Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Oude en bijzondere boeken - Varia
found: 14 books

 AGRON, ANTOINE NICOLAS, Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke  soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
AGRON, ANTOINE NICOLAS
Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden: bevattende eene reeks van het uit elkander voortvloeijende regelen, welke afzonderlijk en allerduidelijkst, aan het hoofd van elke soort van die opstellen, verklaard worden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder.
Amsterdam, H. Bakker, 1834. Drukkersvignet. Halfleren band.(XVI) 526 pp. platten geschaafd, hoeken gestoten, oude naam op schutblad, enkele potloodaantekeningen, pagina's hier en daar licht vlekkig en aan de randen licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628814
€  75.00 [Appr.: US$ 82.96 | £UK 64.25 | JP„ 9027]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK, Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK
Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk.
Amsterdam, Immerzeel, (1809). (XII) 331 pp. Ingenaaid + oorspronkelijke contemporain karton. rug licht beschadigd, verder in goede staat
¶ Ex libris van mr. W.C. Baert de Waarde binnenzijde omslag
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624335
€  95.00 [Appr.: US$ 105.08 | £UK 81.5 | JP„ 11434]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1; medisch

 BORDEU, THÉOPHILE DE, Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par m. le chevalier Richerand. 2 volumes.
BORDEU, THÉOPHILE DE
Oeuvres complètes de Bordeu, précédées d'une notice sur la vie et sur ses ouvrages, par m. le chevalier Richerand. 2 volumes.
Paris, Caille et Ravier, 1818. (XXIV) 484, (IV) 485-1044 pp. Leather decorated bindings with marbled endpapers and textblocks. boards rubbed and slightly damaged, spines a bit damaged, stamp on board and title page, some small foxing, otherwise in good condition
¶ Text on both spines: Ecole de Medicine de Paris. Prix 1818. M. Rousseau.Théophile de Bordeu, Izeste, 22 February 1722 - Bagnčres-de-Bigotte, 1776. French physician
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624334
€  200.00 [Appr.: US$ 221.22 | £UK 171.25 | JP„ 24072]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 BROUWER, HENDRIK, De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
BROUWER, HENDRIK
De jure connubiorum libri duo. In quibus jura naturae, divinum, civile, canonicum, prout de nuptiis agunt, referuntur, expenduntur, explicantur. Editio secunda, ab auctore olim emendata, & plurimis in locis insigniter aucta.
Delft, Adriaan Beman, 1714. Printersvignet. Vellum. Gr. 4to. 778, (60) pp. paper slightly browned
¶ Hendrik Brouwer 1612-1665. Schepen en raadslid te Leiden'. R. Dekkers. Bibliotheca Belgica juridica. Brussel, 1951, 28
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 585334
€  300.00 [Appr.: US$ 331.82 | £UK 256.75 | JP„ 36108]
Keywords: oude en zeldzame boeken ; diversen1

 BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS, Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
BUDDINGH, NICOLAAS WILHELMUS
Het huislyk geluk, of de pligten van den huwelyken staat geschetst. Bijgebonden: Zedekundige verhandeling over de waare troostgronden by treffende sterfgevallen. Bijgebonden: Offer aan God. Opgedraagen aan mejuffrouw Anna van Roijen, ter gelegenheid van onze echtverbindtenis voltrokken binnen Utrecht den 21en december 1789 + Bij gelegenheid van het smartelijk afsterven mijner zeer geliefde huisvrouw mejufrouw Anna van Roijen, overleden den 2en october 1790.
Z.p., Utrecht, z.u., G. van den Brink, Jansz., , 1788; 1789. Halfleer. 8vo (XVI) 235, (IV) 75, 24 pp. goede staat
¶ De eerste tekst over het huislyk geluk is gedrukt voor rekening van de auteur.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 597608
€  175.00 [Appr.: US$ 193.56 | £UK 149.75 | JP„ 21063]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN, De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
CLARIDGE, JOHN, CLEARIDGE, JOHN
De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury, omtrent de veranderingen van het weder, en derzelver oorzaaken: benevens zyne voorspellingen van het zelve, en beschryvinge van de aart van den wind, regen, sneeu, enz. Gegrond op veertig jaarige ondervindinge. Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het weder, met aanmerkingen op de bovengemelde waarnemingen; als mede zeer zekere aanwyzingen, ter bewaaringe van menschen, dieren en gebouwen, voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht: door John Mills. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Amsterdam, Erven Houttuyn, 1772. (XVI) 72, (XXXII) 126 pp. Sewn. 8°. With folding table and stocklist. cover and endpaper in front are missing, binding a bit loose, otherwise good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 620088
€  75.00 [Appr.: US$ 82.96 | £UK 64.25 | JP„ 9027]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE, The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index  volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes.  35 volumes.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, THE
The Encyclopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, and general literature. 24 volumes + 1 index volume. With list of contributors and key to their initials + The new volumes of the Encyclopaedia Britannica constituting in combination with the existing volumes of the ninth edition the tenth edition of that work, and also supplying a new distinctive, and independent library of reference dealing with recent events and developments.10 volumes. 35 volumes.
Edinburgh/London, Black/The Times, 1875-1889, 1902-03 (9th-10th edition). Halfleather bindings with marbled endpapers and partly gilted textblocks. Illustrations. all hinges of the volumes 1- 25 weak; most of the spines of the first 25 volumes damaged; edges and corners of all 25 volumes bumped; some titlepages slightly foxed; backcover of volume 1 loose, frontcovers of volume 11 and 24 and Index loose, covers of volume 23 loose; (New edition) first 30 pages of volume 25 slighlty waterstained; covers volumes 25-35 slightly damaged; backcover volume 33 slightly waterstained; frontcover volume 34 slightly damaged
¶ Volume 1-24 + Index contains the 9th edition. The volumes 25-35 the tenth edition. Volume 34 contains the maps and volume 35 the index
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 574762
€  1500.00 [Appr.: US$ 1659.12 | £UK 1283 | JP„ 180540]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 LOMBROSO, C., L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
LOMBROSO, C.
L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
Paris, Alcan, 1887. (XXIV) 682 pp. Halfleather binding with red boards and marbled endpapers. spine discoloured, edges boards slightly damaged, otherwise in good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624384
€  125.00 [Appr.: US$ 138.26 | £UK 107 | JP„ 15045]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.), Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4.
MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN, (RED.)
Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd: bevattende, de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken, benevens eenige lektuur over onderwerpen uit den vrouwelijken kring. 2 parts of volume 4.
Amsterdam, Beijerinck, 1826-1827. 16, 28, 17-56, 32-48, 57-83, 49-64, 85-112, 65-80, 113-140, 82-96, 141-168 pp. Halfleather with marbled sides. 8°. 12 handcoloured engravings designed by Cornelis Borsteegh. title pages are missing, small tear in page 16, one quire loose, pp. 63 partly damaged, small spot pp. 120-121, text and plates wrongly bound, incomplete, otherwise good condition
¶ Volume 1: Eene Reticule of Gibéciere (with engraving), Over het kunstwerken in haar (with engraving), De Sint Nikolaasavond, Vervolg van het kunstwerken in haar, Een Engelsch suikertobbetje (with engraving), Eene kolom voor zwavelstokken (with engraving), Gedachten van het lentefeest en het feest der opstanding, Een hand-écran om op hout te schilderen of op zijde te borduren (with engraving) Eene geknoopte beurs met banden van genueerde zijde (with engraving), Iets voor bruiden, of die het spoedig zullen worden. Volume 2: Een werk-mandje met opgelegde stroo-bloemen (with engraving), Een flesschenbakje (with engraving), Toneelen, gevolgd naar den menschenhater van Moličre, Een vrijmetselaars-voorschoot; en tevens iets, over de onderscheidene manieren van met goud en zilver te borduren (with engraving) Een bloemen beker in den vorm van eenen horen van overvloed, tot schoorsteen-sieraad (with engraving), Herfstgedachten. Vergankelijkheid., Een vuurscherm in chenille of saaijet geborduurd (with engraving), Eene tippo of pennen-wisscher om op enen inktkoker te leggen (with engraving), In het midden zult gij veiligst gaan. This is the first dutch periodical for women. It was published between 1821-1835. Penélopé was a mixture between instructions for embroidery, decorated fire screens, baskets etcetera and moralistic stories.Numbering of the prints: IV. D.1e St. No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 617602
€  500.00 [Appr.: US$ 553.04 | £UK 427.75 | JP„ 60180]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 MEIJER, LODEWYK, L. Meijers woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden. De achtste druk alom veel vermeerdert en verbetert. Complete 3 parts in one volume.
MEIJER, LODEWYK
L. Meijers woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden. De achtste druk alom veel vermeerdert en verbetert. Complete 3 parts in one volume.
Amsteldam, Jan Boom, 1720. (X) 707 pp. Cloth. 8 ŗ. Engraved frontispice engraved printers mark on titlepage. rebound in twentieth century cloth, paper here and there waterstained but no loss of text, corner pp 9 and 213 is missing, small tear in pp 275, otherwise good condition
¶ 'Lodewijk Meyer (also Meijer) (bapt. 18 October 1629, Amsterdam ? buried 25 November 1681, Amsterdam) was a Dutch physician, classical scholar, translator, lexicographer, and playwright. He was an Enlightenment radical who was one of the more prominent members of the circle around the philosopher Benedictus de Spinoza'. (source Wikipedia)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 622695
€  150.00 [Appr.: US$ 165.91 | £UK 128.5 | JP„ 18054]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 PANZER, GEORG WOLFGANG, Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
PANZER, GEORG WOLFGANG
Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
Hildesheim, Olms, 1963-1964. Cloth. Illustrations. small library sticker on inner side front cover, cloth partly discoloured, library stamp backside title page
¶ Facsimile reprint of this typographical reference classic original published 1793-1803 in NürnbergVolume I: Abbatis Villae - Luneburgi, Volume 2: Madriti - Rothomagi, Volume 3: Salmanticae - Zwollis, Volume 4: 1. Librum cum nota anni et sine indicio loci et typographi. 2. Libri indicio anni, loci et typographi destituti. 3. Supplementum, Volume 5: Index primus bibliographicus. Index secundus urbium et typographorum. Index tertius typographorum, Volume 6: Albiburgi - Ettelingae, Volume 7: Fani - Parisiis, Volume 8: Parisiis - Vicentia, Volume 9: Viennae Austriae - Zwollis. 1. Libri cum nota anni et sine indicio loci et typographi. 2. Libri indicio anni, loci et typographi destituti. 3. Supplementum annalium ... ad annum MD. 4. Supplementum annalium typographicorum ab anno MDI. ad annum MDXXXVI. continuatorum, Angiers - Papiae, Volume 10: Parisiis - Venetiis. Index primus bibliographicus A-N, Volume 11: Index primus bibliographicus O-Z. Index secundus urbium et typographorum. Index tertius typographorum. 1. Supplementum annalium ... ad annum MD. 2. Supplementum annalium typographorum ab anno MDI. ad annum MDXXXVI. continuatorum. IndicesVery nice set
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 608027
€  450.00 [Appr.: US$ 497.73 | £UK 385 | JP„ 54162]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 SAVIGNY, M.F.C., Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange.
SAVIGNY, M.F.C.
Traité de la possession en droit Romain. Traduit de l'Allemand (sur la dernière édition) par Ch. Faivre D'Audelange.
Paris, Joubert, 1842. (XXVIII) 615 pp. Halfleather. some foxing, cover slightly damaged, spine on top partly loosened, old name on endpaper otherwise good condition
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 606107
€  95.00 [Appr.: US$ 105.08 | £UK 81.5 | JP„ 11434]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 STANHOPE, EUGENIA, A guide to matrimonial happiness in a series of letters written by a lady of distinction to her relation shortly after her marriage. A new edition.
STANHOPE, EUGENIA
A guide to matrimonial happiness in a series of letters written by a lady of distinction to her relation shortly after her marriage. A new edition.
London, Henry Colburn and co. , 1821. (IV) 248 pp. Leather with niceley decorated boards and spine and with marbled endpapers spine and edges slightly damaged, otherwise good condition
¶ Contains handwritten dedication from Georgiana Smart to her sister dated 1822
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 617661
€  250.00 [Appr.: US$ 276.52 | £UK 214 | JP„ 30090]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

