Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Oude en bijzondere boeken - Varia
found: 15 books

 AGRON, ANTOINE NICOLAS, Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke  soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
AGRON, ANTOINE NICOLAS
Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
Amsterdam, H. Bakker, 1834. Drukkersvignet. Halfleren band.(XVI) 526 pp. platten geschaafd, hoeken gestoten, oude naam op schutblad, enkele potloodaantekeningen, pagina's hier en daar licht vlekkig en aan de randen licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628814
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP„ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK, Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK
Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
Amsterdam, Immerzeel, (1809). (XII) 331 pp. Ingenaaid. Contemporain karton. bovenzijde rug beschadigd, papier aan de randen gebruind, verder in goede staat
¶ Ex libris van mr. W.C. Baert de Waarde binnenzijde omslag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624335
€  95.00 [Appr.: US$ 103 | £UK 81 | JP„ 16172]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1; medisch

 BORDEU, THÉOPHILE DE, Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par M. le Chevalier Richerand. Complete in 2 volumes.
BORDEU, THÉOPHILE DE
Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par M. le Chevalier Richerand. Complete in 2 volumes.
Paris, Caille et Ravier, 1818. (XXIV) 484, (IV) 485-1044 pp. Leather decorated bindings with marbled endpapers and textblocks. boards rubbed and slightly damaged, top and bottom spines damaged, stamp on board and title page, some small foxing, otherwise in good condition
¶ Text on both spines: Ecole de Medicine de Paris. Prix 1818. M. Rousseau.Théophile de Bordeu, Izeste, 22 February 1722 - Bagnčres-de-Bigotte, 1776. French physician
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624334
€  175.00 [Appr.: US$ 189.74 | £UK 149 | JP„ 29791]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 BROUWER, HENDRIK, De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
BROUWER, HENDRIK
De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
Delft, Adriaan Beman, 1714. Printersvignet. Vellum. Gr. 4to. 778, (60) pp. paper slightly browned
¶ Hendrik Brouwer 1612-1665. Schepen en raadslid te Leiden'. R. Dekkers. Bibliotheca Belgica juridica. Brussel, 1951, 28
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 585334
€  300.00 [Appr.: US$ 325.27 | £UK 255.5 | JP„ 51070]
Keywords: oude en zeldzame boeken ; diversen1

 BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS, Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS
Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
Z.p., Utrecht, z.u., G. van den Brink, Jansz., , 1788; 1789. Halfleer. 8vo (XVI) 235, (IV) 75, 24 pp. goede staat
¶ De eerste tekst over het huislyk geluk is gedrukt voor rekening van de auteur.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 597608
€  175.00 [Appr.: US$ 189.74 | £UK 149 | JP„ 29791]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN, De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN
De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Amsterdam, Erven Houttuyn, 1772. (XVI) 72, (XXXII) 126 pp. Sewn. 8°. With folding table and stocklist. cover and endpaper in front are missing, binding a bit loose, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 620088
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP„ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 DELVINCOURT, CLAUDE ETIENNE, Cours de code civil. Ouvrage divisé en deux parties, dont l'une contient la quatrième édition des institutes de droit civil Français, du méme auteur, revue et corrigée par lui; et l'autre, la seconde édition, également revue, corrigée et considérablement augmentée, des notes et explications sur lesdites institutes. 2 of 3 volumes.
DELVINCOURT, CLAUDE ETIENNE
Cours de code civil. Ouvrage divisé en deux parties, dont l'une contient la quatrième édition des institutes de droit civil Français, du méme auteur, revue et corrigée par lui; et l'autre, la seconde édition, également revue, corrigée et considérablement augmentée, des notes et explications sur lesdites institutes. 2 of 3 volumes.
Paris, Chez l'auteur/Fournier, 1819. (VIII) 591, (IV) 872 pp. Halfleather bindings with marbled boards. top and bottom spines damaged, titleshield volume 1 partly damaged, small holes pp. 825 volume 1 titleshield volume 2 lacks, edges boards slightly damaged, titlepages foxed, small foxing in both volumes, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 635855
€  125.00 [Appr.: US$ 135.53 | £UK 106.5 | JP„ 21279]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 
HANNOT, S.
Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naaukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraaten. De derde druk.
Amsterdam/'s-Gravenhage/Leiden, Gerrit de Groot/Ottho van Thol/Samuel en Johannes Luchtmans, 1756. (3e). Drukkersvignet. (16) 1016 pp. Leren band. nieuw gebonden, titelpagina licht roestvlekkig, tekst hier en daar heel licht roestvlekkig, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 630893
€  125.00 [Appr.: US$ 135.53 | £UK 106.5 | JP„ 21279]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 LOMBROSO, C., L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
LOMBROSO, C.
L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
Paris, Alcan, 1887. (XXIV) 682 pp. Halfleather binding with red boards and marbled endpapers. spine discoloured, edges boards slightly damaged, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624384
€  125.00 [Appr.: US$ 135.53 | £UK 106.5 | JP„ 21279]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.), Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4.
MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.)
Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4.
Amsterdam, Beijerinck, 1826-1827. 16, 28, 17-56, 32-48, 57-83, 49-64, 85-112, 65-80, 113-140, 82-96, 141-168 pp. Halfleather with marbled boards. 8°. 12 handcoloured engravings designed by Cornelis Borsteegh. title pages are missing, small tear in page 16, one quire loose, pp. 63 partly damaged, small spot pp. 120-121, text and plates wrongly bound, otherwise good condition
¶ Volume 1: Eene Reticule of Gibéciere (with engraving), Over het kunstwerken in haar (with engraving), De Sint Nikolaasavond, Vervolg van het kunstwerken in haar, Een Engelsch suikertobbetje (with engraving), Eene kolom voor zwavelstokken (with engraving), Gedachten van het lentefeest en het feest der opstanding, Een hand-écran om op hout te schilderen of op zijde te borduren (with engraving) Eene geknoopte beurs met banden van genueerde zijde (with engraving), Iets voor bruiden, of die het spoedig zullen worden. Volume 2: Een werk-mandje met opgelegde stroo-bloemen (with engraving), Een flesschenbakje (with engraving), Toneelen, gevolgd naar den menschenhater van Moličre, Een vrijmetselaars-voorschoot; en tevens iets, over de onderscheidene manieren van met goud en zilver te borduren (with engraving) Een bloemen beker in den vorm van eenen horen van overvloed, tot schoorsteen-sieraad (with engraving), Herfstgedachten. Vergankelijkheid., Een vuurscherm in chenille of saaijet geborduurd (with engraving), Eene tippo of pennen-wisscher om op enen inktkoker te leggen (with engraving), In het midden zult gij veiligst gaan. This is the first dutch periodical for women. It was published between 1821-1835. Penélopé was a mixture between instructions for embroidery, decorated fire screens, baskets etcetera and moralistic stories.Numbering of the prints: IV. D.1e St. No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 617602
€  500.00 [Appr.: US$ 542.12 | £UK 425.75 | JP„ 85116]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 PANZER, GEORG WOLFGANG, Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
PANZER, GEORG WOLFGANG
Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
Hildesheim, Olms, 1963-1964. Cloth. Illustrations. small library sticker verso front cover, cloth partly discoloured, library stamp backside title page, otherwise in good condition
¶ Facsimile reprint of this typographical reference classic original published 1793-1803 in NürnbergVolume I: Abbatis Villae - Luneburgi, Volume 2: Madriti - Rothomagi, Volume 3: Salmanticae - Zwollis, Volume 4: 1. Librum cum nota anni et sine indicio loci et typographi. 2. Libri indicio anni, loci et typographi destituti. 3. Supplementum, Volume 5: Index primus bibliographicus. Index secundus urbium et typographorum. Index tertius typographorum, Volume 6: Albiburgi - Ettelingae, Volume 7: Fani - Parisiis, Volume 8: Parisiis - Vicentia, Volume 9: Viennae Austriae - Zwollis. 1. Libri cum nota anni et sine indicio loci et typographi. 2. Libri indicio anni, loci et typographi destituti. 3. Supplementum annalium ... ad annum MD. 4. Supplementum annalium typographicorum ab anno MDI. ad annum MDXXXVI. continuatorum, Angiers - Papiae, Volume 10: Parisiis - Venetiis. Index primus bibliographicus A-N, Volume 11: Index primus bibliographicus O-Z. Index secundus urbium et typographorum. Index tertius typographorum. 1. Supplementum annalium ... ad annum MD. 2. Supplementum annalium typographorum ab anno MDI. ad annum MDXXXVI. continuatorum. Indices
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 608027
€  450.00 [Appr.: US$ 487.91 | £UK 383.25 | JP„ 76604]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 PITISCUS, SAMUEL, Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: Tertia editione a variis mendis purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, cura & studio Arn. Henr. Westerhovii .Editio quarta. Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata. 2 volumes.
PITISCUS, SAMUEL
Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: Tertia editione a variis mendis purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, cura & studio Arn. Henr. Westerhovii .Editio quarta. Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata. 2 volumes.
Roterodami, Henricus Beman, 1772. printer's vignets. Leather bindings with titleshields. (XLII), 660, (II) 683 (26) pp. both volumes rebound, explicatio notarum at the end of volume 2 in copied pages, some textpages in volume 2 a bit browned, otherwise nice set
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 630892
€  150.00 [Appr.: US$ 162.64 | £UK 127.75 | JP„ 25535]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO, Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, et subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii. Editio quinta, prioribus longe correctior atque  emendatior.
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO
Minerva, seu de causis linguae latinae commentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius, et subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii. Editio quinta, prioribus longe correctior atque emendatior.
Amsterdam, Janssonius Waesbergen, 1733. With engraving in text of the weapon of Amsterdam + frontispice. Nice decorated vellum binding with the weapon of Amsterdam on both boards + 4 ties. 8vo (II), (XVI), 862, (32), (34) upperside text throughout the book slightly waterstained, frontboard a bit damaged, otherwise in good condition
¶ 'Francisco Sanchez de las Brozas (1523-1601) was professor in Greek and Latin literature at Salamanca. His mainwork 'Minerva' was judged very well in the academic world and was reprinted many times. It formed the basis of Caspar Schoppe's 'Grammatica' (1576-1649).
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 629525
€  200.00 [Appr.: US$ 216.85 | £UK 170.25 | JP„ 34046]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 SAVIGNY, M.F.C., Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange.
SAVIGNY, M.F.C.
Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange.
Paris, Joubert, 1842. (XXVIII) 615 pp. Halfleather. binding rubbed, top spine damaged, edges boards damaged, name on endpaper, some foxing, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 606107
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP„ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

| Pages: 1 |