Antiquariaat Klikspaan: Politiek
found: 322 books on 22 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Anoniem
Boerenland in boerenhand
Zonder plaats, De Schouw zonderjaar 1e dr. - Samengesteld door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, Afd. Algemeene Propaganda. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P94489
€  40.00 [Appr.: US$ 42.63 | £UK 34.5 | JP• 6591]
Catalogue: Politiek
Keywords: landbouw/fascisme

 
Anoniem
Brief van den tijdelijken minister van oorlog aan den Koning ter openlegging zijner gevoelens aangaande het ontwerp van gewijzigde grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld door de commissie, benoemd bij Koninklijk besluit van den 17 maart 1848
's-Gravenhage, Van Stockum 1848 1e dr. - Gebrocheerd, ex-bibliotheek
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P117748
€  12.50 [Appr.: US$ 13.32 | £UK 11 | JP• 2060]
Catalogue: Politiek
Keywords: Grondwet

 
Anoniem
De britsche contrabande-controle
Londen/'s-Gravenhage, zonder naam 1940 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P71632
€  7.00 [Appr.: US$ 7.46 | £UK 6.25 | JP• 1153]
Catalogue: Politiek
Keywords: contrabande

 
Anoniem
Een duitsch antwoord aan Lloyd George
's-Gravenhage, Bootsma zonder jaar 1e dr. - ((Politieke bibliotheek ; 8). - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P71914
€  6.50 [Appr.: US$ 6.93 | £UK 5.75 | JP• 1071]
Catalogue: Politiek
Keywords: Lloyd George

 
Anoniem
De duitsche staatssecretaris van koloniën, Dr. Solf, spreekt..
's-Gravenhage, Botsma zonder jaar 1e dr. - (Politieke bibliotheek ; 22). - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P71342
€  3.00 [Appr.: US$ 3.2 | £UK 2.75 | JP• 494]
Catalogue: Politiek
Keywords: Duitsland/koloniŽn

 
Anoniem
Fascisme of socialisme : wat eischt het gemeenschapsbelang, feiten ter overdenking
Zonder plaats, Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond zonder jaar geillustreerd 1e dr. - 16 pag.- Geniet, oblong formaat
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P145514
€  7.50 [Appr.: US$ 7.99 | £UK 6.5 | JP• 1236]
Catalogue: Politiek
Keywords: fascisme/socialisme

 
Anoniem
De Gemeente-stem. Eerste, tweede en derde jaargang 1851, 1852 en 1853 (van no. 1-65 en no. 66-117)
's-Gravenhage, Belinfante 1853/1854 2 halflinnen banden
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P111971
€  50.00 [Appr.: US$ 53.29 | £UK 43.25 | JP• 8239]
Catalogue: Politiek
Keywords: gemeentepolitiek/Nederland

 
Anoniem
Kan Engeland den handelsoorlog winnen?
Zonder plaats, zonder naam zonder jaar (1940-1945) geillustreerd 1e dr. - 26 pag. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P80291
€  10.00 [Appr.: US$ 10.66 | £UK 8.75 | JP• 1648]
Catalogue: Politiek
Keywords: propaganda

 
Anoniem
Katholicisme en socialisme : een aanvullend woord van het R.K. Werkliedenverbond tot de arbeiders en bedienden van Nederland
Utrecht, R.K. Werliedenverbond 1982 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P140187
€  7.00 [Appr.: US$ 7.46 | £UK 6.25 | JP• 1153]
Catalogue: Politiek
Keywords: katholicisme/socialisme

 
Anoniem
Mandement van het Nederlandsch Episcopaat over het fascisme en nationaal-socialisme
Hilversum, Gooi & Sticht 1934 2e dr. - (Brochure-reeks G & S ; no. 7). - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P117826
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP• 824]
Catalogue: Politiek
Keywords: fascisme/nationaal-socialisme

 
Anoniem
Nederlandsche lijst van vijandelijke onderdanen. Amerika
Londen, Ministerie van Justitie 1943/45 1e, 3e en 4e uitgave. - Geniet, prijs per deel
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P80290
€  10.00 [Appr.: US$ 10.66 | £UK 8.75 | JP• 1648]
Catalogue: Politiek
Keywords: tweede wereldoorlog

 
Anoniem
De nieuwe wijnzak : ignis in glacie. Nummer 1
Zonder plaats, zonder naam zonder jaar 1e dr. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P72089
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP• 824]
Catalogue: Politiek
Keywords: staatsburgerschap

 
Anoniem
Onze partij en het militarisme : het standpunt van den partrijraad
Amsterdam, Ontwikkeling 1920 1e dr. - Voorwoord van P J Troelstra. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P123428
€  5.00 [Appr.: US$ 5.33 | £UK 4.5 | JP• 824]
Catalogue: Politiek
Keywords: SDAP/militarisme

 
Anoniem
Oost-Duitsland in de rode greep
Heiloo, Kinheim zonder jaar 1e dr. - (De smalle boekjes ; 102). - Uitgave in opdracht van de Katholieke Actie in Nederland. - Geniet
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P116873
€  10.00 [Appr.: US$ 10.66 | £UK 8.75 | JP• 1648]
Catalogue: Politiek
Keywords: Oost-Duitsland

 
Anoniem
Overeenkomsten en verklaringen tusschen de mogendheden betreffende oorlog arbitrage en neutraliteit : nederlandsch, duitsch, engelsch, fransch
's-Gravenhage, Nijhoff 1915 1e dr. - Gebrocheerd, ongeopend
Antiquariaat KlikspaanProfessional seller
Book number: P100320
€  25.00 [Appr.: US$ 26.64 | £UK 21.75 | JP• 4119]
Catalogue: Politiek
Keywords: internationale verdragen

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page