Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Topografie en regionale geschiedenis - Friesland
found: 90 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 ABMA, G., (RED.), Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
ABMA, G., (RED.)
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
Leeuwarden, Van Seijen, 1975. (VIII) 579, (II) 581-956 pp. Kunstleder + omslag. Illustraties. stofomslagen licht beschadigd en aan banden vastgeplakt, verder goede staat
¶ Deel 1: Compendium en alfabetisch gedeelte A-N, Deel 2: Alfabetisch gedeelte O-Z en bijlage monumentenjaar 1975
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 586723
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: topografie; friesland

 ABMA, G., (RED.), Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
ABMA, G., (RED.)
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
Leeuwarden, Van Seijen, 1975. (VIII) 579, (II) 581-956 pp. Kunstleer + omslag. Illustraties. omslagen licht beschadigd, verder goede staat
¶ Deel 1: Compendium en alfabetisch gedeelte A-N, Deel 2: Alfabetisch gedeelte O-Z en bijlage monumentenjaar 1975
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 588219
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: topografie; friesland

 
ABMA, G.
Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871).
Leeuwarden, Friese pers, 1980. 530 pp. Linnen. (Fryske Akademy, 586) goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 576834
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 ABMA, G., Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo.
ABMA, G.
Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo.
Ljouwert, Tille, 1984. 495 pp. Linnen + omslag. Illustraties. (FA, 633) stofomslag licht beschadigd, verder in goede staat
¶ Friese tekst
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 582309
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: friesland; topografie

 
ALGRA, N.E.
De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek.
Groningen, RUG, 1966. 185 pp. paperback. (Estriken, 39) band licht vlekkig
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 573341
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 ANDREAE, A.J., Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. (Met medewerking van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Leeuwarden.).
ANDREAE, A.J.
Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. (Met medewerking van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Leeuwarden.).
Kollum, Slagter, 1883. (VIII) 158, (VIII) 181, (IV) 180 pp. Halflinnen. nieuw gebonden, band licht verkleurd, tekst verso schutblad, naam op schutblad, titelpagina gerepareerd, hier en daar potloodstrepen, papier hier en daar licht roestvlekkig, verder in goede staat
¶ 1. Kollumerland en Nieuw-Kruisland, 2. Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. 1e gedeelte. Een algemeen overzicht der gemeente en De beschrijving van het dorp Kollum, 3. 2e gedeelte. De beschrijving van de dorpen: Oudwoude, Westergeest, Kollumerzwaag, Ausbuurt en Burum, alsmede aanteekeningen, bijlagen en inhoud
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 625796
€  30.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 25.75 | JP¥ 3606]
Keywords: topografie; friesland

 
ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.)
Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
Leeuwarden, Van Seijen, 1974. (Herdruk 1952). (IV) 318 pp. Linnen. Illustraties. omslag op binnezijde voor- en achterplat geplakt, naam op schutblad, verder goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 572586
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: topografie; friesland

 
ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.)
Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
Leeuwarden, Jongbloed, 1938. 290 pp. Linnen. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 605166
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 BEYMA, J.M. VAN, Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum.
BEYMA, J.M. VAN
Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum.
Lugduni Batavorum, J.C. Cyfveer, 1835. 104 pp. Sewn. Thesis. librarysticker on spine and endpaper, binding a bit loose, otherwise good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 616670
€  35.00 [Appr.: US$ 38.76 | £UK 30 | JP¥ 4207]
Keywords: topografie; friesland

 
BLAUW, W.
Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma.
Franeker, Van Wijnen, 1994. 160 pp. Paperback. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 612796
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: topografie; friesland

 
BOLTENDAL, R.
De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland.
Leeuwarden, Friese pers, 1983. 335 pp. Linnen. Illustraties. nieuw gebonden, goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 9124
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E., Het Rudolfsboek.
BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E.
Het Rudolfsboek.
Assen, Van Gorcum, 1937. (VIII) 161 pp. Linnen. Illustraties. Dissertatie. rug en randen verkleurd, stempel op voorplat en schutblad, verder goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 622768
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 
BRANTSMA, G.S.
Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure Frisico, commune est.
Leiden, J. van Tiffelen, 1805. (VI) 100 pp. Sewn. titlepage loose, cover damaged and loose, otherwise good condition
¶ Textblock gilted
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 574065
€  20.00 [Appr.: US$ 22.15 | £UK 17.25 | JP¥ 2404]
Keywords: topografie; friesland

