Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Oude en bijzondere boeken Theologie
found: 33 books on 3 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 KIST, EWALDUS, Beöeffeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. 4 delen.
KIST, EWALDUS
Beöeffeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jesus Christus getroost en heilig te leven. Waar in de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beöeffening van het christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen worden voorgedragen. 4 delen.
Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1804. (XVI) 442 pp.(XXXIV) 443 pp. - 904 pp. (VIII) 502 pp. (XVI) 503 pp. - 1078 pp. Halfleren banden met gemarmerde platten en gedecoreerde ruggen. papier hier en daar roestvlekkig, mooie staat
¶ Boeken gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637940
€  175.00 [Appr.: US$ 185.64 | £UK 149.5 | JP¥ 28706]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 KIST, EWALDUS, Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen. Met eene voorrede van deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene vervaardigde, treffen gelijkende afbeelding van den overledene.
KIST, EWALDUS
Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen. Met eene voorrede van deszelfs oudsten zoon, eenige voorname bijzonderheden van het leven en overlijden des schrijvers vermeldende. En eene vervaardigde, treffen gelijkende afbeelding van den overledene.
Dordrecht, Blussé en van Braam, 1822. (XXIV) 367 pp. Halfleren band met gemarmerde platten en gedecoreerde rug. Gegraveerd portret van Ewaldus Kist. papier hier en daar roestvlekkig, mooie staat
¶ Gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637950
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP¥ 8202]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 KIST, EWALDUS, Leerredenen. 3 delen.
KIST, EWALDUS
Leerredenen. 3 delen.
Dordrecht, Blussé en van Braam, 1824 . (4e, 3e, 3e). (XVI) 319 pp. (XXIV) 327 pp. (XII) 319 pp. Halfleren banden met gemarmerde platten en gedecoreerde ruggen. papier hier en daar roestvlekkig, mooie staat
¶ Gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637945
€  95.00 [Appr.: US$ 100.78 | £UK 81.25 | JP¥ 15583]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 KIST, EWALDUS, Leerredenen over verschillende onderwerpen. 2 delen.
KIST, EWALDUS
Leerredenen over verschillende onderwerpen. 2 delen.
Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1804 . (2e). (VIII) 356 pp. (VI) 348 pp. pp. Halfleer. papier hier en daar roestvlekkig mooie staat
¶ Gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637948
€  75.00 [Appr.: US$ 79.56 | £UK 64.25 | JP¥ 12303]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 KIST, EWALDUS, Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd; met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd.
KIST, EWALDUS
Het ongunstig onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijde beschouwd; met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd.
Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1815. (XVI) 302 pp. Halfleer. papier hier en daar roestvlekkig, mooie staat
¶ Gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637949
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP¥ 8202]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 KIST, EWALDUS, Vijf leerredenen over het geweten.
KIST, EWALDUS
Vijf leerredenen over het geweten.
Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1810. (XXXVIII) 136 pp. (VIII) 135 pp. pp. Halfleren band met gemarmerde platten en gedecoreerde rug. papier hier en daar roestvlekkig, mooie staat
¶ Gebonden door Willem Carbentus, boekbinder aan het Hof in Den Haag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637951
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP¥ 8202]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 
LODENSTEYN, J. VAN
Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftienden druk merkelijk verbeterd/en op een zoetbloeyende maat-zang gebragt ende met donzen vermeerderd. Alsmede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderriging, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen.
Amsterdam, Johannes Kannewet, 1769 (15e). Titelplaat + drukkersvignet. Perkamenten band. 8°.(XXII) 464 pp. (VI) (VI) pp. platten gevlekt; schutbladen en enkele pagina's voorin iets gevlekt; pp. 415-464 vochtvlek onderaan de pagina's, verder in goede staat
¶ Drie voormalige eigenaren worden in dit boek genoemd: Adr. Bakker (1780), Gert Braam (zonder jaar) en Marinus Janse Quintus (1805). Met muzieknoten
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 641123
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP¥ 8202]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 LUIKEN, JAN, De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
LUIKEN, JAN
De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1728. Perkamenten band. 8º. 208 (10) pp. Frontispice + 50 mooie emblematische afbeeldingen. bovenkant rug licht beschadigd; band iets vlekkig; papier iets roestvlekkig; voorplat iets los; klein scheurtje in pagina 202; verder in goede staat
¶ Compleet. Van Eeghen, P., Kellen, J.Ph. van der, Het werk van Jan en Casper Luyken, Amsterdam, Muller, 1905, Volume 2, pp. 678-684
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 617304
€  200.00 [Appr.: US$ 212.17 | £UK 170.75 | JP¥ 32807]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 
LUIKEN, JAN
De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
Amsterdam, Erven van F. Houttuyn, 1778. Halfleren band. 8º. (V) 208 (10) pp. Frontispice + 50 emblematische afbeeldingen. platten en rug geschaafd; schutbladen gebruind; pagina verso voorplat licht beschadigd; verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 641124
€  100.00 [Appr.: US$ 106.08 | £UK 85.5 | JP¥ 16403]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 LUIKEN, JAN, De zedelyke en stichtelyke gezangen. Vermeerderd met een byvoegsel en Den lof en oordeel van de werken der Barmhertigheid. Alles met konstige figuren versiert.
LUIKEN, JAN
De zedelyke en stichtelyke gezangen. Vermeerderd met een byvoegsel en Den lof en oordeel van de werken der Barmhertigheid. Alles met konstige figuren versiert.
