programma en boekenlist voor de cursus 1969-1970
Leiden, Rembrandt Scholengemeenschap 1969 75 pag. - Gebrocheerd
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: I138540
€  5.00 [Appr.: US$ 5.42 | £UK 4.5 | JP¥ 816]
Keywords: scholen/Leiden

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Next page