 SWEERTS, H., Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Het tweede en derde deel der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glaazen, borden, graven, en elders. Met vlyt uytgeschreven en by een gezamelt. Het vierde deeltje der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glazen, &c. zynde het banquet van de drie voorgaande opdisschingen. 4 delen in 1 band.
SWEERTS, H.
Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Het tweede en derde deel der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glaazen, borden, graven, en elders. Met vlyt uytgeschreven en by een gezamelt. Het vierde deeltje der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glazen, &c. zynde het banquet van de drie voorgaande opdisschingen. 4 delen in 1 band.
Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1709. 3 titelplaten + 12 gegraveerde afbeeldingen + 2 binnentekstgravures. Perkament. 8vo 160, (II), 128, (II), 104, (IV), 124 pp. In deel 1 (oude) is censuur met inkt toegepast op de volgende bladen: A4, A6, A7, A8, BI, B2, B3, B5, B6, B7, B8, C1, C3, C4, C5, C7, C8, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E4, E6, E8, F1, F2, F3, F4, F8, G1, G5, H1, H2, H3, I3 (soms één regel, soms meerdere regels;de overige 3 delen zijn niet gecensureerd). Op een aantal bladen is de (bruine) inkt gaan uitlopen en is de gecensureerde tekst weer tevoorschijn gekomen, band wat smoezelig, papier hier en daar licht roestvlekkig
¶ 'Jeroen Jeroense of Jeroensz is een pseudoniem van de dichter-uitgever Hieronymus Sweerts. Sweerts verzamelde de opschriften op advies van zijn geneesheer'. J.I. van Doorninck. Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Leiden, 1, 275, 365 (vermeldt drukken van 1683-91 en 1718-19). F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken. 's-Gravenhage, 1936, 1622 (drukken van 1683-1691, 1718-19 en 1846). NNBW, III, 1223
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 585086
€  150.00 [Appr.: US$ 165.91 | £UK 128.5 | JP„ 18054]
Keywords: oude en zeldzame boeken; diversen1

| Pages: 1 |