Amsteldam, P. Arentz en C. van der Sys, 1704. Twee gegraveerde titelpagina's. + 29 emblematische gravures. Halfleren band met gemarmerde platten. 8°. 222 (8), (18) pp.bovenzijde rug beschadigd, platten geschaafd, pp. 11 t/m 18 watervlekkig, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 633581
€  150.00 [Appr.: US$ 159.12 | £UK 128.25 | JP¥ 24605]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 MARTINET, J.F., Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden veldheer en leeraar Henricus Arnaud.
MARTINET, J.F.
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden veldheer en leeraar Henricus Arnaud.
Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1765. (XVI) 235 pp. 8 °. Gegraveerd portret van Henricus Arnaud. Halfleer. platten en rug geschaafd, sticker op schutblad geplakt, eerste pagina's onderaan iets gevlekt, randen platten licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 617514
€  75.00 [Appr.: US$ 79.56 | £UK 64.25 | JP¥ 12303]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 
NESSE, GUILLAUME VANDE, MALINES, L'ARCHEVEQUEDE DE
Defense de la justice, de la souverainete', du roi, de la sentence du souverain conseil de Brabant et du droit des ecclesiastiques, dans la cause de M. Guillaume Vande Nesse, pasteur de Sainte Catherine de Bruxelles, contre M. L'Archeveque de Malines. Où l'on trouve. Une ample résponse à la deduction sommaire de ce prelat; une nouvelle refutation de son monitoire; l'examen du decret de l'inquistion du 29. mars 1708. L'apologie de la protection roiale & du recours des ecclesiastiques au roi & à ses conseils contre les voies de fait & contre les excommunications injustes & abusives.
N.p., N.p., 1708. (VIII) 372, 88 pp. Parchment. list with tables incomplet; previous name on endpaper; endpapers a bit damaged; a few annotations in pencil, textblock a bit loose in binding, boards slightly spotted, otherwise in good condition
¶ Guillaume Vande Nesse, pastor of Molenbeek and Sint Catharine, being accused of jansenism
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 641484
€  150.00 [Appr.: US$ 159.12 | £UK 128.25 | JP¥ 24605]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 PALLAVICINO, PIETRO SFORZA, Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes.
PALLAVICINO, PIETRO SFORZA
Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes.
Rome, Angelo Bernabo dal Verme, 1656-1657. Frontispiece + several initial letters + vignettes. Leather. Tall 4to. (VIII), 1138, (VIII), 1066, (63) pp. bindings slightly rubbed; spines damaged especially at the top; title on spine faded, some foxing, ex libris, otherwise good condition
¶ 'Édition original et la plus belle de cet ouvrage estimé, où est refuté celui de Paolo Sarpi sur le même sujet. On prétend que l'auteur a fait réimprimer un certain nombre de feuilles de la fine du second volume de cette première édition pour en faire disparaître des passages qu'il avait cru devoir changer. Les exemplaires conservés dans la premier état sont extrêmement rares' (Brunet, Manuel du libraire, IV, p. 326). 'Première éd. complète de ce célèbre ouvrage, composé pour la réfutation de celui de Paolo Sarpi sur le même sujet. La plupart des ex. ont à la fin du 2nd vol. quelques feuilles réimprimées, dans lesquelles plusieurs passages qui déplaissaient à Pall. ont été changés' ( Graesse, Trésor de livres rares et précieux, V, p. 111).This edition is the original edition, without the extra pages in volume 2. (Brunet en Graesse). 'Pallavicino, Pietro Sforza, 28.11.1607, 5.6.1667 zu Rom. Nach philos.-theol. Studium am römischen Kolleg (unter Juan de Lugo) trat er in die kirchliche Verwaltung ein. (...). Nach dem Eintritt in den Jesuitenorden (21.6.1637) wurde er Prof. zuerst der Philosophie, dann der Theol. am röm. Kolleg (1639-51) (...). Sein Hauptwerk ist die gegen Sarpi gerichtete Istoria del Concilio di Trento (...). Obwohl eine "Apologia mescolata d'istoria", verschweigt sie vieles Unbequeme nicht und ist dem Werke Sarpis an Materialreichtum und Wahrheitsliebe weit überlegen' (Lexikon für Theologie und Kirche, VII, p. 898)With ex libris ('George Stepney Esq. one of the Council of Trade') of the English poet and diplomat George Stepney (1663-1707)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 604259
€  750.00 [Appr.: US$ 795.62 | £UK 640.25 | JP¥ 123026]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 PALM, J.H. VAN DER, Tiental leerredenen. 10 delen.
PALM, J.H. VAN DER
Tiental leerredenen. 10 delen.
Leiden, D. du Mortier en zoon, 1823 - 1834. Halfleren banden met gemarmerde platten en gedecoreerde ruggen. titelschildjes van deel 9 en 10 blauwe kleur (de rest met groen titelschild), titelschildje deel 8 heel licht beschadigd, papier hier en daar roestvlekkig, verder in goede staat
¶ Gebonden door Willem Sarbentus, boekbinder van het Hof
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637942
€  175.00 [Appr.: US$ 185.64 | £UK 149.5 | JP¥ 28706]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

 SCHURMAN, ANNA MARIA VAN, SCHOTEL, G.D.J., Anna Maria van Schuurman. Met portret en facsimile.
SCHURMAN, ANNA MARIA VAN, SCHOTEL, G.D.J.
Anna Maria van Schuurman. Met portret en facsimile.
's Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 1853. (X) 265, 147 pp. Halflinnen. gemarmerde platten, opnieuw gebonden, papier hier en daar roestvlekkig, verder in goede staat
¶ Tweede gedeelte: Aanteekeningen en bijlage.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 626137
€  50.00 [Appr.: US$ 53.04 | £UK 42.75 | JP¥ 8202]
Keywords: oude en zeldzame boeken; theologie1

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page