Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Topografie en regionale geschiedenis - Friesland
found: 14 books

 ABMA, G., (RED.), Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
ABMA, G., (RED.)
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen.
Leeuwarden, Van Seijen, 1975. (VIII) 579, (II) 581-956 pp. Kunstleder + omslag. Illustraties. stofomslagen licht beschadigd en aan banden vastgeplakt, verder goede staat
¶ Deel 1: Compendium en alfabetisch gedeelte A-N, Deel 2: Alfabetisch gedeelte O-Z en bijlage monumentenjaar 1975
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 586723
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 
BOLTENDAL, R.
De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland.
Leeuwarden, Friese pers, 1983. 335 pp. Linnen. Illustraties. nieuw gebonden, goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 9124
€  15.00 [Appr.: US$ 16.3 | £UK 13 | JP¥ 2538]
Keywords: topografie; friesland

 DIJK, O. VAN, HOEK, H. VAN, Van benenwagen tot koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
DIJK, O. VAN, HOEK, H. VAN
Van benenwagen tot koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
Harlingen, Flevo, 1983. (IV) 114 pp. Gebonden. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 630273
€  12.50 [Appr.: US$ 13.59 | £UK 10.75 | JP¥ 2115]
Keywords: topografie; friesland

 KALMA, J.J., Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
KALMA, J.J.
Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
Leeuwarden, Tille, 1973. 390 pp. Linnen + omslag. Illustraties. (Varia Frisica, 10) naam op schutblad, stofomslag licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 582163
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 KOK, P.T., Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
KOK, P.T.
Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
Groningen, z.u., 2000. 436 pp. Ingenaaid. Illustraties. Dissertatie. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 591106
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 KOK, P.T., Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
KOK, P.T.
Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
Franeker, Van Wijnen, 2000. 436 pp. Paperback. Illustraties. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 609493
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 KOK, P.T., Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
KOK, P.T.
Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
Franeker, Van Wijnen, 2000. 436 pp. Paperback. Illustraties. Dissertatie. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 612615
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 KOOISTRA, J., Strijders onderdrukkers en bevrijders. Fryslân in de oorlog.
KOOISTRA, J.
Strijders onderdrukkers en bevrijders. Fryslân in de oorlog.
Leeuwarden, PENN, 2005. 583 pp. Linnen + omslag. Illustraties. stofomslag licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 632895
€  25.00 [Appr.: US$ 27.17 | £UK 21.5 | JP¥ 4230]
Keywords: topografie; friesland

 LOOPSTRA, J.J., De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
LOOPSTRA, J.J.
De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
Haarlem, Tjeenk Willink, 1935. (XIV) 148 pp. Linnen. Dissertatie. schutbladen gebruind, verder goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 579775
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland

 MOL, J.A., De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap.
MOL, J.A.
De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap.
Ljouwert, Fryske Akademy, 1991. 416 pp. Gebonden. Bibliografie. Illustraties. Dissertatie. Met 2 uitslaande kaarten. (Fryske histoaryske rige, 6) rug licht verkleurd, goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 632899
€  20.00 [Appr.: US$ 21.74 | £UK 17.25 | JP¥ 3384]
Keywords: topografie; friesland

 SCHOTANUS À STERRINGA, B., Uitbeelding der heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen (...). Nevens d'afteekening van Oud Friesland in VII verscheidene landkaarten; door den heere Menso Alting en de vertalinge der oude namen.
SCHOTANUS À STERRINGA, B.
Uitbeelding der heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen (...). Nevens d'afteekening van Oud Friesland in VII verscheidene landkaarten; door den heere Menso Alting en de vertalinge der oude namen.
Leeuwarden/Amsterdam, De Tille/Orbis Terrarum, 1970. Leer. Illustraties. rug licht beschadigd, verder in goede staat
¶ Deze facsimile werd gereproduceerd naar de oorspronkelijke editie van 1718 en voorzien van een inleiding door Prof.Dr.Ir. C. Koeman en een bio-bibliografische beschrijving door Ds. J.J. Kalma. Fryske Akademy, 362.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 635851
€  125.00 [Appr.: US$ 135.87 | £UK 107 | JP¥ 21149]
Keywords: topografie; friesland

 SIPMA, P., (RED.), De eerste Emsinger Codex.
SIPMA, P., (RED.)
De eerste Emsinger Codex.
's-Gravenhage, Nijhoff, 1943. (X) 130 pp. Ingenaaid. (Oudfriesche Taal- en Rechtsbronnen, 4) omslag iets geschaafd en licht vlekkig, papier onopengesneden, verder goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 573340
€  25.00 [Appr.: US$ 27.17 | £UK 21.5 | JP¥ 4230]
Keywords: topografie; friesland

 
TERPSTRA, R.
De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie.
Leeuwarden, Tille, 1978. ongepagineerd + 130 genummerde illustraties. naam op schutblad
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 600954
€  10.00 [Appr.: US$ 10.87 | £UK 8.75 | JP¥ 1692]
Keywords: topografie; friesland;

 WAL, J. VAN DER, We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
WAL, J. VAN DER
We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
Groningen, z.u. , 2007. 456 pp. Paperback. Illustraties. Dissertatie. goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 630271
€  15.00 [Appr.: US$ 16.3 | £UK 13 | JP¥ 2538]
Keywords: topografie; friesland

| Pages: 1 |