 
BROERSMA, M.J.
Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
Z.p., Friese pers, 2002. 551 pp. Linnen + omslag. Dissertatie. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 574829
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 
BROERSMA, M.J.
Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
Z.p., Friese pers, 2002. 551 pp. Linnen + omslag. Dissertatie. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 609188
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 
BROOS, J.F.
Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis.
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1982. 217 pp. linnen. Illustraties. (FA, 609)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 591995
€  20.00 [Appr.: US$ 22.15 | £UK 17.25 | JP¥ 2404]
Keywords: topografie; friesland

 BROUWER, J., Thet autentica riocht met inleiding, glossen, commentaar en woordenlijst.
BROUWER, J.
Thet autentica riocht met inleiding, glossen, commentaar en woordenlijst.
Assen, Van Gorcum, 1941. 239 pp. Linnen. Dissertatie. band licht roestvlekkig, stempel op schutblad, verder goede staat
¶ Met stellingen
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 622361
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 
BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.)
Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra.
Leeuwarden, z.u., 1962. 171 pp. linnen.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 582328
€  11.50 [Appr.: US$ 12.73 | £UK 10 | JP¥ 1382]
Keywords: friesland; topografie

 
BUIJTENEN, P. VAN
Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. Met een voorwoord van K.S. Bader.
Drachten, Laverman, 1961. 114 pp. ingenaaid. Illustraties. (Fryske Akademy, 199) rug licht verkleurd
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 582152
€  11.50 [Appr.: US$ 12.73 | £UK 10 | JP¥ 1382]
Keywords: topografie; friesland

 
BURGER, H.
Avondrood. Bloemlezing en overzicht der stadfriese, Amelandse en Bildtse letteren. Met drie kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend door J. Rotgans.
Assen, Van Gorcum, 1944. (X) 368 pp. halflinnen + omslag. Illustraties. omslag licht beschadigd, papier licht gebruind
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 569631
€  16.00 [Appr.: US$ 17.72 | £UK 13.75 | JP¥ 1923]
Keywords: topografie; friesland

 
CLEUTING, N.J.
Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1970. 381 pp. linnen. Illustraties. (Fryske Akademy, 359)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 14220
€  12.50 [Appr.: US$ 13.84 | £UK 10.75 | JP¥ 1502]
Keywords: topografie; friesland

 
CLEUTING, N.J.
Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1970. 381 pp. linnen. Illustraties. (Fryske Akademy, 359)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 605163
€  12.50 [Appr.: US$ 13.84 | £UK 10.75 | JP¥ 1502]
Keywords: topografie; friesland

 
DIEREN, J.W. VAN
De lof van Schellingerland. Met een voorwoord van J.P. Thijsse. Tien illustraties en een kaartje.
Terschelling, V.V.V. Terschelling Vooruit, 1939. 59 pp. geniet. Illustraties. rug met tape verstevigd
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 598728
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Keywords: topografie; friesland

 
EEKHOFF, W.
Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band.
Leeuwarden, Galerie Artistique, z.j. (Reprint 1846). (XXXIV) 402, (X) 454 pp. Linnen. Illustraties. naam op schutblad, uitvouwbare kaart na p. 36 van het tweede deel iets gescheurd
¶ Fotomechanische heruitgave van de druk Leeuwarden, W. Eehoff, 1846
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 599947
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP¥ 1803]
Keywords: topografie; friesland

 EIJKMAN, L.P.H., Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
EIJKMAN, L.P.H.
Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
Amsterdam, Müller, 1913. (II) 176 pp. Halflinnen. (VKAW, 14, no. 2) naam op voorplat, voorplat iets vlekkig en licht beschadigd, verder goede staat
¶ Met 6 uitslaande tabellen
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 618407
€  25.00 [Appr.: US$ 27.68 | £UK 21.5 | JP¥ 3005]
Keywords: topografie; friesland

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page